Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2004:AR6289

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19-11-2004
Datum publicatie
24-11-2004
Zaaknummer
200405754/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 30 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2003, vastgesteld het bestemmingsplan "Centrum".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200405754/2.

Datum uitspraak: 19 november 2004

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 30 oktober 2003 heeft de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2003, vastgesteld het bestemmingsplan "Centrum".

Verweerder heeft bij zijn besluit van 1 juni 2004, nr. 957433, beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan.

Tegen dit besluit heeft onder meer verzoeker bij brief van 30 juli 2004, bij de Raad van State ingekomen op 3 augustus 2004, beroep ingesteld.

Bij brief van 30 juli 2004, bij de Raad van State ingekomen op 3 augustus 2004, heeft verzoeker de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 8 november 2004, waar verzoeker in persoon, en verweerder, vertegenwoordigd door H.A.J. van Hout, ambtenaar van de provincie, zijn verschenen.

Voorts is het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, vertegenwoordigd door H. Huijbregts, wethouder, en R. van Boxtel, ambtenaar van de gemeente, daar gehoord.

2.    Overwegingen

2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2.    Het plan voorziet in een actuele planologische regeling voor het centrumgebied van Sint-Oedenrode en is in hoofdzaak conserverend van aard. Verweerder heeft grotendeels goedkeuring verleend aan het plan.

2.3.    Verzoeker stelt dat verweerder ten onrechte grotendeels goedkeuring aan het plan heeft verleend. Hij voert aan dat het plan onvoldoende rechtszekerheid biedt omtrent de gebruiksmogelijkheden van de daarin opgenomen gronden, waardoor hij wordt belemmerd bij zijn werkzaamheden als taxateur. Voorts voorziet het plan volgens hem ten onrechte in een verdere concentratie van winkels in het centrum, waardoor de mogelijkheden voor winkels daarbuiten verder worden beperkt.

2.4.    Verweerder acht het plan voldoende rechtszeker en stemt in met het in het plan neergelegde gemeentelijke concentratiebeleid ten aanzien van winkelvoorzieningen.

2.5.    Hetgeen verzoeker aanvoert geeft de Voorzitter geen aanleiding tot het treffen van een voorlopige voorziening. Niet is gebleken dat inwerkingtreding van het plan zal leiden tot ernstige onomkeerbare gevolgen in de periode tot aan de uitspraak op het beroep van verzoeker. Evenmin is gebleken dat de belangen van verzoeker door inwerkingtreding van het plan anderszins ernstig worden geschaad. Gelet hierop ontbreekt het voor het treffen van een voorlopige voorziening vereiste spoedeisende belang en dient het verzoek te worden afgewezen.

2.6.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door dr. D. Dolman, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. A.C. Rop, ambtenaar van Staat.

w.g. Dolman    w.g. Rop

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 november 2004

417.