Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2006:AY7575

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
06-09-2006
Datum publicatie
06-09-2006
Zaaknummer
200600855/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 15 december 2005 heeft verweerder de op 8 oktober 1991 krachtens de Hinderwet verleende vergunning voor een melkvee- en slachtkuikenhouderij op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: de vergunning) geheel ingetrokken. Dit besluit is op 22 december 2005 ter inzage gelegd.

Wetsverwijzingen
Wet milieubeheer
Wet milieubeheer 8.25
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Omgevingsvergunning in de praktijk 2006/2538
Milieurecht Totaal 2006/299
JOM 2007/26
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200600855/1.

Datum uitspraak: 6 september 2006

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellante], wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Ommen,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 15 december 2005 heeft verweerder de op 8 oktober 1991 krachtens de Hinderwet verleende vergunning voor een melkvee- en slachtkuikenhouderij op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: de vergunning) geheel ingetrokken. Dit besluit is op 22 december 2005 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft appellante bij brief van 27 januari 2006, bij de Raad van State ingekomen op 31 januari 2006, beroep ingesteld.

Bij brief van 8 maart 2006 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 augustus 2006, waar appellante, vertegenwoordigd door [gemachtigde], en verweerder, vertegenwoordigd door E. van Bentem en B.M. Kroese, ambtenaren van de gemeente, zijn verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    Het bestreden besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

2.2.    Ingevolge artikel 8.25, eerste lid, aanhef, onder c en d, van de Wet milieubeheer kan het bevoegd gezag een vergunning voor een inrichting geheel of gedeeltelijk intrekken indien gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning of indien de inrichting geheel of gedeeltelijk is verwoest.

2.3.    Appellante heeft betoogd dat verweerder de vergunning gedeeltelijk in plaats van geheel had moeten intrekken.

2.3.1.    Bij het bestreden besluit heeft verweerder de vergunning voor het houden van 23.000 mestkuikens en parelhoenders, 66 stuks melkrundvee en 49 stuks jongvee geheel ingetrokken. Daartoe heeft verweerder overwogen dat de bedrijfssituatie sinds begin jaren negentig niet in overeenstemming is met de vergunning en de stal voor het houden van mestkuikens en parelhoenders door brand is verwoest.

2.3.2.    Blijkens de stukken en het verhandelde ter zitting is de stal voor het houden van mestkuikens en parelhoenders op 16 november 2002 verwoest door brand en is deze stal niet herbouwd. Verweerder was in zoverre bevoegd om de vergunning in te trekken.

   Naar het oordeel van de Afdeling is niet gebleken dat gedurende drie jaar in het geheel geen jongvee en melkrundvee is gehouden. Zij overweegt daartoe het volgende. Verweerder heeft in het bestreden besluit gesteld dat de vergunde rundveestal niet structureel wordt gebruikt voor het houden van het vergunde aantal stuks melkrundvee en jongvee. Hieruit volgt echter niet dat gedurende drie jaar in het geheel geen jongvee en melkrundvee in de stal zijn gehouden. Dit volgt evenmin uit de door verweerder overgelegde bezoekrapportages en hetgeen hij ter zitting heeft gesteld. Gelet hierop heeft verweerder zich naar het oordeel van de Afdeling in zoverre in strijd met artikel 8.25, eerste lid, van de Wet milieubeheer bevoegd geacht om de vergunning in te trekken.

2.4.    Het beroep is gedeeltelijk gegrond. Het bestreden besluit dient te worden vernietigd voor zover daarbij de vergunning is ingetrokken voor het houden van 49 stuks jongvee en 66 stuks melkrundvee.

2.5.    Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I.    verklaart het beroep gedeeltelijk gegrond;

II.    vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Ommen van 15 december 2005, kenmerk MBZ 72359, voor zover daarbij de op 8 oktober 1991 krachtens de Hinderwet verleende vergunning is ingetrokken voor het houden van 49 stuks jongvee en 66 stuks melkrundvee;

III.    verklaart het beroep voor het overige ongegrond;

IV.    gelast dat de gemeente Ommen aan appellante het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 138,00 (zegge: honderdachtendertig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. H. Beekhuis, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. W. van Hardeveld, ambtenaar van Staat.

w.g. Beekhuis    w.g. Van Hardeveld

Lid van de enkelvoudige kamer    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 6 september 2006

312-492.