Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2002:AF2496

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
24-12-2002
Datum publicatie
24-12-2002
Zaaknummer
200202856/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Horeca 2002/1184
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200202856/1.

Datum uitspraak: 24 december 2002

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

Kaandorp B.V., gevestigd te Uitgeest,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank te Haarlem van 26 april 2002 in het geding tussen:

appellante

en

de burgemeester van Castricum.

1. Procesverloop

Bij besluit van 19 februari 2001 heeft de burgemeester van Castricum (hierna: de burgemeester) aan de bij besluit van 8 januari 2001 aan appellante voor het eerste kwartaal 2001 verleende ontheffing van de sluitingstijden ten behoeve van café bar [cafe], aan de [locatie], een extra voorschrift met betrekking tot het gebruik van de garderobe van deze inrichting toegevoegd.

Bij besluit van 5 april 2001 heeft de burgemeester het daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Dit besluit is aangehecht.

Bij uitspraak van 26 april 2002, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank te Haarlem (hierna: de rechtbank) het daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellante bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 28 mei 2002, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 26 juli 2002 heeft de burgemeester van antwoord gediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 november 2002, waar de burgemeester, vertegenwoordigd door J.P.N. Rood, ambtenaar bij de gemeente, is verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 5, eerste lid, van de van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Castricum (hierna: APV) kunnen aan een vergunning of ontheffing voorschriften worden verbonden in het belang van de openbare orde, gezondheid of anderszins in het belang van de huishouding van de gemeente.

Ingevolge artikel 44, derde lid van de APV is het, in gevallen waarin ontheffing is verleend als bedoeld in het tweede lid en artikel 3, de houder van een inrichting waarin alcoholhoudende drank wordt verstrekt in de dorpskern verboden in de nacht van zaterdag op zondag na 00.00 uur nog bezoekers tot de inrichting toe te laten.

2.2. De burgemeester heeft aan de aan appellante verleende ontheffing van het sluitingsuur het voorschrift verbonden dat de garderobe van

[cafe] alleen mag worden gebruikt door bezoekers van deze horeca-inrichting en dat bezoekers die de inrichting verlaten, ook al is dit tijdelijk, hun jassen dienen mee te nemen. De burgemeester heeft dit voorschrift aan de ontheffing verbonden vanwege de overlast die in het weekeinde na sluitingstijd, dat wil zeggen na 02.00 uur, voor [cafe] ontstaat.

Naar uit de overgelegde politierapporten is gebleken, worden na sluitingstijd van de plaatselijke horeca de door het uitgaanspubliek bij de garderobe van

[cafe] afgegeven jassen weer opgehaald, waardoor ter plaatse enige malen gedurende een dertig- tot veertigtal minuten overlast is ontstaan.

Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de burgemeester, gelet hierop, terecht heeft aangenomen dat die overlast direct verband houdt met de centrale garderobefunctie die [cafe] vervult voor bezoekers van horecagelegenheden in de naaste omgeving. Hierdoor wordt de 00.00-uurs maatregel, die strekt ter voorkoming van openbare ordeproblemen, ondergraven. Niet valt in te zien dat deze maatregel, zoals appellante stelt, juist de oorzaak zou zijn van de overlast. Ook haar stelling dat sprake zou zijn van een onuitvoerbaar voorschrift gaat niet op. De burgemeester heeft dienaangaande onweersproken verklaard dat niet is gebleken dat de uitvoering van het garderobevoorschrift op relevante problemen stuit, terwijl is gebleken dat de uitvoering ervan een positieve bijdrage levert aan de openbare orde ter plaatse.

Gelet op het voorgaande kan niet worden staande gehouden dat de burgemeester bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten om het garderobevoorschrift aan de ontheffing te verbinden. De rechtbank is tot hetzelfde oordeel gekomen.

2.3. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. B.J. van Ettekoven, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. P.M.M. de Leeuw-van Zanten, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Ettekoven w.g. De Leeuw-van Zanten

Lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 24 december 2002

97-367.