Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2006:AY8483

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
11-09-2006
Datum publicatie
20-09-2006
Zaaknummer
200604938/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 26 september 2005 heeft de gemeenteraad van Sint Anthonis, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2005, het bestemmingsplan "Westerbeek" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200604938/2.

Datum uitspraak: 11 september 2006

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekers], wonend te [plaatsen],

en

het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 26 september 2005 heeft de gemeenteraad van Sint Anthonis, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2005, het bestemmingsplan "Westerbeek" vastgesteld.

Verweerder heeft bij zijn besluit van 9 mei 2006, kenmerk 1135600, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan.

Tegen dit besluit hebben onder meer verzoekers bij brief van 29 juni 2006, bij de Raad van State ingekomen op 4 juli 2006, beroep ingesteld.

Bij brief van 29 juni 2006, bij de Raad van State ingekomen op 4 juli 2006, hebben verzoekers de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 29 augustus 2006, waar verzoekers, in persoon, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. ing. J.H.M. van Cuyck, ambtenaar van de provincie, zijn verschenen.

Voorts is als partij gehoord de gemeenteraad van Sint Anthonis, vertegenwoordigd door P.J.A. van Laarhoven, ambtenaar van de gemeente.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Op 1 juli 2005 zijn de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb en de Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure in werking getreden. Uit het daarbij behorende overgangsrecht volgt dat het recht zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van deze wetten op dit geding van toepassing blijft.

2.3.    Het plan voorziet onder meer in een aantal inbreidingslocaties alsmede in een uitbreidingslocatie voor woningbouw. Anders dan verzoekers wensen is de locatie aan de Schoolstraat niet aangewezen als een uitbreidingslocatie.

2.4.    Verweerder heeft het plan voor zover verzoekers dit bestrijden, niet in strijd met een goede ruimtelijke of het recht geacht en heeft hieraan goedkeuring verleend.

2.5.    Blijkens het verhandelde ter zitting beogen verzoekers met het verzoek om voorlopige voorziening dat alsnog woningbouw wordt mogelijk gemaakt op de locatie aan de Schoolstraat. Nu het bestemmingsplan, met uitzondering van één in te breiden woning, niet voorziet in woningbouw op deze gronden zijn verzoekers niet gebaat bij schorsing van (enig deel van) het bestreden besluit. Daarmee wordt immers verwezenlijking van bouwplannen, dan wel het door verzoekers gewenste gebruik, niet mogelijk. Een voorlopige voorziening die dat mogelijk maakt is te verstrekkend.

Het verzoek dient dan ook te worden afgewezen.

2.6.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. A. Kosto, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. P.F.W. Tuit, ambtenaar van Staat.

w.g. Kosto    w.g. Tuit

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 11 september 2006

425.