Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2006:AZ1277

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
27-10-2006
Datum publicatie
01-11-2006
Zaaknummer
200605556/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 18 oktober 2005 heeft de gemeenteraad van Steenwijkerland, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2005, het bestemmingsplan "Steenwijk De Schans" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200605556/2.

Datum uitspraak: 27 oktober 2006

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in de gedingen tussen onder meer:

1.    [verzoeker sub 1], wonend te Steenwijk, gemeente Steenwijkerland,

2.    de Stichting "Stichting Behoud de Kamp" en anderen,

verzoekers,

en

het college van gedeputeerde staten van Overijssel,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 18 oktober 2005 heeft de gemeenteraad van Steenwijkerland, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2005, het bestemmingsplan "Steenwijk De Schans" vastgesteld.

Verweerder heeft bij zijn besluit van 6 juni 2006, kenmerk RWB/2005/3704, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan.

Tegen dit besluit hebben onder meer verzoeker sub 1 bij brief van 28 juli 2006, bij de Raad van State ingekomen op 31 juli 2006, en verzoekers sub 2 bij brief van 31 juli 2006, bij de Raad van State ingekomen op 1 augustus 2006, beroep ingesteld. Bij brief van 28 juli 2006, bij de Raad van State ingekomen op 31 juli 2006, heeft verzoeker sub 1 de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij brief van 31 juli 2006, bij de Raad van State ingekomen op 1 augustus 2006, hebben verzoekers sub 2 de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 19 oktober 2006, waar verzoeker sub 1 in persoon, verzoekers sub 2, vertegenwoordigd door [gemachtigden], en verweerder, vertegenwoordigd door T. Drint, ambtenaar van de provincie, zijn verschenen. Voorts is als partij gehoord de gemeenteraad van Steenwijkerland, vertegenwoordigd door J. Mulder, ambtenaar van de gemeente.

2.    Overwegingen

2.1.    Bij uitspraak van heden, no. 200605556/5, heeft de Afdeling op de beroepen beslist. Derhalve is geen sprake meer van een geding. Daarom dienen de verzoeken te worden afgewezen.

2.2.    Gelet op bovengenoemde uitspraak bepaalt de Voorzitter dat ten aanzien van de Stichting "Stichting Behoud de Kamp" en anderen verweerder op na te melden wijze in de proceskosten dient te worden veroordeeld. Ten aanzien van [verzoeker sub 1] is van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, niet gebleken.

Gelet op bovengenoemde uitspraak bepaalt de Voorzitter tevens dat verweerder aan verzoekers het door hen betaalde griffierecht vergoedt.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    wijst de verzoeken af;

II.    veroordeelt het college van gedeputeerde staten van Overijssel tot vergoeding van bij de Stichting "Stichting Behoud de Kamp" en anderen opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 316,17 (zegge: driehonderdzestien euro en zeventien cent); het dient door de provincie Overijssel aan hen onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

III.    gelast dat de provincie Overijssel aan [verzoeker sub 1] en de Stichting "Stichting Behoud de Kamp" en anderen het door hen voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van respectievelijk € 141,00 (zegge: honderdeenenveertig euro) en € 281,00 (zegge: tweehonderdeenentachtig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. M. Oosting, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. P.F.W. Tuit, ambtenaar van Staat.

w.g. Oosting w.g. Tuit

Voorzitter     ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 27 oktober 2006

425