Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2004:AO1967

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
21-01-2004
Datum publicatie
21-01-2004
Zaaknummer
200304869/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 26 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roermond (hierna: het college) besloten de aansluiting van de Holleweg op de Rijksweg middels fysieke maatregelen in de berm tussen de rijweg en het fietspad af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd (brom)fietsers en deze afsluiting middels de benodigde borden volgens model D04 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord 0103 kenbaar te maken.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200304869/1.

Datum uitspraak: 21 januari 2004

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond van 4 juli 2003 in het geding tussen:

appellant

en

het college van burgemeester en wethouders van Roermond.

1. Procesverloop

Bij besluit van 26 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roermond (hierna: het college) besloten de aansluiting van de Holleweg op de Rijksweg middels fysieke maatregelen in de berm tussen de rijweg en het fietspad af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd (brom)fietsers en deze afsluiting middels de benodigde borden volgens model D04 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord 0103 kenbaar te maken.

Bij besluit van 22 april 2003 heeft het college het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 4 juli 2003, verzonden op dezelfde datum, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond (hierna: de voorzieningenrechter) het daartegen door appellant ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 24 juli 2003, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 25 juli 2003. Deze brieven zijn aangehecht.

Bij brief van 12 september 2003 heeft het college van antwoord gediend.

Bij brief van 28 november 2003 heeft appellant een door hem als pleitnota aangeduid stuk aan de Afdeling doen toekomen.

Bij brief van 9 december 2003 heeft het college een reactie gegeven op evengenoemd stuk van appellant

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 december 2003, waar appellant en het college, met bericht van verhindering, niet zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het betoog van appellant dat het college de toegekende bevoegdheid heeft overschreden omdat de op de Rijksweg N271 aan te brengen bebording dient te geschieden bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat en niet bij besluit van het college, faalt. Nu het college bevoegd is de Holleweg af te sluiten en deze afsluiting nauw samenhangt met de verkeersveiligheid op de Rijksweg N271 is het college naar het oordeel van de Afdeling onder deze omstandigheden ook bevoegd het besluit terzake van het plaatsen van de borden als vermeld in het primaire besluit te nemen. Hierbij merkt de Afdeling op dat tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Roermond een overeenkomst is gesloten om ten behoeve van de verkeersveiligheid een centrale ontsluiting te creëren. Daartoe dient een drietal wegen, waaronder de Holleweg, te worden afgesloten. Ter uitvoering hiervan heeft Rijkswaterstaat bij brief van 5 december 2002 aan de gemeente Roermond toestemming gegeven voor het plaatsen van de onderhavige borden langs de Rijksweg N271, nabij de aansluiting Holleweg.

2.2. Appellant heeft voorts betoogd dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat inzake het belang van de verkeersveiligheid en de bescherming van de weggebruikers en passagiers nader onderzoek verricht had kunnen en dienen te worden. Hij heeft erop gewezen dat in dit verband zijnerzijds om een recente “ongevallen statistiek” was verzocht. Naar het oordeel van appellant geeft het enkel nemen van een verkeersbesluit op basis van “de verkeersveiligheid” blijk van een onvoldoende motivering.

2.3. Ook dit betoog faalt. De voorzieningenrechter heeft met juistheid overwogen dat het college expliciet heeft aangegeven dat in het belang van de verkeersveiligheid en ter bescherming van de weggebruikers en passagiers de onderhavige aansluiting dient te vervallen. Uit de gedingstukken blijkt genoegzaam dat het belang van de verkeersveiligheid en het belang van de gebruikers van de weg, waaronder het belang van appellant, tegen elkaar zijn afgewogen. Niet kan dan ook worden staande gehouden dat het college het verkeersbesluit niet in redelijkheid heeft kunnen nemen, zoals het heeft gedaan.

2.4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. W. van den Brink, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. S. Zwemstra, ambtenaar van Staat.

w.g. Van den Brink w.g. Zwemstra

Lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 21 januari 2004

395.