Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2005:AT8434

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
24-06-2005
Datum publicatie
29-06-2005
Zaaknummer
200502263/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 8 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouder van Winterswijk (hierna: het college) [verzoeker] onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen vier weken een opslagruimte op het perceel, kadastraal bekend gemeente Winterswijk, sectie […], nummer […], plaatselijk [locatie] te [plaats] te verwijderen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200502263/2.

Datum uitspraak: 24 juni 2005

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek van [verzoeker], wonend te [woonplaats], om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

het college van burgemeester en wethouder van Winterswijk,

tegen de uitspraak in zaak no. 04/426 GEMWT 263 van de rechtbank Zutphen van 4 februari 2005 in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te [woonplaats]

en

het college van burgemeester en wethouder van Winterswijk.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 8 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouder van Winterswijk (hierna: het college) [verzoeker] onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen vier weken een opslagruimte op het perceel, kadastraal bekend gemeente Winterswijk, sectie […], nummer […], plaatselijk [locatie] te [plaats] te verwijderen.

Bij besluit van 27 januari 2004 heeft het college het daartegen door verzoeker gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 4 februari 2005, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank Zutphen (hierna: de rechtbank) het daartegen door verzoeker ingestelde beroep gegrond verklaard en de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd.

Tegen deze uitspraak heeft het college van burgemeester en wethouder van Winterswijk bij brief van 16 maart 2005, bij de Raad van State ingekomen op dezelfde dag, hoger beroep ingesteld.

Bij besluit van 3 mei 2005 heeft het college het door verzoeker tegen het besluit van 8 juli 2003 gemaakte bezwaar ongegrond verklaard, dit besluit herroepen en verzoeker onder oplegging van een dwangsom gelast voormelde opslagruimte binnen twee weken te verwijderen dan wel in overeenstemming te brengen met een op 4 maart 2003 aan verzoeker verleende bouwvergunning.

Tegen dit besluit heeft verzoeker bij brief van 30 mei 2005 beroep ingesteld bij de rechtbank. Tevens heeft hij bij afzonderlijke brief van dezelfde datum de voorzieningenrechter van de rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank heeft het beroepschrift en het verzoekschrift ter behandeling doorgezonden naar de Afdeling.

Bij besluit van 31 mei 2005 heeft het college het besluit van 3 mei 2005 gewijzigd, in die zin dat de begunstigingstermijn is vastgesteld op vier weken na verzending van eerstgenoemd besluit.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 22 juni 2005, waar verzoeker in persoon, bijgestaan door mr. R. van Eck, advocaat te Groenlo, en het college, vertegenwoordigd door mr. E.A.W. Driest, advocaat te Amsterdam, zijn verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    De besluiten van 3 en 31 mei 2005 moeten worden aangemerkt als besluiten in de zin van artikel 6:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Gelet op de artikelen 6:19, eerste lid, en 6:24, eerste lid, van deze wet, heeft de rechtbank het beroepschrift en het verzoekschrift van verzoeker betreffende dit eerste besluit terecht doorgezonden naar de Afdeling. Blijkens het verhandelde ter zitting, heeft het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening mede betrekking op het besluit van het college van 31 mei 2005.

2.2.    Verzoeker heeft in de zomer van 2002 aan een bestaande overkapping met een oppervlakte van ongeveer 45 m² twee zijwanden, een luifel en een pannendak aangebracht. Het bouwwerk is daarbij iets verhoogd en heeft thans volgens het college een hoogte van ongeveer 3 m en volgens verzoeker een hoogte van 2,80 m.

2.3.    Niet in geschil is dat voor het bouwwerk in zijn huidige staat een bouwvergunning is vereist en dat, nu deze niet is verleend, het college bevoegd is om hiertegen handhavend op te treden. Evenmin is in geschil dat geen concreet zicht bestaat op legalisering van dit bouwwerk. Wel heeft het college op 4 maart 2003 een bouwvergunning verleend voor de oprichting van een bouwwerk dat overeenkomstig het ter plaatse geldende bestemmingsplan een hoogte heeft van slechts 2 m, met eenzelfde oppervlakte als het huidige bouwwerk, maar zonder zijwanden.

2.4.    Verzoeker betoogt dat de last te verstrekkend is en dat hem de mogelijkheid moet worden geboden het bouwwerk terug te brengen in de staat waarin dit verkeerde voorafgaand aan de zomer van 2002. Daarbij gaat het hem met name om de hoogte van het bouwwerk in die eerdere staat, welke hoogte volgens hem die van het op 4 maart 2003 vergunde bouwwerk te boven ging. Verzoeker stelt daarbij dat hij er op grond van onder meer de uitlatingen van een gemeenteambtenaar en een publicatie van de gemeente op mocht vertrouwen dat tegen het bouwwerk in de eerdere staat niet handhavend zou worden opgetreden.

2.5.    Naar voorlopig oordeel van de Voorzitter was ook voor het bouwwerk in de eerdere staat een bouwvergunning vereist. Vast staat dat deze niet was verleend. Vooralsnog acht de Voorzitter niet aannemelijk gemaakt dat van de zijde van het college de rechtens te honoreren verwachting is gewekt dat van handhavend optreden tegen het bouwwerk in de eerdere staat zou worden afgezien. Reeds hierom kan dit betoog naar voorlopig oordeel niet slagen. Dit betekent dat voorshands in het midden kan worden gelaten welke betekenis na de aanpassing van dit bouwwerk door verzoeker in de zomer van 2002 aan zodanige verwachting nog zou moeten worden gehecht.

2.6.    Verder ziet de Voorzitter vooralsnog geen grond voor het oordeel dat, zoals verzoeker betoogt, de aan hem in het besluit van 31 mei 2005 geboden begunstigingstermijn van vier weken niet toereikend kan worden geacht om het bouwwerk te verwijderen dan wel aan de verleende bouwvergunning aan te passen.

2.7.    Gezien het vorenstaande en hetgeen verzoeker overigens naar voren heeft gebracht, bestaat geen reden om op voorhand aan te nemen dat de bij het besluit van 3 mei 2005 opgelegde last, zoals gewijzigd bij besluit van 31 mei 2005, uiteindelijk niet in stand zal blijven.

2.8.    Gelet hierop en op de betrokken belangen, bestaat geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening.

2.9.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat evenmin aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. M. Vlasblom, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E.D. Boer, ambtenaar van Staat.

w.g. Vlasblom    w.g. Boer

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 24 juni 2005

201.