Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2005:AT9691

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
20-07-2005
Datum publicatie
20-07-2005
Zaaknummer
200501219/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 16 oktober 2003 heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Eem (hierna: het algemeen bestuur) de legger Barneveldse beek (hierna: de legger) vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200501219/1.

Datum uitspraak: 20 juli 2005

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellanten], allen wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak in zaak no. AWB 04/ 1213 van de rechtbank Arnhem van 30 december 2004 in het geding tussen:

appellanten

en

de Commissie administratieve geschillen van de provincie Gelderland.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 16 oktober 2003 heeft het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Eem (hierna: het algemeen bestuur) de legger Barneveldse beek (hierna: de legger) vastgesteld.

Bij besluit van 14 april 2004 heeft de Commissie administratieve geschillen van de provincie Gelderland (hierna: de commissie) het daartegen door appellanten ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 30 december 2004, verzonden op diezelfde datum, heeft de rechtbank Arnhem (hierna: de rechtbank) het daartegen door appellanten ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben appellanten bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 februari 2005, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 8 maart 2005. Deze brieven zijn aangehecht.

Bij brief van 5 april 2005 heeft de commissie van antwoord gediend.

Het algemeen bestuur is op de voet van artikel 8:26 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld aan het geding deel te nemen.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 juni 2005, waar appellanten in persoon, bijgestaan door mr. J.W. van der Linde, advocaat te Ede, en de commissie, vertegenwoordigd door A. Hager-Hiemstra, werkzaam bij de provincie Gelderland, zijn verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    Ingevolge artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet (hierna: de Wsw) stelt het algemeen bestuur de legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen.

2.2.    Het algemeen bestuur heeft in de legger de watergang 1-20 - waaraan de gronden van appellanten zijn gelegen (hierna: de watergang) - aangemerkt als secundaire watergang. Daarmee is de onderhoudsplicht van deze watergang die voorheen op het waterschap rustte, overgegaan op appellanten.

2.3.    Appellanten betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat van afspraken over de onderhoudsplicht niet afdoende is gebleken. Zij verwijzen hierbij naar een brief van het waterschap van 19 december 1988, waaruit naar hun mening blijkt dat voor de schade die destijds aan hun gronden is toegebracht doordat er te veel en onjuist is afgegraven, een regeling is getroffen inhoudende dat het waterschap verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de watergang. Nu deze schade een voortdurend karakter heeft, dient hier ook een voortdurende financiële compensatie tegenover te staan, aldus appellanten.

2.3.1.    Dit betoog faalt. Voorzover er al sprake is van een in 1988 gemaakte afspraak tussen appellanten en het waterschap over het onderhoud van de watergang strekt deze niet zover, dat het algemeen bestuur in 2003 geen gebruik zou mogen maken van zijn publiekrechtelijke bevoegdheid op grond van artikel 78, tweede lid, van de Wsw om appellanten met het onderhoud van de watergang te belasten. Dat geldt temeer, nu het waterschap heeft besloten gedurende de eerste drie jaren zelf het onderhoud aan de watergang uit te voeren. Voorzover op grond van de door appellanten gestelde afspraak aanleiding zou bestaan voor een andere vorm van compensatie is het niet aan de bestuursrechter om daarover te oordelen.

2.4.    Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. J.E.M. Polak, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. L.E.M. Wilbers-Taselaar, ambtenaar van Staat.

w.g. Polak    w.g. Wilbers-Taselaar

Lid van de enkelvoudige kamer    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 20 juli 2005

71-465.