Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2003:AH9447

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
09-07-2003
Datum publicatie
09-07-2003
Zaaknummer
200206755/1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 19 juni 2001 heeft appellant aan [vergunninghouder] een bouwvergunning verleend voor het verbouwen van een fokvarkensstal aan de [locatie] te [plaats].

Bij besluit van 18 december 2001 heeft appellant het daartegen door de [verzoeker A] en [verzoeker B] (hierna: [verzoekers]) gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 6 november 2002, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank te Almelo (hierna: de rechtbank) het daartegen door [verzoekers] ingestelde beroep gegrond verklaard, de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd, het bezwaarschrift van [verzoekers] van 4 juli 2001 niet-ontvankelijk verklaard, bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit en appellant veroordeeld in de door [verzoekers] gemaakte proceskosten, welke kosten zijn bepaald op € 654,01. Deze uitspraak is aangehecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200206755/1.

Datum uitspraak: 9 juli 2003

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen,

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank te Almelo van 6 november 2002 in het geding tussen:

[verzoeker A], gevestigd te [plaats] en [verzoeker B], wonend te [woonplaats]

en

appellant.

1. Procesverloop

Bij besluit van 19 juni 2001 heeft appellant aan [vergunninghouder] een bouwvergunning verleend voor het verbouwen van een fokvarkensstal aan de [locatie] te [plaats].

Bij besluit van 18 december 2001 heeft appellant het daartegen door de [verzoeker A] en [verzoeker B] (hierna: [verzoekers]) gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 6 november 2002, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank te Almelo (hierna: de rechtbank) het daartegen door [verzoekers] ingestelde beroep gegrond verklaard, de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd, het bezwaarschrift van [verzoekers] van 4 juli 2001 niet-ontvankelijk verklaard, bepaald dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit en appellant veroordeeld in de door [verzoekers] gemaakte proceskosten, welke kosten zijn bepaald op € 654,01. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 18 december 2002, bij de Raad van State ingekomen op dezelfde dag, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 8 februari 2003 heeft [verzoekers] een memorie van antwoord ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 22 april 2003, waar appellant, vertegenwoordigd door mr. R.H. Willems, ambtenaar der gemeente, is verschenen. [verzoekers] is niet ter zitting verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het hoger beroep is uitsluitend gericht tegen de uitspraak van de rechtbank, voor zover daarbij appellant in de proceskosten van [verzoekers] is veroordeeld.

2.2. Ingevolge artikel 8:75, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht – voor zover hier van belang – is de rechtbank bevoegd een partij te veroordelen in de kosten die een andere partij in verband met de behandeling van het beroep bij de rechtbank redelijkerwijs heeft moeten maken.

2.3. Gelijk de Afdeling reeds eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 16 november 1999, gepubliceerd in AB 2000/24, behoort in geval de rechtbank een bestreden besluit vernietigt, het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen in beginsel in de proceskosten te worden verwezen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is afwijking van dit uitgangspunt gerechtvaardigd.

De omstandigheid dat de beslissing op bezwaar niet is vernietigd op grond van door [verzoekers] aangevoerde feiten of omstandigheden, en het feit dat de vernietiging hem inhoudelijk geen baat brengt, heeft de rechtbank niet als zodanig uitzonderlijk hoeven aan te merken dat een proceskostenveroordeling achterwege moest blijven.

2.4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Appellant dient, als het in het ongelijk gestelde bestuursorgaan, op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. bevestigt de aangevallen uitspraak;

II. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen in de door [verzoekers] in verband met de behandeling van het hoger beroep gemaakte proceskosten tot een bedrag van € 322,00, welk bedrag geheel is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het bedrag dient door de gemeente Haaksbergen te worden betaald aan [verzoekers].

Aldus vastgesteld door mr. B.J. van Ettekoven, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. G.A.A.M. Boot, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Ettekoven w.g. Boot

Lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 9 juli 2003

202.