Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2006:AZ4785

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
13-12-2006
Datum publicatie
20-12-2006
Zaaknummer
200606165/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 22 juni 2006 heeft verweerder aan verzoekster een vergunning als bedoeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het lozen van afvalwater afkomstig van haar kalvergierbewerkingsinstallatie op het adres Kade 5a te Ede. Dit besluit is op 6 juli 2006 ter inzage gelegd.

Wetsverwijzingen
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet verontreiniging oppervlaktewateren 1
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JAF 2006/111 met annotatie van Van der Meijden
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200606165/2.

Datum uitspraak: 13 december 2006

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de stichting "Stichting Mestverwerking Gelderland", gevestigd te Arnhem,

verzoekster,

en

het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Vallei & Eem,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 22 juni 2006 heeft verweerder aan verzoekster een vergunning als bedoeld in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het lozen van afvalwater afkomstig van haar kalvergierbewerkingsinstallatie op het adres Kade 5a te Ede. Dit besluit is op 6 juli 2006 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft verzoekster bij brief van 16 augustus 2006, bij de Raad van State ingekomen op dezelfde datum, beroep ingesteld.

Bij brief van 2 november 2006, bij de Raad van State ingekomen op 3 november 2006, heeft verzoekster de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 28 november 2006, waar verzoekster, vertegenwoordigd door ir. H. van Veen, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. P. van Eck en ing. B. Baan, beiden ambtenaar van het waterschap, zijn verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Verzoekster kan zich niet verenigen met de lozingseisen voor stikstof en fosfaat die ingevolge het vergunningvoorschrift 2.3 na één jaar na inwerkingtreding van het besluit tot vergunningverlening gaan gelden.

   Ingevolge artikel 20.3 van de Wet milieubeheer treedt een besluit als hier aan de orde in werking na afloop van de beroepstermijn, in dit geval op 18 augustus 2006. De bestreden lozingseisen gelden gelet hierop vanaf 18 augustus 2007. Naar moet worden aangenomen heeft de Afdeling ruime tijd voor die datum uitspraak gedaan in het geding in de bodemprocedure. Onder deze omstandigheden is geen sprake van onverwijlde spoed die vereist dat een voorlopige voorziening wordt getroffen.

2.3.    Verzoekster kan zich verder niet verenigen met vergunningvoorschrift 5.1. Daarin is, kort weergegeven, bepaald dat verzoekster uiterlijk zes maanden na het in werking treden van het bestreden besluit bij verweerder een plan moet indienen dat is gericht op het beperken van de te lozen hoeveelheden stikstof en fosfaat.    

   De Voorzitter ziet geen grond voor het oordeel dat verweerder van verzoekster geen onderzoek naar, en het opstellen van een plan ter beperking van, lozingen van stikstof en fosfaat zou mogen vergen. Bovendien is ter zitting naar voren gekomen dat verzoekster op dit punt al daadwerkelijk onderzoek uitvoert. Ook in zoverre is naar het oordeel van de Voorzitter geen sprake van onverwijlde spoed die vereist dat een voorlopige voorziening wordt getroffen.

2.4.    Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.J. van der Zijpp, ambtenaar van Staat.

w.g. Hammerstein-Schoonderwoerd           w.g. Van der Zijpp

Voorzitter      ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 13 december 2006

262-518.