Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2004:AO3980

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
09-02-2004
Datum publicatie
18-02-2004
Zaaknummer
200307870/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 10 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Neede het bestemmingsplan "De Russchemors" vastgesteld.

Bij besluit van 14 oktober 2003, kenmerk RE2003.31857, heeft verweerder beslist over de goedkeuring van dit plan.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoekers sub 1] bij brief van 8 december 2003, bij de Raad van State ingekomen op 9 december 2003, en [verzoekers sub 2] bij brief van 2 december 2003, bij de Raad van State ingekomen op 10 december 2003, beroep ingesteld. Bij brief van 8 december 2003, bij de Raad van State ingekomen op 9 december 2003, hebben [verzoekers sub 1] de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld hebben [verzoekers sub 2] de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200307870/2.

Datum uitspraak: 9 februari 2004

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. [verzoekers sub 1], wonend te [woonplaats],

2. [verzoekers sub 2], wonend te [woonplaats],

en

het college van gedeputeerde staten van Gelderland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 10 maart 2003 heeft de gemeenteraad van Neede het bestemmingsplan "De Russchemors" vastgesteld.

Bij besluit van 14 oktober 2003, kenmerk RE2003.31857, heeft verweerder beslist over de goedkeuring van dit plan.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoekers sub 1] bij brief van 8 december 2003, bij de Raad van State ingekomen op 9 december 2003, en [verzoekers sub 2] bij brief van 2 december 2003, bij de Raad van State ingekomen op 10 december 2003, beroep ingesteld. Bij brief van 8 december 2003, bij de Raad van State ingekomen op 9 december 2003, hebben [verzoekers sub 1] de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld hebben [verzoekers sub 2] de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 30 januari 2004, waar [verzoekers sub 1] en [verzoekers sub 2], in de personen van [verzoekers], en verweerder, vertegenwoordigd door mr. E.T. de Jong, advocaat te Arnhem, zijn verschenen. Voorts is de gemeenteraad van Neede, vertegenwoordigd door mr. J. Steenhuis, ambtenaar bij de gemeente, daar gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet in de aanleg van een bedrijventerrein in het gebied “De Russchemors” en de ontwikkeling van een woon- en werkzone langs de Oude Eibergseweg. Verweerder heeft het plan gedeeltelijk goedgekeurd.

2.3. Verzoekers kunnen zich hiermee niet verenigen en vragen schorsing van het bestreden besluit in afwachting van een uitspraak van de Afdeling in de bodemprocedure.

2.4. Ter zitting is komen vast te staan dat niet eerder dan januari 2005 zal worden begonnen met werkzaamheden voor de aanleg van het bedrijventerrein. De Voorzitter is van oordeel dat in zoverre geen spoedeisend belang bestaat in verband waarmee het bestreden besluit dient te worden geschorst.

De gronden langs de Oude Eibergseweg zijn bestemd als “Woondoeleinden”, “Bedrijfsdoeleinden” en “Agrarische doeleinden”. Met deze bestemmingen worden de bestaande functies als zodanig bestemd. Verder maken deze bestemmingen een geleidelijke ontwikkeling mogelijk naar een gebied waarin woon- en werkfuncties met elkaar worden gecombineerd (de zogenoemde woon- en werkzone).

Ter zitting is gebleken dat voor Oude Eibergseweg 17 een principeverzoek is ingediend voor het bouwen van een woning met bedrijfsruimte. Verder bestaat volgens de gemeenteraad belangstelling om een woning met bedrijfsruimte te bouwen op een ander perceel aan de Oude Eibergseweg. Gelet hierop is de Voorzitter van oordeel dat ook in zoverre thans geen spoedeisend belang bestaat op grond waarvan de verzoeken moeten worden toegewezen.

2.5. De Voorzitter wijst de verzoeken dan ook af.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door dr. D. Dolman, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. C.M. Nollen, ambtenaar van Staat.

w.g. Dolman w.g. Nollen

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 9 februari 2004

332.