Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2004:AO9661

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
12-05-2004
Datum publicatie
18-05-2004
Zaaknummer
200401150/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 20 september 1999 heeft verzoeker, voorzover thans van belang, een parkeerverbod ingesteld in een gedeelte van de Kapelstraat te Heeze.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200401150/2.

Datum uitspraak: 12 mei 2004

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

de raad van de gemeente Heeze-Leende,

verzoeker,

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 23 december 2003 in het geding tussen:

de Fietsersbond, gevestigd te Utrecht,

en

verzoeker.

1. Procesverloop

Bij besluit van 20 september 1999 heeft verzoeker, voorzover thans van belang, een parkeerverbod ingesteld in een gedeelte van de Kapelstraat te Heeze.

Bij besluit van 14 mei 2001 heeft verzoeker, beslissend op bezwaar, het besluit van 20 september 1999, onder aanvulling hiervan, gehandhaafd.

Bij besluit van 17 december 2001 heeft verzoeker, voorzover thans van belang, de Zegge te Heeze en de aanliggende zandpaden, zoals aangegeven op de bijlage bij het besluit, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Bij besluit van 21 mei 2002 heeft verzoeker de besluiten van 20 september 1999 en van 14 mei 2001 ingetrokken.

Bij besluit van (eveneens) 21 mei 2002 heeft verzoeker het besluit van 17 december 2001 ingetrokken, onder vaststelling van een nieuw verkeersbesluit met een beperktere werking.

Bij besluiten van 3 februari 2003 en 24 maart 2003 heeft verzoeker het door de Fietsersbond tegen de besluiten van 21 mei 2002 gemaakte bezwaren niet-ontvankelijk verklaard.

Bij uitspraak van 23 december 2003, verzonden op 29 december 2003, heeft de rechtbank 's-Hertogenbosch (hierna: de rechtbank) het door de Fietsersbond tegen die besluiten ingestelde beroep gegrond verklaard, de besluiten vernietigd en bepaald dat verzoeker opnieuw op de bezwaren dient te beslissen met inachtneming van het in de uitspraak bepaalde.

Tegen deze uitspraak heeft verzoeker bij brief van 5 februari 2004, bij de Raad van State ingekomen op 6 februari 2004, hoger beroep ingesteld.

Voorts heeft hij de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 29 april 2004, waar verzoeker, vertegenwoordigd door mr. drs. W.G.M. van Ham, ambtenaar der gemeente, en de Fietsersbond, vertegenwoordigd door A. Niessen en Th. Zeegers, beiden werkzaam voor de Fietsersbond, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Verzoeker heeft de Fietsersbond bij besluiten van 3 februari 2003 en 24 maart 2003 niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaren, op de grond dat zij niet als belanghebbende bij de besluiten van 21 mei 2002 kan worden aangemerkt, nu zij hierdoor niet rechtstreeks in het aan haar statutaire doelstelling ontleende collectieve belang wordt geraakt.

2.3. De Voorzitter ziet onvoldoende grond voor het oordeel dat de uitspraak van de rechtbank onjuist is. Daartoe wordt in de eerste plaats gewezen op de uitspraak van 26 november 2003 in zaak no. 200205557/1 (www.raadvanstate.nl), waarin de Afdeling geen belemmering heeft gezien de Fietsersbond als belanghebbende aan te merken bij een plaatselijk besluit. Voorts is uit de stukken en het verhandelde ter zitting gebleken dat de Fietsersbond in de gemeente Heeze-Leende actief is door middel van de afdeling Heeze-Leende-Sterksel, ook in het onderhavige geval. Een gemeentelijke afdeling als bedoeld in artikel 7 van de Statuten bezit geen zelfstandige rechtspersoonlijkheid. De Voorzitter ziet niet in dat de Fietsersbond niet als belanghebbende ten aanzien van de in geding zijnde besluiten kan worden aangemerkt, nu die haar statutaire doelstelling raken en haar activiteiten zich blijkens de organisatie in gemeentelijke afdelingen ook uitstrekken tot lokale besluiten.

2.4. Bij afweging van de betrokken belangen, waaronder het belang van verzoeker bij opschorting van de beslistermijn, tegenover dat van de Fietsersbond bij tijdige nieuwe besluiten, acht de Voorzitter de eerstgenoemde belangen onvoldoende spoedeisend en zwaarwegend om, in afwachting van de behandeling door de Afdeling, een voorlopige voorziening te treffen.

2.5. Het verzoek wordt afgewezen. Verzoeker wordt op na te melden wijze in de proceskosten veroordeeld.

3. Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. wijst het verzoek af;

II. veroordeelt verzoeker in de door de Fietsersbond in verband met de behandeling van het verzoek gemaakte proceskosten tot een bedrag van € 238,60; het bedrag dient door de gemeente Heeze-Leende te worden betaald aan de Fietsersbond.

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.Z.C. Koutstaal, ambtenaar van Staat.

w.g. Slump w.g. Koutstaal

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 12 mei 2004

383.