Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2005:AU8788

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
28-12-2005
Datum publicatie
28-12-2005
Zaaknummer
200510219/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 12 december 2005 heeft verweerder (hierna: het centraal stembureau) voor de vereniging "Venray Transparant" (hierna: Venray Transparant) op haar verzoek de aanduiding 'Venray Transparant' geregistreerd voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Venray.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AB 2006/32 met annotatie van P.J. Stolk
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200510219/1.

Datum uitspraak: 28 december 2005

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de vereniging "Nederland Transparant", gevestigd te Rotterdam,

appellante,

en

het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Venray,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 12 december 2005 heeft verweerder (hierna: het centraal stembureau) voor de vereniging "Venray Transparant" (hierna: Venray Transparant) op haar verzoek de aanduiding 'Venray Transparant' geregistreerd voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Venray.

Tegen dit besluit heeft appellante bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 15 december 2005, beroep ingesteld.

Bij brief van 20 december 2005 heeft het centraal stembureau een verweerschrift ingediend.

Bij brief van 20 december 2005 heeft de Kiesraad een reactie ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 22 december 2005, waar appellante, vertegenwoordigd door mr. drs. A.C.M. Brom, en het centraal stembureau, vertegenwoordigd door mr. R. Boreas, zijn verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    Ingevolge artikel G3, eerste lid, eerste volzin, van de Kieswet kan een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, onderscheidenlijk provinciale staten, is geregistreerd, aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden.

   Ingevolge het vierde lid, aanhef en onder c, beschikt het centraal stembureau afwijzend op het verzoek, indien de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers.

2.2.    Ten behoeve van appellante is door het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 8 december 2004 de aanduiding 'Nederland Transparant' geregistreerd. Indien voor de verkiezing voor de leden van de raad van de gemeente Venray voor Venray Transparant de door haar gewenste aanduiding wordt geregistreerd en zij vervolgens onder die aanduiding op de kandidatenlijst wordt vermeld, kan bij de kiesgerechtigden de indruk worden gewekt dat het gaat om een onderdeel van, of een partij op lokaal niveau ressorterende onder, appellante. Daarvan is evenwel geen sprake. Gelet hierop, moet de aanduiding 'Venray Transparant' als anderszins misleidend, als bedoeld in artikel G3, vierde lid, aanhef en onder c, van de Kieswet, worden aangemerkt. Bij deze beoordeling is de tekst van de aanduiding doorslaggevend. Aan de stelling van het centraal stembureau dat geen sprake is van misleiding, omdat het de kiesgerechtigden uit de gemeente Venray op dit moment duidelijk is dat tussen appellante en Venray Transparant geen onderling verband bestaat, komt bij de beoordeling van een verzoek als het onderhavige derhalve niet de betekenis toe die het centraal stembureau daaraan gehecht heeft.

2.3.    Gelet op het vorenoverwogene, heeft het centraal stembureau het verzoek van Venray Transparant om registratie van de aanduiding 'Venray Transparant' ten onrechte gehonoreerd.

2.4.    Het beroep is reeds hierom gegrond. Het besluit van 12 december 2005 dient te worden vernietigd. Hetgeen overigens in beroep is aangevoerd, kan onbesproken blijven.

   In het vorenoverwogene ziet de Afdeling aanleiding het verzoek van Venray Transparant met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht alsnog af te wijzen.

2.5.    Het centraal stembureau dient op na te melden wijze in de - forfaitair vastgestelde - proceskosten te worden veroordeeld.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I.    verklaart het beroep gegrond;

II.    vernietigt het besluit van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Venray van 12 december 2005;

III.    wijst het verzoek van de vereniging "Venray Transparant" om registratie van de aanduiding 'Venray Transparant' als aanduiding, waarmee zij voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Venray op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, af;

IV.    bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het vernietigde besluit;

V.    veroordeelt het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Venray tot vergoeding van bij appellante in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 358,61 (zegge: driehonderdachtenvijftig euro en eenenzestig cent); het dient door de gemeente Venray aan appellante onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

VI.    gelast dat de gemeente Venray aan appellante het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 276,00 (zegge: tweehonderdzesenzeventig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, Voorzitter, en mr. M. Vlasblom en mr. H.G. Lubberdink, Leden, in tegenwoordigheid van mr. R.H.L. Dallinga, ambtenaar van Staat.

w.g. Loeb    w.g. Dallinga

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 28 december 2005

435.