Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2003:AH8619

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
25-06-2003
Datum publicatie
25-06-2003
Zaaknummer
200300556/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij schrijven van 13 augustus 2002 heeft verweerder naar aanleiding van een verzoek van [verzoekers] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen een handhavingstrategie vastgesteld ten aanzien van het door appellant geëxploiteerde Floratheater gelegen aan de [locatie] te [plaats].

Bij besluit van 20 december 2002, verzonden op diezelfde dag, heeft verweerder het hiertegen door [verzoekers] gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200300556/1.

Datum uitspraak: 25 juni 2003

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Delft,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij schrijven van 13 augustus 2002 heeft verweerder naar aanleiding van een verzoek van [verzoekers] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen een handhavingstrategie vastgesteld ten aanzien van het door appellant geëxploiteerde Floratheater gelegen aan de [locatie] te [plaats].

Bij besluit van 20 december 2002, verzonden op diezelfde dag, heeft verweerder het hiertegen door [verzoekers] gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 24 januari 2003, bij de Raad van State ingekomen op 27 januari 2003, beroep ingesteld.

Bij brief van 13 maart 2003 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

Na afloop van het vooronderzoek is een nader stuk ontvangen van appellant. Dit is aan de andere partijen toegezonden.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 juni 2003, waar appellant, in persoon, en verweerder, vertegenwoordigd door M. Merkx en A. Buijs, beiden ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Bij schrijven 13 augustus 2002 heeft verweerder aangekondigd dat het Floratheater zal worden gecontroleerd op overtredingen van de geluidsvoorschriften via de meetrondes zoals beschreven in het werkproces toezicht aandachtsinrichtingen en dat vooralsnog geen besluit zal worden genomen waarin een nieuwe nadere eis met betrekking tot het geluid wordt gesteld maar dat de meetresultaten van de meetrondes aanleiding kunnen zijn om alsnog over te gaan tot het vaststellen van een nieuwe nadere eis. Tevens heeft verweerder aangekondigd dat, mochten overtredingen worden geconstateerd, ook de handhavingsstrategie zoals vermeld in de nota Handhavingsinstrumentarium Gemeente Delft zal worden gehanteerd.

2.2. Bij het bestreden besluit heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard en tevens bepaald dat een passage in het schrijven van 13 augustus 2002 wordt gewijzigd.

2.3. Appellant kan zich niet verenigen met het bestreden besluit, met name niet met de bij dat besluit aangebrachte wijzigingen in het schrijven van 13 augustus 2002.

2.4. Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) wordt onder besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Ingevolge artikel 7:11, eerste lid, van de Awb vindt, indien het bezwaar ontvankelijk is, op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit plaats.

2.5. De Afdeling stelt vast dat, nu bij schrijven van 13 augustus 2002 slechts wordt aangekondigd dat meetrondes conform het werkproces toezicht aandachtsinrichtingen zullen plaatsvinden, deze aanleiding kunnen zijn om een nieuwe nadere eis te stellen en in geval van overtredingen de handhavingsstrategie conform de Handhavingsinstrumentarium Gemeente Delft zal worden gehanteerd, dit schrijven niet gericht is op enig rechtsgevolg en derhalve geen sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb. Verweerder had het tegen dit schrijven gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk dienen te verklaren. Nu verweerder dit heeft nagelaten is het bestreden besluit in strijd met artikel 7:11, eerste lid, van de Awb.

2.6. Het beroep is derhalve gegrond. De bestreden beslissing dient wegens schending van artikel 7:11, eerste lid, van de Awb te worden vernietigd. Nu geen sprake is van een primair besluit kan verweerder het bezwaarschrift slechts niet-ontvankelijk verklaren. De Afdeling zal daarom op hierna te melden wijze in de zaak voorzien en bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

2.7. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Delft van 20 december 2002;

III. verklaart het bezwaar van [verzoekers] van 15 augustus 2002 niet-ontvankelijk;

IV. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit;

V. gelast dat de gemeente Delft aan appellant het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht (€ 109,00) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. H. Beekhuis, Lid van de enkelvoudige kamer, iin tegenwoordigheid van mr. W. van Hardeveld, ambtenaar van Staat.

w.g. Beekhuis w.g. Van Hardeveld

Lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 25 juni 2003

312-431.