Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2004:AO2450

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
21-01-2004
Datum publicatie
27-01-2004
Zaaknummer
200307802/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 14 oktober 2003 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een onderhoud- en constructiewerkplaats op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Sint-Michielsgestel, sectie […], nummer […]. Dit besluit is op 30 oktober 2003 ter inzage gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200307802/2.

Datum uitspraak: 21 januari 2004

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoekers], wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 14 oktober 2003 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een onderhoud- en constructiewerkplaats op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Sint-Michielsgestel, sectie […], nummer […]. Dit besluit is op 30 oktober 2003 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit hebben verzoekers bij brief van 21 november 2003, bij de Raad van State ingekomen op 25 november 2003, beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 18 december 2003.

Bij brief van 21 november 2003, bij de Raad van State ingekomen op 25 november 2003, hebben verzoekers de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 8 januari 2003, waar van [verzoekers], in persoon, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. J.A.M. van de Pol, ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is vergunninghouder, vertegenwoordigd door [gemachtigde], daar gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Verzoekers leggen in hoofdzaak aan hun verzoek ten grondslag dat meer vrachtwagens via de Kapelbergstraat van en naar de inrichting rijden dan in het bestreden besluit is vermeld.

2.3. Ter zitting is komen vast te staan dat in onderdeel 2 van het dictum van het bestreden besluit een deel van de tekst is weggevallen en verweerder bedoeld had te besluiten dat onder meer de aanvraag voor de vergunning, gedateerd 14 maart 2003, en het daarbij overgelegde akoestisch rapport van 15 januari 2003, kenmerk 2002.2200-1, deel uitmaken van de vergunning. Naar het oordeel van de Voorzitter gaat het hier om een evidente omissie omdat anders het zinsdeel “te bepalen dat” in het luchtledige blijft hangen. De Voorzitter gaat ervan uit dat de Afdeling het bestreden besluit zodanig zal lezen dat blijkens de aanvraag en het akoestisch rapport, welke aldus deel uitmaken van de vergunning, hooguit eenmaal per week een vrachtwagen via de Kapelbergstraat van en naar de inrichting rijdt en dat er, nu ook bestelbusjes en personenauto’s de inrichting aandoen, in totaal ten hoogste 44 aan- en afvoerbewegingen per week via de Kapelbergstraat plaatsvinden.

2.4. De Voorzitter wijst erop dat, voorzover mocht blijken van meer dan het vergunde maximale aantal aan- en afvoerbewegingen via de Kapelbergstraat, de Algemene wet bestuursrecht voorziet in mogelijkheden voor verweerder om handhavend op te treden en voor verzoekers om daartoe aan verweerder een verzoek te doen.

2.5. Gezien het vorenstaande ziet de Voorzitter aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. W. van Hardeveld, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll w.g. Van Hardeveld

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 21 januari 2004

312-431.