Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2003:AF2909

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
15-01-2003
Datum publicatie
15-01-2003
Zaaknummer
200202787/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 1:3
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JB 2003/47
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200202787/1.

Datum uitspraak: 15 januari 2003

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 11 april 2002 in het geding tussen:

appellant

en

burgemeester en wethouders van Veldhoven.

1. Procesverloop

Bij besluit van 12 januari 2000 hebben burgemeester en wethouders van Veldhoven (hierna: burgemeester en wethouders) appellant op straffe van een dwangsom gelast het gebruik van de aanbouw achter het pand [locatie] als woning te staken en de voor bewoning bestemde voorzieningen te verwijderen.

Bij besluit van 12 juni 2001 hebben zij het daartegen door appellant gemaakte bezwaar gegrond verklaard en dit besluit ingetrokken. Zij hebben daarbij tevens aangegeven dat de huidige bewoning van de aanbouw mag worden voortgezet, maar deze toestemming vervalt, wanneer de bewoning door de huidige bewoners wordt beëindigd. Afschrift van het desbetreffende stuk is aangehecht.

Bij mondelinge uitspraak van 11 april 2002, verzonden op 21 mei 2002, heeft de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch (hierna: de rechtbank) het daartegen door appellant ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 24 mei 2002, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 november 2002, waar appellant in persoon, bijgestaan door mr. L.A.M. van Vlerken, advocaat te Geldrop, en burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door mr. S. Brand-Borghaerts, ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1 De Afdeling overweegt ambtshalve als volgt. Het besluit van 12 juni 2001 strekt niet verder dan tot herroeping van de bij het besluit van 12 januari 2000 opgelegde last. De passage in de brief van 12 juni 2001, waartegen het bij de rechtbank ingestelde beroep is gericht, strekt tot kennisgeving aan appellant dat de toestemming om de aanbouw voor bewoning te gebruiken vervalt, wanneer de bewoning door de huidige bewoners wordt beëindigd. Uit die passage valt niet af te leiden, wat na beëindiging van die bewoning zal gebeuren. Indien burgemeester en wethouders na het vertrek van de huidige bewoners nog wensen dat de aanbouw niet opnieuw voor bewoning in gebruik wordt genomen en appellant hier te zijner tijd niet eigener beweging van afziet, kunnen zij tot handhaving besluiten. Tegen dat besluit staan alsdan rechtsmiddelen open.

2.2 De conclusie is dat het door appellant bij de rechtbank ingestelde beroep niet was gericht tegen enig besluit, zodat het niet-ontvankelijk was. De rechtbank heeft dit miskend.

2.3 Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het inleidende beroep alsnog niet-ontvankelijk verklaren.

2.4 Burgemeester en wethouders dienen op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 11 april 2002 in zaak nr. AWB 01/1796 BOUWB;

III. verklaart het bij de rechtbank in die zaak ingestelde beroep niet-ontvankelijk;

IV. veroordeelt burgemeester en wethouders van Veldhoven in de door appellant in verband met de behandeling van het hoger beroep gemaakte proceskosten tot een bedrag van € 688,61, welk bedrag voor € 644,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het bedrag dient door de gemeente Veldhoven te worden betaald aan appellant;

V. gelast dat de gemeente Veldhoven aan appellant het door hem voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 267,10 vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, Voorzitter, en mr. M.G.J. Parkins-de Vin en mr. J.E.M. Polak, Leden, in tegenwoordigheid van mr. E.D. Boer, ambtenaar van Staat.

w.g. Loeb w.g. Boer

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 15 januari 2003

201.