Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2007:BA3789

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
25-04-2007
Datum publicatie
25-04-2007
Zaaknummer
200605790/1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Bij uitspraak van 2 augustus 2006, in zaak no. 200509193/1, heeft de Afdeling de uitspraak van de rechtbank Assen van 28 september 2005 in zaak no. 04/984, 04/1011 en 04/1012 vernietigd, voor zover daarbij het beroep van [partij A], wonend te [woonplaats], en [partij B], wonend te [woonplaats] (hierna: [partijen]) ongegrond is verklaard, het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond verklaard, voor zover dit is ingesteld door [partijen], en het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Westerveld (hierna: het college) van 14 september 2004 vernietigd, voor zover daarbij het bezwaar van [partijen] niet-ontvankelijk is verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200605790/1.

Datum uitspraak: 25 april 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het verzoek van:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

om herziening (artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht) van de uitspraak van de Afdeling van 2 augustus 2006, in zaak no. 200509193/1.

1.    Procesverloop

Bij uitspraak van 2 augustus 2006, in zaak no. 200509193/1, heeft de Afdeling de uitspraak van de rechtbank Assen van 28 september 2005 in zaak no. 04/984, 04/1011 en 04/1012 vernietigd, voor zover daarbij het beroep van [partij A], wonend te [woonplaats], en [partij B], wonend te [woonplaats] (hierna: [partijen]) ongegrond is verklaard, het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond verklaard, voor zover dit is ingesteld door [partijen], en het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Westerveld (hierna: het college) van 14 september 2004 vernietigd, voor zover daarbij het bezwaar van [partijen] niet-ontvankelijk is verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Bij brief van 2 augustus 2006 heeft verzoeker de Afdeling verzocht die uitspraak te herzien. Deze brief is aangehecht.

De Afdeling heeft het verzoek ter zitting behandeld op 20 februari 2007, waar verzoeker in persoon is verschenen.

Voorts zijn verschenen het college, vertegenwoordigd door J. Kamping, en [partij A] in persoon, bijgestaan door mr. C. Lubben.

2.    Overwegingen

2.1.    Ingevolge artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan de Afdeling op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die:

a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak,

b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en

c. waren zij bij de Afdeling eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

2.2.    In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dat, anders dan waarvan in de uitspraak van de Afdeling van 28 september 2005 is uitgegaan, [partijen] niet voor 1/70e deel eigenaar zijn van de gemeenschappelijke gronden welke grenzen aan het perceel waarop het bouwplan is voorzien.

2.3.     Het bijzondere rechtsmiddel herziening dient er niet toe om een geschil waarin is beslist, naar aanleiding van de uitspraak opnieuw aan de rechter voor te leggen. Het middel biedt een partij derhalve niet de mogelijkheid argumenten die in de eerdere procedure naar voren zijn gebracht of hadden kunnen worden gebracht, alsnog naar voren te brengen. De vraag of [partijen] eigenaar zijn van de gemeenschappelijke gronden, welke grenzen aan het perceel waarop het bouwplan is voorzien, is in de procedure die heeft geleid tot de uitspraak van 28 september 2005 uitdrukkelijk aan de orde geweest. De Afdeling stelt vast dat hetgeen verzoeker aan de orde stelt, geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, van de Awb, maar is bedoeld om de discussie over feiten en omstandigheden die bij verzoeker voor de uitspraak van 28 september 2005 bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn, te heropenen.

2.3.    Voor zover daarom is verzocht, ziet de Afdeling evenmin reden om tot vervallenverklaring van de uitspraak over te gaan. Vervallenverklaring is een buitenwettelijk middel dat slechts in zeer bijzondere gevallen wordt gehanteerd. Zodanig bijzonder geval doet zich hier niet voor. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat, hoewel [partijen] niet voor 1/70e deel eigenaar zijn van de gemeenschappelijke gronden welke grenzen aan het perceel waarop het bouwplan is voorzien, dit er, gelet op het gebruiksrecht dat zij op deze gronden hebben, bezien in samenhang met het bepaalde in artikel 7, vierde lid, van de statuten van de Coöperatieve Vereniging "Bungalowpark de Oude Willem" U.A., niet aan in de weg staat om hen als belanghebbenden bij het betrokken besluit aan te merken.

2.4.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.C.K.W. Bartel, Voorzitter, en mr. S.F.M. Wortmann en mr. D. Roemers, Leden, in tegenwoordigheid van mr. J.H. Roelfsema, ambtenaar van Staat.

w.g. Bartel                  w.g. Roelfsema

Voorzitter                   ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 25 april 2007

17-444.