Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2005:AT0530

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
10-03-2005
Datum publicatie
16-03-2005
Zaaknummer
200500166/2
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 11 februari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hillegom (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een schermhal ten behoeve van vaste planten op het perceel [locatie] te Hillegom.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200500166/2.

Datum uitspraak: 10 maart 2005

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende de hoger beroepen van onder meer:

1.    [verzoekers sub 1], wonend te Hillegom,

2.    [verzoeker sub 2], wonend te Hillegom,

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank

's-Gravenhage van 3 december 2004 in het geding tussen:

verzoekers

en

het college van burgemeester en wethouders van Hillegom.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 11 februari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hillegom (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een schermhal ten behoeve van vaste planten op het perceel [locatie] te Hillegom.

Bij besluiten van 22 juli 2004 heeft het college de daartegen door verzoekers gemaakte bezwaren ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 3 december 2004, verzonden op die dag, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage (hierna: de voorzieningenrechter) de daartegen door verzoekers ingestelde beroepen gegrond verklaard, de besluiten van 22 juli 2004 vernietigd en bepaald dat het college vóór 1 februari 2005 opnieuw beslist op de bezwaarschriften van verzoekers.

Tegen deze uitspraak hebben onder meer verzoekers sub 1 bij brief van 7 januari 2005, bij de Raad van State ingekomen op die dag en verzoeker sub 2 bij brief van 13 januari 2005, bij de Raad van State ingekomen op die dag hoger beroep ingesteld. Verzoeker sub 2 heeft zijn hoger beroep aangevuld bij brief van 8 februari 2005. Bij brief van 28 februari 2005, bij de Raad van State ingekomen op die dag, hebben verzoekers sub 1 de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij brief van 1 maart 2005, bij de Raad van State ingekomen op die dag, heeft verzoeker sub 2 de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 3 maart 2005, waar verzoekers sub 1 in persoon, bijgestaan door mr. H.C.S. van Dop, gemachtigde, verzoeker sub 2 in persoon, bijgestaan door mr. D.S. Montagne, gemachtigde, en het college, vertegenwoordigd door S. Turkenburg en drs. N.L.J.M. van Hattum, beiden ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is vergunninghouder, vertegenwoordigd door [directeur], bijgestaan door mr. M. Alta, gemachtigde daar gehoord.

2.    Overwegingen

2.1.    Besluiten zijn in het algemeen uitvoerbaar, ook als daartegen een rechtsmiddel is aangewend.

2.2.    Verzoekers betogen dat de aangevallen uitspraak berust op een onjuiste lezing van het bestemmingsplan en zijn voorschriften. Zij hebben in verband daarmee verzocht om bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat de bouwvergunning wordt geschorst.

2.3.    Uit de stukken en ter zitting is gebleken dat een zeer groot gedeelte van de schermhal reeds is voltooid. In hetgeen verzoekers naar voren hebben gebracht is geen aanleiding te vinden voor het oordeel dat op voorhand moet worden aangenomen dat de aangevallen uitspraak in de bodemprocedure niet in stand zal blijven, althans dat uiteindelijk zal blijken dat de bouwvergunning niet mocht worden verleend.

2.4.    Onder deze omstandigheden bestaat geen aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening.

2.5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat evenmin aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. R.P.F. Boermans, ambtenaar van Staat.

w.g. Ligtelijn-van Bilderbeek    w.g. Boermans

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 10 maart 2005

429.