Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2005:AT9645

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
13-07-2005
Datum publicatie
20-07-2005
Zaaknummer
200503750/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 29 september 2005 heeft verweerder het handhavingsverzoek van verzoeker van 9 juni 2004 met betrekking tot de vergroting van een loods en de stallingactiviteiten op het terrein van de inrichting op het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200503750/2.

Datum uitspraak: 13 juli 2005

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 29 september 2005 heeft verweerder het handhavingsverzoek van verzoeker van 9 juni 2004 met betrekking tot de vergroting van een loods en de stallingactiviteiten op het terrein van de inrichting op het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.

Bij besluit van 12 april 2005, verzonden 14 april 2005, heeft verweerder het daartegen gemaakte bezwaar deels gegrond en deels ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft verzoeker bij brief van 26 april 2005, bij de Raad van State ingekomen op 28 april 2005, beroep ingesteld.

Bij brief van 26 april 2005, bij de Raad van State ingekomen op 28 april 2005, heeft verzoeker de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 1 juli 2005, waar verzoeker in persoon en bijgestaan door ir. A.K.M. van Hoof, gemachtigde, en verweerder, vertegenwoordigd door M.C.I. Smits, ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen.

Voorts zijn daar [belanghebbende] als partij gehoord, bijgestaan door mr. G.C. Kooijman, advocaat te Den Bosch.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Op 1 juli 2005 zijn de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb (wet van 24 juni 2002, Stb. 54) en de Aanpassingswet uniforme voorbereidingsprocedure Awb (wet van 26 mei 2005, Stb. 282) in werking getreden. Uit het daarbij behorende overgangsrecht volgt dat het recht, zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van deze wetten, op dit geding van toepassing blijft.

2.3.    Het spoedeisend belang bij het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening is volgens verzoeker gelegen in de omstandigheid dat reeds lange tijd niet adequaat handhavend wordt opgetreden tegen de door de inrichting veroorzaakte geluidhinder.

2.4.    De Voorzitter stelt vast dat door verweerder handhavend wordt opgetreden tegen de door de inrichting veroorzaakte geluidhinder, nu bij besluit van 2 mei 2005 [belanghebbende] een aantal lasten onder dwangsom is opgelegd terzake van de overschrijding van de voor de inrichting geldende geluidgrenswaarden. Deze lasten onder dwangsom ondervangen ook de eventuele geluidhinder ten gevolge van de stallingactiviteiten op het terrein van de inrichting. Verzoeker heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de desbetreffende lasten onder dwangsom niet effectief zouden zijn. Daarbij neemt de Voorzitter in aanmerking dat niet is komen vast te staan dat in geen geval zou kunnen worden voldaan aan de inrichting geldende geluidgrenswaarden ter plaatse van de woning van verzoeker.

   De Voorzitter is verder van oordeel dat de door verzoeker aangevoerde grond dat de inrichting niet onder de werkingssfeer van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, maar onder de werkingssfeer van de bij besluit van 23 januari 1996 verleende oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer valt, dient te worden behandeld in de bodemprocedure.

   Het vorenstaande in aanmerking nemende, is de Voorzitter van oordeel dat met het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening geen spoedeisend belang is gemoeid.

2.5.    Gelet hierop wijst de Voorzitter het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af.

2.6.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. K. Brink, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. W. van Hardeveld, ambtenaar van Staat.

w.g. Brink    w.g. Van Hardeveld

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 13 juli 2005

312-399.