Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2005:AS3866

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17-01-2005
Datum publicatie
26-01-2005
Zaaknummer
200408737/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 16 juli 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deventer het uitwerkingsplan "Spikvoorde" van het bestemmingsplan "De Vijfhoek Noord Oost 1997" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200408737/2.

Datum uitspraak: 17 januari 2005

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoekers], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Overijssel,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 16 juli 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deventer het uitwerkingsplan "Spikvoorde" van het bestemmingsplan "De Vijfhoek Noord Oost 1997" vastgesteld.

Verweerder heeft bij zijn besluit van 24 augustus 2004, kenmerk RWB/2004/2664, beslist over de goedkeuring van het uitwerkingsplan.

Tegen dit besluit hebben verzoekers bij brief van 27 oktober 2004, bij de Raad van State ingekomen op 27 oktober 2004, beroep ingesteld.

Bij brief van 28 oktober 2004, bij de Raad van State ingekomen op 27 oktober 2004, hebben verzoekers de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 24 december 2004, waar verzoekers, in de persoon van [gemachtigde], en verweerder, vertegenwoordigd door drs. E. Munneke, ambtenaar van de provincie, zijn verschenen.

Voorts zijn namens de gemeenteraad verschenen drs. C.C.M. Schoorlemmer-Horevoets, mr. R.J.G.M. van Woerden en ir. J.C. Stadhouder, ambtenaren van de gemeente.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Het uitwerkingsplan maakt hoofdzakelijk de bouw van ongeveer 1.000 woningen mogelijk. Het plan is onderdeel van het uitbreidingsgebied Colmschate Noord - ook De Vijfhoek genoemd - waar in totaal ongeveer 4.600 woningen zullen worden gebouwd.

   Verweerder heeft het plan bij zijn bestreden besluit goedgekeurd.

2.3.    Verzoekers stellen dat het uitwerkingsplan ten onrechte geheel is goedgekeurd omdat het op verscheidene punten in strijd is met het bestemmingsplan "De Vijfhoek Noord Oost 1997". Daartoe wijzen zij op de mogelijke verschuiving van de Zandwetering met meer dan 50 m, het tweede voorziene stedenbouwkundige accent en de huizenblokken in het noorden van het plangebied, de tweede langzaamverkeersroute naar de Cröddendijk en de ontsluiting van circa 28 woningen op de Cröddendijk, de woningbouw op palen boven het natuurontwikkelingsgebied in de zuidoosthoek van het plangebied, de bouw van geschakelde woningen aan de oostzijde van het plangebied en ten slotte het ontbreken van maatregelen om lichtvervuiling tegen te gaan.

2.4.    Ter zitting is gebleken dat het in het zuidwesten van het plangebied gelegen deelgebied I als eerste zal worden uitgevoerd. De plandelen waarop het verzoek betrekking heeft zullen derhalve voorlopig niet worden verwezenlijkt.

2.5.    Gelet op het voorgaande ontbreekt de voor het treffen van een voorlopige voorziening vereiste onverwijlde spoed. Het verzoek komt derhalve niet voor inwilliging in aanmerking.

2.6.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door dr. D. Dolman, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. E. de Groot, ambtenaar van Staat.

w.g. Dolman    w.g. De Groot

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 17 januari 2005.

210.