Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2006:AY8097

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
08-09-2006
Datum publicatie
13-09-2006
Zaaknummer
200604542/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 21 november 2005 heeft de gemeenteraad van Wassenaar het bestemmingsplan "Rijksstraatweg-Kerkehout" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200604542/2.

Datum uitspraak: 8 september 2006

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 21 november 2005 heeft de gemeenteraad van Wassenaar het bestemmingsplan "Rijksstraatweg-Kerkehout" vastgesteld.

Verweerder heeft bij zijn besluit van 16 mei 2006, kenmerk DRM/ARW/05/12090A, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan.

Tegen dit besluit heeft verzoeker bij brief van 20 juni 2006, bij de Raad van State ingekomen op 21 juni 2006, beroep ingesteld.

Bij deze brief heeft verzoeker de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 28 augustus 2006, waar verzoeker, in persoon, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. H. Kats, ambtenaar van de provincie, zijn verschenen.

Voorts is als partij gehoord de gemeenteraad van Wassenaar, vertegenwoordigd door W.M. Vermeulen, ambtenaar van de gemeente.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Het plan heeft betrekking op gronden tussen het woongebied Kerkehout, de Wittelaan en de Rijksstraatweg N44. Het plan voorziet onder meer in een aantal woningen. Tevens is een plandeel opgenomen met de bestemming "Opslagruimte".

2.3.    Verweerder heeft goedkeuring onthouden aan het plandeel met de bestemming "Opslagruimte" ter plaatse van de werkplaats op het perceel van verzoeker. Verweerder stelt zich op het standpunt dat de huidige activiteiten van verzoeker niet passen binnen de in het plan opgenomen bestemming en dat de gronden een passende bestemming dienen te krijgen.

2.4.    Verzoeker stelt dat zijn perceel een bestemming dient te krijgen waaronder het huidige feitelijke gebruik van de werkplaats op het perceel, namelijk het hobbymatig stallen, onderhouden en repareren van oldtimers, is toegestaan. Door de onthouding van goedkeuring aan het plandeel met de bestemming "Opslagruimte" is in zoverre aan de bezwaren van verzoeker tegemoetgekomen.

Verzoeker wenst echter voorts een bedrijfsbestemming voor het perceel. De Voorzitter overweegt daaromtrent dat in verband met de verplichting van de gemeenteraad ingevolge artikel 30, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening om met inachtneming van het besluit tot onthouding van goedkeuring een nieuw plan vast te stellen, niet slechts de onthouding van goedkeuring zelf maar ook de hieraan ten grondslag liggende motivering ter beoordeling kan staan.

De Voorzitter vat het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening daarom aldus op dat het verzoek ertoe strekt dat het perceel een bedrijfsbestemming krijgt. Hierover merkt de Voorzitter op dat verzoeker niet is gebaat bij schorsing van het bestreden besluit ten aanzien van het plandeel met de bestemming "Opslagruimte" aangezien daarmee niet het door hem gewenste resultaat kan worden bereikt. Een voorlopige voorziening die dat mogelijk maakt is, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, te verstrekkend, aangezien het scheppen van die mogelijkheid niet met een uitspraak van de Afdeling kan worden bewerkstelligd. Van dergelijke uitzonderlijke omstandigheden is niet gebleken.

2.5.    Gelet op het vorenstaande dient het verzoek te worden afgewezen.

2.6.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. A. Kosto, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. A.M.E.A. Neuwahl, ambtenaar van Staat.

w.g. Kosto    w.g. Neuwahl

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 8 september 2006

280-481.