Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2006:AZ1269

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
01-11-2006
Datum publicatie
01-11-2006
Zaaknummer
200604428/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 20 april 2004 heeft verweerder een verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen krachtens de Wet milieubeheer met betrekking tot het bewerken van stenen door [vergunninghouder] op het adres [locatie] te [plaats] afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200604428/1.

Datum uitspraak: 1 november 2006

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Westland,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 20 april 2004 heeft verweerder een verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen krachtens de Wet milieubeheer met betrekking tot het bewerken van stenen door [vergunninghouder] op het adres [locatie] te [plaats] afgewezen.

Bij besluit van 22 februari 2005, verzonden op 2 maart 2005, heeft verweerder het door appellant hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 29 maart 2005, bij de Rechtbank 's-Gravenhage ingekomen op 30 maart 2005, beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 24 mei 2005.

Bij brief van 29 juni 2005 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

Het beroepschrift en de op de zaak betrekking hebbende stukken zijn, na doorzending door de Rechtbank 's-Gravenhage, op 14 juni 2006 bij de Raad van State ingekomen.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 oktober 2006, waar appellant, vertegenwoordigd door mr. drs. A.J. Fontijn, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. S. Westerduin en J.B. Martin, ambtenaren van de gemeente, zijn verschenen.

Buiten bezwaren van partijen zijn nog stukken in het geding gebracht.

2.    Overwegingen

2.1.    Op 1 juli 2005 zijn de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en de Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb in werking getreden. Uit het daarbij behorende overgangsrecht volgt dat de bij deze wetten doorgevoerde wetswijzigingen niet van toepassing zijn op het geding.

2.2.    Appellant heeft ter zitting zijn beroepsgrond aangaande de tweede hoorzitting van de commissie bezwaarschriften, ingetrokken.

2.3.    Appellant voert aan dat verweerder zijn verzoek om handhaving op grond van de Wet milieubeheer ten onrechte heeft afgewezen. Hij stelt dat op het adres [locatie] te [plaats] nog steeds afvalstoffen worden bewerkt en grootschalig worden opgeslagen, waardoor veel stof vrijkomt en andere overlast ontstaat.

2.3.1.    Verweerder betoogt dat ten tijde van het nemen van het primaire besluit van 20 april 2004 geen sprake meer was van het bewerken van afvalstoffen. Aanvankelijk was dit wel het geval, maar het terrein is, aldus verweerder, inmiddels ontdaan van afvalstoffen afkomstig van het bewerken van stenen en/of sloopmaterialen. Ook zijn alle materialen zoals hout, zink, lood, kabelmateriaal en oude materialen volgens verweerder verwijderd. Binnen de inrichting van [vergunninghouder] worden, zo stelt verweerder, alleen stenen en dakpannen opgeslagen en verhandeld, welke activiteiten vallen onder het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer (hierna: het Besluit). Hiervoor heeft [vergunninghouder] volgens verweerder een melding ingediend.

2.3.2.    Niet in geschil is dat het opslaan van stenen en/of dakpannen op het onderhavige terrein valt onder het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer.

   Gezien de stukken en het verhandelde ter zitting is de Afdeling niet aannemelijk geworden dat ten tijde van het nemen van het primaire en het bestreden besluit activiteiten plaatsvonden die niet onder het Besluit vielen. Weliswaar is hiervan eerder wel sprake geweest, maar nu het terrein op deze tijdstippen ontdaan was van genoemde afvalstoffen en materialen en er geen aanwijzingen waren dat die activiteiten zouden worden hervat, heeft verweerder in redelijkheid kunnen afzien van handhavend optreden. De Afdeling kan in deze procedure geen gewicht toekennen aan het door een gerechtsdeurwaarder opgemaakte proces-verbaal dat ter zitting door appellant is overhandigd, reeds omdat dit ziet op werkzaamheden op het perceel van [vergunninghouder] die na de datum waarop het bestreden besluit is genomen zouden hebben plaatsgevonden. Het bezwaar dat appellant tegen het besluit van 20 april 2004 heeft ingediend, is derhalve terecht ongegrond verklaard.

2.4.    Het beroep is ongegrond.

2.5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. K. Brink, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. J. Heijerman, ambtenaar van Staat.

w.g. Brink w.g. Heijerman

Lid van de enkelvoudige kamer    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 november 2006

255-537.