Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2005:AT9234

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
05-07-2005
Datum publicatie
13-07-2005
Zaaknummer
200503248/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 1 juli 2004 heeft de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel het bestemmingsplan "Bloemenbuurt-West" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200503248/2.

Datum uitspraak: 5 juli 2005

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 1 juli 2004 heeft de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel het bestemmingsplan "Bloemenbuurt-West" vastgesteld.

Bij besluit van 15 februari 2005 heeft verweerder beslist over de goedkeuring van dit plan.

Tegen dit besluit heeft verzoeker bij brief van 11 april 2005, bij de Raad van State ingekomen op 13 april 2005, beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 9 juni 2005.

Bij afzonderlijke brief van 11 april 2005, bij de Raad van State ingekomen op 13 april 2005, heeft verzoeker de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 27 juni 2005, waar verzoeker in persoon en verweerder, vertegenwoordigd door M.R. Compeer en L. Berkemeijer, ambtenaren der provincie, zijn verschenen.

Voorts zijn de gemeenteraad, vertegenwoordigd door C.J.M. van der Ham en W. Melenberg, ambtenaren der gemeente, en de Woningstichting Woonwaard, vertegenwoordigd door ing. M. de Jong, daar gehoord.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Het bestemmingsplan heeft betrekking op gronden aan de oostzijde van de gemeente Krimpen aan den IJssel en voorziet in nieuwbouw, ter vervanging van 150 huurwoningen.

Bij het bestreden besluit heeft verweerder het plan goedgekeurd.

2.3.    Verzoeker stelt in beroep dat verweerder het plan ten onrechte heeft goedgekeurd. Daartoe stelt hij onder meer dat woningstichtingen zich steeds meer als projectontwikkelaars gedragen en daarbij hun sociale doelstellingen uit het oog verliezen. Volgens verzoeker zijn de funderingsproblemen die zijn gebruikt als aanleiding voor de sloopplannen, niet de werkelijke reden voor de sloop en nieuwbouw. Voorts meent verzoeker dat de nieuwe plannen leiden tot verdichting van de woonwijk en daarmee tot achteruitgang van het woongenot, terwijl het aantal sociale huurwoningen daalt en deze huizen bovendien duurder worden.

Verzoeker wenst een voorlopige voorziening opdat geen voorbereidende werkzaamheden worden verricht terwijl nog niet op zijn beroep is beslist.

2.4.    Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat ter uitvoering van het bestemmingsplan de bestaande woningen zullen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Deze plannen zullen in drie fases hun beslag krijgen, waarbij elke fase betrekking heeft op een deel van de wijk. Voor de eerste fase is reeds op 1 juni 2004 een sloopvergunning verleend. Tegen deze vergunning is geen beroep ingesteld, zodat deze inmiddels onherroepelijk is. Voordat met de sloop zal worden begonnen, dienen alle huizen in de eerste fase te zijn ontruimd. Naar verwachting zal de sloop van de huizen in de eerste fase begin 2007 aanvangen.

Gelet hierop is de Voorzitter van oordeel dat de voor het treffen van een voorlopige voorziening vereiste onverwijlde spoed ontbreekt, zodat het verzoek dient te worden afgewezen.

2.5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door dr. D. Dolman, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.F.N. van den Berg, ambtenaar van Staat.

w.g. Dolman    w.g. Van den Berg

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 5 juli 2005

350.