Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2005:AT9655

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
20-07-2005
Datum publicatie
20-07-2005
Zaaknummer
200500141/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 9 december 2004, kenmerk WF2004/16456, heeft verweerder krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan het college van burgemeester en wethouders van Boarnsterhim een vergunning onder voorschriften verleend voor het lozen van grondwater op het oppervlaktewater. Dit besluit is op 17 december 2004 ter inzage gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200500141/1.

Datum uitspraak: 20 juli 2005

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellanten], beide wonend te [woonplaats],

en

het dagelijks bestuur van het waterschap Fryslân,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 9 december 2004, kenmerk WF2004/16456, heeft verweerder krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren aan het college van burgemeester en wethouders van Boarnsterhim een vergunning onder voorschriften verleend voor het lozen van grondwater op het oppervlaktewater. Dit besluit is op 17 december 2004 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit hebben appellanten bij brieven van 5 januari 2005 en 24 januari 2005, bij de Raad van State ingekomen op 5 januari 2005 respectievelijk 27 januari 2005, beroep ingesteld.

Bij brief van 4 april 2005 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 24 juni 2005, waar appellant Vrouwe in persoon is verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    Ter zitting is gebleken dat verweerder appellanten bij brief van 22 juni 2005 heeft bericht dat besloten is de op 9 december 2004 verleende vergunning in te trekken en het bestreden besluit te vervangen door een nieuw besluit, omdat het volgens hem bij nader inzien beter is wanneer de procedure vanaf het indienen van een aanvraag opnieuw wordt doorlopen.

2.2.    Nu verweerder zich in voormelde brief op een ander standpunt stelt dan hij in het bestreden besluit heeft gedaan en niet is gebleken dat gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding hebben gevormd en dat het besluit tot intrekking van voormelde vergunning inmiddels is bekendgemaakt, moet worden geoordeeld dat het bestreden besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid.

   Het beroep is gegrond, zodat het bestreden besluit dient te worden vernietigd wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht.

2.3.    Verweerder dient op hierna te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I.    verklaart het beroep gegrond;

II.    vernietigt het besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Fryslân van 9 december 2004, kenmerk WF2004/16456;

III.    veroordeelt het dagelijks bestuur van waterschap Fryslân tot vergoeding van bij appellanten in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 414,70 (zegge: vierhonderdveertien euro en zeventig cent); het dient door het waterschap Fryslân aan appellanten onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

IV.    gelast dat het waterschap Fryslân aan appellanten het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 136,00 (zegge: honderdzesendertig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. C. Sparreboom, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll    w.g. Sparreboom

Lid van de enkelvoudige kamer    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 20 juli 2005

349.