Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2005:AS3894

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19-01-2005
Datum publicatie
26-01-2005
Zaaknummer
200409882/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 2 november 2004 heeft verweerder geweigerd om met bestuurlijke handhavingsmiddelen op te treden tegen [vergunninghouder] aan de [locatie] te [plaats].

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200409882/1.

Datum uitspraak: 19 januari 2005

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoekers], beiden wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Schinnen,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 2 november 2004 heeft verweerder geweigerd om met bestuurlijke handhavingsmiddelen op te treden tegen [vergunninghouder] aan de [locatie] te [plaats].

Tegen dit besluit hebben verzoekers bezwaar gemaakt.

Bij brief van 6 december 2004, bij de Raad van State ingekomen op 7 december 2004, hebben verzoekers de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 13 januari 2005, waar verzoekers in persoon en verweerder, vertegenwoordigd door A.S.J.M. Jeurissen en W.J.M. van Buggenum, ambtenaren van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is T.L.M. Vrancken-Habets namens [vergunninghouder] daar als partij gehoord.

2.    Overwegingen

2.1.    Aan het geding ligt ten grondslag het verzoek van verzoekers van 7 september 2004 om toepassing van bestuursdwang ten aanzien van bovengenoemde horeca-inrichting. De inrichting is gesitueerd in een gedeelte van [kasteel]. Verzoekers bewonen een ander gedeelte van het kasteelcomplex. Zij stellen geluidoverlast te ondervinden als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

2.2.    Blijkens het bestreden besluit en het verhandelde ter zitting ziet verweerder af van handhavende maatregelen. Anders dan verzoekers is verweerder van mening dat geen onaanvaardbare geluidhinder optreedt.  Buiten de dagen dat ten aanzien van de inrichting ontheffing is verleend van de geluidvoorschriften wordt volgens verweerder voldaan aan de geluidvoorschriften zoals neergelegd in voorschrift 1.1.1 van de bijlage, onder B, bij het op de inrichting van toepassing zijnde Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. Daartoe verwijst verweerder naar een overzicht van enkele (geluid)controles die hebben plaatsgevonden in de periode tussen 11 september 2004 en 11 december 2004.

2.3.    Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting acht de Voorzitter niet aannemelijk dat ten aanzien van de onderhavige inrichting door verweerder niet wordt gehandeld in overeenstemming met de zogenoemde twaalfdagenregeling. Op grond van deze regeling kan voor ten hoogste twaalf maal per jaar ontheffing worden verleend van de geldende geluidvoorschriften. De Voorzitter is aannemelijk geworden dat tussen partijen de mondelinge afspraak is gemaakt dat geluidoverlast door verzoekers steeds zal worden gemeld aan verweerder, teneinde ter plaatse een geluidcontrole te kunnen uitvoeren. Slechts twee maal sinds 17 november 2003 hebben verzoekers dit gedaan.

   Gelet op het vorenstaande en gezien de overgelegde controle-overzichten acht de Voorzitter niet aannemelijk dat ten aanzien van de inrichting sprake is van zodanige overlast dat de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kan worden afgewacht. Daarbij is nog in overweging genomen dat ter zitting namens de exploitant van de inrichting is verzekerd dat ook de komende periode er alles aan zal worden gedaan om geluidoverlast te blijven voorkomen.

2.4.    Gelet op het vorenstaande ziet de Voorzitter geen aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening in te willigen.

2.5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. W.M.P. van Gemert, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll    w.g. Van Gemert

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 januari 2005

243.