Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2004:AR6729

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
22-11-2004
Datum publicatie
01-12-2004
Zaaknummer
200409261/3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 17 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tilburg (hierna: het college) aan Gera Beheer en Bouwonderneming B.V. (hierna: vergunninghoudster) vergunning verleend met een geldigheidsduur van één jaar voor het kappen van een plataan en een goudiep op het perceel, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie N, nummer 14.432, gelegen aan de Poststraat/Karrestraat te Tilburg.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Gst. 2005, 62 met annotatie van A.M.M.M. Bots
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200409261/3.

Datum uitspraak: 22 november 2004

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de opheffing of wijziging van een voorlopige voorziening (artikel 8:87 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

[verzoekers], te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 2 november 2004 in het geding tussen:

verzoekers

en

het college van burgemeester en wethouders van Tilburg.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 17 juli 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tilburg (hierna: het college) aan Gera Beheer en Bouwonderneming B.V. (hierna: vergunninghoudster) vergunning verleend met een geldigheidsduur van één jaar voor het kappen van een plataan en een goudiep op het perceel, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie N, nummer 14.432, gelegen aan de Poststraat/Karrestraat te Tilburg.

Bij besluit van 22 december 2003 heeft het college het daartegen door verzoekers gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit hebben verzoekers bij brief van 8 januari 2004 beroep ingesteld bij de rechtbank Breda.

Bij besluit van 8 juli 2004 heeft het college de geldigheidsduur van de vergunning verlengd tot en met 7 juli 2005.

Bij besluit van 27 juli 2004 heeft het college het besluit van 22 december 2003 ingetrokken en het bezwaar opnieuw ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 2 november 2004, verzonden op 12 november 2004, heeft de rechtbank Breda het door verzoekers tegen het besluit van het college van 22 december 2003 ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard en dat tegen het besluit van 27 juli 2004 ongegrond.

Tegen deze uitspraak hebben verzoekers bij faxbericht van 15 november 2004 hoger beroep ingesteld. Tevens hebben zij de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bij uitspraak van 16 november 2004 in zaak nr. 200409261/2 heeft de Voorzitter buiten zitting bij wijze van voorlopige voorziening voormelde besluiten van 17 juli 2003, 8 juli 2004, en 27 juli 2004 geschorst.

De Voorzitter heeft vervolgens ter zitting op 16 november 2004 ambtshalve onderzocht of de aldus getroffen voorziening opgeheven of gewijzigd moet worden. Daar zijn [verzoeker] in persoon, en het college, vertegenwoordigd door drs. L.M.A. Pols en drs. B. Reket, beiden werkzaam bij de gemeente, en P.G. Geers, directeur van vergunninghoudster, verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    Besluiten zijn in het algemeen uitvoerbaar, ook als daartegen een rechtsmiddel is aangewend. Dit geldt temeer, indien zoals in dit geval, de rechter in eerste aanleg dat besluit heeft getoetst en het daartegen ingestelde beroep ongegrond heeft verklaard.

2.2.    Hetgeen door verzoekers is aangevoerd, geeft – mede gelet op het van toepassing zijnde toetsingskader – geen aanleiding om op voorhand aan te nemen dat de aangevallen uitspraak in de bodemprocedure niet in stand zal blijven, althans dat uiteindelijk zal blijken dat de kapvergunning niet mocht worden verleend. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting bestaat voorshands geen reden voor het oordeel dat het college de vergunningverlening heeft gebaseerd op onjuiste feiten. Daarbij wordt opgemerkt dat, anders dan verzoekers hebben betoogd, vooralsnog geconcludeerd moet worden dat de kapvergunning niet strijdig is met onderdeel D5 “Openbare ruimte” van het Masterplan Binnenstad van de gemeente Tilburg. Dat onderdeel betreft de omzetting van tuinen in parkeerplaatsen, terwijl in dit geval al sprake is van bomen op een parkeerterrein. Het betoog van verzoekers dat de in de kapvergunning neergelegde herplantplicht tekortschiet, kan voorts, zelfs als het juist is, geen aanleiding geven om het kappen van de bomen te schorsen.

2.3.    Onder deze omstandigheden ziet de Voorzitter onvoldoende grond om de schorsing voort te laten duren. Daarbij is mede van belang dat de kap nodig is om op korte termijn de verleende bouwvergunning te kunnen benutten, zoals vergunninghoudster van plan is. De op 16 november 2004 getroffen voorlopige voorziening dient te worden opgeheven.

2.4.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

heft de op 16 november 2004 getroffen voorlopige voorziening op.

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.P. Glerum, ambtenaar van Staat.

w.g. Loeb    w.g. Glerum

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 22 november 2004

273-421.