Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2006:AZ0823

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19-10-2006
Datum publicatie
25-10-2006
Zaaknummer
200606567/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 8 juni 2006 heeft verweerder aan [verzoeker A] een last onder dwangsom opgelegd vanwege overschrijding van de geluidgrenswaarden die zijn opgenomen in voorschrift 1.1.1 van de bijlage behorende bij het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer door het in werking zijn van [café/feestzaal].

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200606567/1.

Datum uitspraak: 19 oktober 2006

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker A] en [verzoeker B], respectievelijk wonend en gevestigd te [plaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 8 juni 2006 heeft verweerder aan [verzoeker A] een last onder dwangsom opgelegd vanwege overschrijding van de geluidgrenswaarden die zijn opgenomen in voorschrift 1.1.1 van de bijlage behorende bij het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer door het in werking zijn van [café/feestzaal].

Bij brief van 1 september 2006, bij de Raad van State ingekomen op 4 september 2006, hebben verzoekers de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bij besluit van 10 oktober 2006, verzonden op diezelfde dag, heeft verweerder het door verzoekers tegen het besluit van 8 juni 2006 gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit hebben verzoekers bij brief van 11 oktober 2006, bij de Raad van State ingekomen op 12 oktober 2006, beroep ingesteld.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 12 oktober 2006, waar verzoekers, van wie [verzoeker A] in persoon en als vertegenwoordiger van [verzoeker B], bijgestaan door mr. J. Jonk, advocaat te Nieuwegein, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. M.J. van de Crommenacker, ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen. Voorts zijn [partijen], in persoon, bijgestaan door mr. M. van Geilswijk en mr. C.W.N.C. van den Brandt-Simons, advocaten te Breda, als partij gehoord.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Het verzoek, dat is gedaan hangende het tegen het besluit van 8 juni 2006 ingediende bezwaar, wordt met toepassing van artikel 8:81, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht gelijkgesteld met een verzoek dat wordt gedaan hangende het beroep tegen het besluit op bezwaar van 10 oktober 2006.

2.3.    Blijkens de considerans van het bestreden besluit bestaat bij de partijen in dit geding in beginsel de bereidheid om mee te werken aan mediation als alternatieve wijze om het geschil te beslechten. Ter zitting is dit door partijen bevestigd.

   Ter zitting is door verweerder desgevraagd verklaard dat, mochten dwangsommen worden verbeurd, hangende het beroep niet tot inning daarvan zal worden overgegaan. Er is dus geen sprake van onverwijlde spoed als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, die het treffen van een voorlopige voorziening vergt. De Voorzitter ziet geen aanleiding om in afwachting van de behandeling van het geding in de bodemprocedure een voorlopige voorziening te treffen.

2.4.    De Voorzitter wijst het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af.

2.5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. M. Oosting, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. W.G. Timmerman, ambtenaar van Staat.

w.g. Oosting    w.g. Timmerman

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 oktober 2006

431