Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2003:AI0231

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18-07-2003
Datum publicatie
22-07-2003
Zaaknummer
200303635/1 en 200303635/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 19 maart 2002 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister) bepaald dat appellant verplicht is zich te onderwerpen aan een educatieve maatregel alcohol en verkeer (hierna: EMA) ter bevordering van de geschiktheid.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200303635/1 en 200303635/2.

Datum uitspraak: 18 juli 2003

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) en, met toepassing van artikel 8:86 van die wet, op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank te Haarlem van 16 april 2003 in het geding tussen:

appellant

en

de Minister van Verkeer en Waterstaat.

1. Procesverloop

Bij besluit van 19 maart 2002 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister) bepaald dat appellant verplicht is zich te onderwerpen aan een educatieve maatregel alcohol en verkeer (hierna: EMA) ter bevordering van de geschiktheid.

Bij besluit van 6 november 2002 heeft de Minister het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 16 april 2003, verzonden op 23 april 2003, heeft de rechtbank te Haarlem (hierna: de rechtbank) het daartegen door appellant ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 4 juni 2003, bij de Raad van State ingekomen op 5 juni 2003, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 16 juni 2003. Deze brieven zijn aangehecht.

Bij brief van 8 juli 2003, bij de Raad van State ingekomen op 9 juli 2003, heeft appellant de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bij faxbericht van 14 juli 2003 heeft appellant ter toelichting van het door hem ingediende verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening een nader stuk toegezonden.

De Voorzitter heeft de zaak ter zitting behandeld op 17 juli 2003, waar de Minister, vertegenwoordigd door mr. T.A.H. Nguyen, werkzaam bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, is verschenen. Appellant is, met bericht van verhindering, niet ter zitting verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Hetgeen appellant in hoger beroep betoogt, komt louter neer op een herhaling van de door hem bij de rechtbank aangevoerde en door de rechtbank behandelde gronden. De rechtbank heeft daarbij op goede gronden overwogen dat aan de wettelijke voorwaarden voor het opleggen van een EMA is voldaan. De rechtbank heeft voorts met juistheid geoordeeld dat er, gelet op het dwingende karakter van artikel 8 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, geen ruimte bestaat voor de Minister om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden die door appellant zijn aangevoerd. De Minister is derhalve terecht tot het opleggen van een EMA overgegaan.

2.2. De Voorzitter is van oordeel dat in dit geval nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak en dat ook overigens geen beletsel bestaat om met toepassing van artikel 8:86, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak.

2.3. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd. Gelet hierop bestaat voor het treffen van een voorziening geen aanleiding, zodat het verzoek daartoe moet worden afgewezen.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. bevestigt de aangevallen uitspraak;

II. wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. T.M.A. Claessens, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S. Zwemstra, ambtenaar van Staat.

w.g. Claessens w.g. Zwemstra

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 juli 2003

91-391.