Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2003:AI1059

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
04-08-2003
Datum publicatie
12-08-2003
Zaaknummer
200303386/2
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 5 maart 2002 heeft verzoeker (hierna: het college) bouwvergunning verleend aan Woningcorporatie Dongeradeel voor het voegen van de woning Ale Tùn 45 bij de appartementen Fellingen 1-11 te Holwerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200303386/2.

Datum uitspraak: 4 augustus 2003

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel,

verzoeker,

tegen de uitspraak van de rechtbank te Leeuwarden van 18 april 2003 in het geding tussen:

[partij], wonend te [woonplaats]

en

verzoeker.

1. Procesverloop

Bij besluit van 5 maart 2002 heeft verzoeker (hierna: het college) bouwvergunning verleend aan Woningcorporatie Dongeradeel voor het voegen van de woning Ale Tùn 45 bij de appartementen Fellingen 1-11 te Holwerd.

Bij besluit van 13 augustus 2002 heeft het college het daartegen door [partij] gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 18 april 2003, verzonden op die dag, heeft de rechtbank te Leeuwarden (hierna: de rechtbank) het daartegen door [partij] ingestelde beroep gegrond verklaard, de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd, de bouwvergunning van 5 maart 2002 herroepen en deze alsnog geweigerd.

Tegen deze uitspraak heeft het college bij brief van 26 mei 2003, bij de Raad van State ingekomen per faxbericht op die dag, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 8 juli 2003. Tevens heeft het college de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bij brief van 17 juli 2003 heeft [gemachtigde] medegedeeld dat [partij] op 7 juli 2003 is overleden en dat de procedure wordt voortgezet door zijn [partner].

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 24 juli 2003, waar het college, vertegenwoordigd door ing. D. Keegstra, ambtenaar der gemeente, en [partner], vertegenwoordigd door [gemachtigden], zijn verschenen. Voorts is ter zitting gehoord de Woningcorporatie Dongeradeel, vertegenwoordigd door [gemachtigde].

2. Overwegingen

2.1. Het college heeft gevraagd een voorlopige voorziening te treffen, die erop neerkomt dat hangende hoger beroep zal worden gehandeld alsof de verleende bouwvergunning niet is herroepen en geweigerd door de rechtbank.

2.2. De stukken en het verhandelde ter zitting geven geen aanleiding te veronderstellen dat het college genoodzaakt zou zijn om op korte termijn op te treden tegen de – inmiddels gerealiseerde – verbouwing van de woning Ale Tùn 45, waardoor deze is gevoegd bij de appartementen Fellingen 1-11. Van een verzoek tot handhavend optreden is ook niet gebleken. Onder deze omstandigheden heeft het college geen spoedeisend belang bij het treffen van de gevraagde voorlopige voorziening.

2.3. Gelet op het vorenstaande ziet de Voorzitter aanleiding het verzoek af te wijzen.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. I.A. Molenaar, ambtenaar van Staat.

w.g. Ligtelijn-van Bilderbeek w.g. Molenaar

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 4 augustus 2003

369.