Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2003:AG1736

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18-06-2003
Datum publicatie
18-06-2003
Zaaknummer
200204357/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 26 juni 2001 heeft verweerder krachtens het Besluit horeca-,. sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) nadere eisen gesteld aan de inrichting van appellant, geheten "[naam]", gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Bij besluit van 27 juni 2002, verzonden op 28 juni 2002, heeft verweerder het hiertegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200204357/1.

Datum uitspraak: 18 juni 2003

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 26 juni 2001 heeft verweerder krachtens het Besluit horeca-,. sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) nadere eisen gesteld aan de inrichting van appellant, geheten "[naam]", gelegen op het perceel [locatie] te [plaats].

Bij besluit van 27 juni 2002, verzonden op 28 juni 2002, heeft verweerder het hiertegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard

.

Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 8 augustus 2002, bij de Raad van State ingekomen op 9 augustus 2002, beroep ingesteld.

Bij brief van 26 september 2002, ingekomen bij de Raad van State

per faxbericht op dezelfde datum, heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen van appellant. Deze zijn aan de andere partij toegezonden.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 februari 2003, waar appellant, vertegenwoordigd door mr. J.C. Kant, gemachtigde, en verweerder, vertegenwoordigd door P.A. van der Wurff, ambtenaar van de gemeente en mr. M.M.W. Schrier, E. Miggelbrink en G. Puk, gemachtigden, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d, van de Algemene wet bestuursrecht bevat een bezwaarschrift de gronden van het bezwaar. Indien niet is voldaan aan artikel 6:5 kan het bezwaar ingevolge artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht niet-ontvankelijk worden verklaard, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.

2.2. Vaststaat dat het bezwaarschrift dat appellant heeft ingediend tegen het besluit van 26 juni 2001 in strijd met artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht niet de gronden bevat waarop het bezwaar berust. Verweerder heeft daarop bij brief van 5 september 2001 appellant tot 4 oktober 2002 in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen en de gronden in te dienen. Deze brief is aangetekend verzonden naar het door appellant in het bezwaarschrift vermelde adres, maar is wegens onbestelbaarheid retour gezonden aan verweerder, omdat op dat adres geen brievenbus of bel aanwezig was.

De Afdeling is van oordeel dat, gelet op het vorenstaande, geen sprake is van een onjuiste verzending van de brief van 5 september 2001. Verweerder mocht ervan uitgaan dat het adres dat appellant zelf in zijn bezwaarschrift heeft vermeld, juist is. De Afdeling overweegt dat het door appellant hiertegen aangevoerde, dat verweerder had moeten weten dat appellant niet op het in het bezwaarschrift vermelde adres woont en dat verweerder daarom onderzoek had moeten verrichten naar de juiste adressering, niet kan worden aanvaard.

Nu appellant heeft verzuimd de gronden van het bezwaar in te dienen, heeft verweerder het bezwaar van appellant terecht niet-ontvankelijk verklaard.

2.3. Het beroep is ongegrond.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. Th.G. Drupsteen, Voorzitter, en mr. J.R. Schaafsma en mr. P.C.E. van Wijmen, Leden, in tegenwoordigheid van mr. mr. T.I. van Koten, ambtenaar van Staat.

w.g. Drupsteen w.g. Van Koten

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 juni 2003

324