Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2005:AT0529

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
10-03-2005
Datum publicatie
16-03-2005
Zaaknummer
200409859/2
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 30 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een garage-berging op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te Oosterhout.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200409859/2.

Datum uitspraak: 10 maart 2005

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

[verzoekers], beiden wonend te Oosterhout,

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda van 22 oktober 2004 in het geding tussen:

verzoekers

en

het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 30 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een garage-berging op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te Oosterhout.

Bij besluit van 17 augustus 2004 heeft het college het daartegen door verzoekers gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 22 oktober 2004, verzonden op 25 oktober 2004, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda (hierna: de voorzieningenrechter) het daartegen door verzoekers ingestelde beroep gegrond verklaard, de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd en het college opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

Tegen deze uitspraak hebben verzoekers bij brief van 2 december 2004, bij de Raad van State ingekomen op diezelfde dag, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 17 januari 2005. Bij brief van 27 januari 2005, bij de Raad van State ingekomen op diezelfde dag, hebben verzoekers de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bij besluit van 30 november 2004 heeft het college, gevolg gevend aan de uitspraak van de voorzieningenrechter, het door verzoekers gemaakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard en de verleende bouwvergunning gehandhaafd.

Tegen dit besluit hebben verzoekers bij brief van 17 december 2004, bij de Raad van State ingekomen op 20 december 2004, beroep ingesteld.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 24 februari 2005, waar verzoekers in persoon, bijgestaan door mr. R.M. van Bemmel, advocaat te Breda, en het college, vertegenwoordigd door H.J.J.M. Hoppenbrouwers en M.M. Borgwit, ambtenaren van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is vergunninghouder, in persoon, bijgestaan door mr. F.H.L. Vossen, advocaat te Breda, daar gehoord.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Besluiten zijn in het algemeen uitvoerbaar, ook als daartegen een rechtsmiddel is aangewend.

   In hetgeen verzoekers naar voren hebben gebracht is geen aanleiding te vinden voor het oordeel dat op voorhand moet worden aangenomen dat de aangevallen uitspraak in de bodemprocedure niet in stand zal blijven, althans dat zal blijken dat de bouwvergunning niet mocht worden verleend.

2.3.    Onder die omstandigheden en gelet op de betrokken belangen bestaat geen aanleiding voor het treffen van de gevraagde voorziening. Derhalve dient het verzoek te worden afgewezen.

2.4.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. T.M.A. Claessens, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. I. Sluiter, ambtenaar van Staat.

w.g. Claessens    w.g. Sluiter

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 10 maart 2005

292.