Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2004:AO3982

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
12-02-2004
Datum publicatie
18-02-2004
Zaaknummer
200308078/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 13 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Lichtenvoorde het bestemmingsplan "Lievelde, herziening 26 (Dumeco)" vastgesteld.

Bij besluit van 7 oktober 2003, kenmerk RE2003.34442, heeft verweerder beslist over de goedkeuring van dit plan.

Tegen dit besluit heeft onder meer verzoeker bij brief van 3 december 2003, bij de Raad van State ingekomen op 5 december 2003, beroep ingesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200308078/2.

Datum uitspraak: 12 februari 2004

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Gelderland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 13 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Lichtenvoorde het bestemmingsplan "Lievelde, herziening 26 (Dumeco)" vastgesteld.

Bij besluit van 7 oktober 2003, kenmerk RE2003.34442, heeft verweerder beslist over de goedkeuring van dit plan.

Tegen dit besluit heeft onder meer verzoeker bij brief van 3 december 2003, bij de Raad van State ingekomen op 5 december 2003, beroep ingesteld.

Bij brief van 3 december 2003, bij de Raad van State ingekomen op 5 december 2003, heeft verzoeker de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 30 januari 2004, waar verzoeker, vertegenwoordigd door mr. S.J.R.M. Beusink, gemachtigde, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. E.T. de Jong, advocaat te Arnhem, zijn verschenen. Voorts zijn de gemeenteraad van Lichtenvoorde, vertegenwoordigd door ing. G.H. Hiddink, ambtenaar bij de gemeente, en Dumeco Lichtenvoorde B.V. (hierna: Dumeco), vertegenwoordigd door mr. G.J.M. Cartigny, advocaat te Rotterdam, en [gemachtigde] daar gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet in de uitbreiding van slachterij Dumeco aan de Stationsstraat 16 in Lievelde. Verweerder heeft het plan gedeeltelijk goedgekeurd.

2.3. Verzoeker woont nabij Dumeco. Hij stelt reeds in de bestaande situatie ernstige overlast van de slachterij te ondervinden. Verzoeker vreest een onaanvaardbare verslechtering van zijn woon- en leefklimaat als gevolg van de uitbreiding van het bedrijf. Hij vraagt om schorsing van het bestreden besluit totdat de Afdeling in de bodemprocedure op zijn beroep heeft beslist.

2.4. De Voorzitter overweegt dat de verkeers- en stankhinder die verzoeker op dit moment stelt te ondervinden in deze procedure buiten beschouwing dient te blijven. Schorsing van het bestreden besluit kan deze bestaande hinder immers niet verminderen.

Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ter zitting is gebleken dat op korte termijn niet zal worden begonnen met de uitbreiding van Dumeco die het plan mogelijk maakt. Aannemelijk is dat de Afdeling uitspraak heeft gedaan op het beroep van verzoeker voordat de desbetreffende werkzaamheden aanvangen. De Voorzitter acht derhalve geen spoedeisend belang aanwezig op grond waarvan het verzoek moet worden toegewezen.

2.5. De Voorzitter wijst het verzoek dan ook af.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door dr. D. Dolman, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. C.M. Nollen, ambtenaar van Staat.

w.g. Dolman w.g. Nollen

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 12 februari 2004

332.