Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2005:AT6983

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
08-06-2005
Datum publicatie
08-06-2005
Zaaknummer
200407975/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij brief van 7 januari 2004 heeft de president van de Centrale Raad van Beroep (hierna: de CRvB) appellant meegedeeld dat is besloten hem niet in aanmerking te laten komen voor de functie van gerechtsauditeur-onderzoeker.

Wetsverwijzingen
Beroepswet
Beroepswet 18
Wet op de Raad van State
Wet op de Raad van State 37
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AB 2005, 442 met annotatie van B.W.N. de Waard
JB 2005/214
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200407975/1.

Datum uitspraak: 8 juni 2005

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 17 augustus 2004 in het geding tussen:

appellant

en

het bestuur van de Centrale Raad van Beroep.

1.    Procesverloop

Bij brief van 7 januari 2004 heeft de president van de Centrale Raad van Beroep (hierna: de CRvB) appellant meegedeeld dat is besloten hem niet in aanmerking te laten komen voor de functie van gerechtsauditeur-onderzoeker.

Bij besluit van 4 februari 2004 heeft het bestuur van de CRvB het daartegen door appellant gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Bij uitspraak van 17 augustus 2004, verzonden op 20 augustus 2004, heeft de rechtbank 's-Gravenhage (hierna: de rechtbank) het daartegen door appellant ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 27 september 2004, bij de Raad van State ingekomen op 28 september 2004, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 16 december 2004 heeft het bestuur van de CRvB van antwoord gediend.

Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen van appellant. Deze zijn aan de andere partij toegezonden.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 1 maart 2005, waar appellant in persoon is verschenen. Het bestuur van de CRvB is, zoals bij brief aangekondigd, niet ter zitting verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.        Ingevolge artikel 18, eerste lid, van de Beroepswet kan, voorzover hier van belang, bij de CRvB hoger beroep worden ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), inzake

a. een besluit of een andere handeling van een bestuursorgaan waarbij een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig belanghebbende is, en

b. een besluit, genomen op grond van een wettelijk voorschrift dat is opgenomen in de bijlage die bij deze wet behoort.

2.2.        In de memorie van 16 december 2004 heeft het bestuur van de CRvB gesteld dat tegen de aangevallen uitspraak hoger beroep openstaat bij de CRvB en niet bij de Afdeling. De Afdeling komt tot hetzelfde oordeel. Zij sluit zich aan bij de jurisprudentie van de CRvB, die inhoudt dat dit college  bevoegd is, ook indien in het geding aan de orde is de vraag of sprake is van een besluit als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Beroepswet.

2.3.        De door appellant geuite twijfel of de CRvB in deze zaak kan optreden als onpartijdige rechter, leidt niet tot een ander oordeel. De omstandigheid dat het bestuur van de CRvB betrokken is bij het onderhavige geschil, brengt niet met zich dat de Afdeling bevoegd is van dit geschil kennis te nemen. Het is aan de CRvB zelf om te waarborgen dat zaken die tot zijn competentie behoren met de vereiste onpartijdigheid worden behandeld.    

2.4.        De conclusie is dat de Afdeling niet bevoegd is van het hoger beroep kennis te nemen. Het hoger beroepschrift zal worden doorgezonden aan de CRvB.

2.5.        Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart zich onbevoegd van het hoger beroep kennis te nemen.

Aldus vastgesteld door mr. T.M.A. Claessens, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. Y.C. Visser, ambtenaar van Staat.

w.g. Claessens    w.g. Visser

Lid van de enkelvoudige kamer    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 8 juni 2005

148.