Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2003:AF5987

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19-03-2003
Datum publicatie
19-03-2003
Zaaknummer
200204311/1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200204311/1.

Datum uitspraak: 19 maart 2003

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellante], gevestigd te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht van 28 mei 2002 in het geding tussen:

N.S. Railinfrabeheer B.V., gevestigd te Amsterdam

en

het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort.

1. Procesverloop

Bij besluit van 26 april 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort (hierna: het college) geweigerd aan de provincie Utrecht (hierna: de provincie) bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een geluidsscherm op het perceel [locatie] te [plaats].

Bij besluit van 27 november 2001 heeft het college het daartegen gemaakte bezwaar van de provincie en NS Railinfrabeheer B.V. (hierna: Railinfrabeheer) ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 28 mei 2002, verzonden op 27 juni 2002, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht (hierna: de voorzieningenrechter) het daartegen ingestelde beroep van Railinfrabeheer gegrond verklaard, de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd en bepaald dat het college binnen zes weken na verzending van de uitspraak een nieuw besluit op bezwaar neemt. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellante bij brief van 7 augustus 2002, bij de Raad van State ingekomen op 8 augustus 2002, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 29 oktober 2002 heeft het college een memorie van antwoord ingediend.

Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen van de provincie en Railinfrabeheer. Deze zijn aan de andere partijen toegezonden.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 23 januari 2003, waar appellante, vertegenwoordigd door mr. Th.A.G. Vermeulen, advocaat te Rosmalen, en [gemachtigden], en het college, vertegenwoordigd door mevrouw mr. S.E. Eissens-Eigenhuis en ing. L. Visscher, beiden ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen. Tevens zijn de provincie bij [gemachtigde] en Railinfrabeheer bij [gemachtigden], bijgestaan door mr. J.A.M. van der Velden, advocaat te Rotterdam, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling is slechts het belang van de aanvrager rechtstreeks betrokken bij een besluit tot weigering van de bouwvergunning. Railinfrabeheer was geen aanvrager van de bouwvergunning en kon derhalve geen bezwaar maken tegen het primaire besluit. Het college heeft Railinfrabeheer derhalve ten onrechte ontvangen in haar tegen dat besluit ingediende bezwaar. De voorzieningenrechter heeft dit miskend. De aangevallen uitspraak dient derhalve te worden vernietigd. Doende wat de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling de beslissing op bezwaar op dat punt vernietigen en Railinfrabeheer alsnog niet-ontvankelijk verklaren in haar bezwaar tegen het primaire besluit. De Afdeling stelt verder vast dat de rechtbank op het namens de provincie tegen het besluit van het college van 27 november 2001 nog niet heeft beslist.

2.2. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. vernietigt de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht van 28 mei 2002, SBR 02/169 VV en SBR 02/106;

II. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort van 27 november 2001, voor zover daarbij het bezwaar van N.S. Railinfrabeheer B.V. ongegrond is verklaard;

III. verklaart N.S. Railinfrabeheer B.V. niet-ontvankelijk in haar bezwaar tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort van 26 april 2001;

IV. bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het vernietigde onderdeel van het besluit van 27 november 2001;

V. gelast dat de gemeente Amersfoort aan appellante het door haar voor de behandeling van het hoger beroep betaalde griffierecht (€ 327,00) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. P.J. Boukema, Voorzitter, en mr. E. Korthals Altes en mr. Ch.W. Mouton, Leden, in tegenwoordigheid van mr. J.H. Roelfsema, ambtenaar van Staat.

w.g. Boukema w.g. Roelfsema

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 maart 2003

58-429.