Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2002:AE6630

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
04-06-2002
Datum publicatie
20-08-2002
Zaaknummer
200201989/1
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Vreemdelingenwet 2000
Vreemdelingenwet 2000 83
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JV 2002/269
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raad

van State

200201989/1.

Datum uitspraak: 4 juni 2002

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

[vreemdeling],

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank te 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Arnhem, van 29 maart 2002 in het geding tussen:

appellant

en

de Staatssecretaris van Justitie.

1. Procesverloop

Bij besluit van 17 oktober 2001 heeft de Staatssecretaris van Justitie (hierna: de staatssecretaris) een aanvraag van appellant om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. Dit besluit is aangehecht.

Bij uitspraak van 2 november 2001, verzonden op dezelfde dag, heeft de president van de arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, nevenzittingsplaats Arnhem (hierna: de president), voorzover thans van belang, het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en bepaald dat de staatssecretaris een nieuw besluit neemt met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen.

Bij uitspraak van 21 januari 2002 heeft de Afdeling het daartegen door de staatssecretaris ingestelde hoger beroep gegrond verklaard, de uitspraak van de president vernietigd en de zaak naar de rechtbank teruggewezen.

Bij uitspraak van 29 maart 2002, verzonden op 2 april 2002, heeft de rechtbank te ’s-Gravenhage, nevenzittingsplaats Arnhem (hierna: de rechtbank), het door appellant ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief, bij de Raad van State binnengekomen op 9 april 2002, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 17 april 2002 heeft de staatssecretaris een reactie ingediend.

Vervolgens is het onderzoek gesloten.

2. Overwegingen

2.1. Grief I klaagt dat de rechtbank ten onrechte het tweede voornemen van de staatssecretaris van 10 januari 2002 en de reactie hierop van appellant van 8 februari 2002 niet bij de beoordeling heeft betrokken. De rechtbank heeft aldus volgens appellant miskend dat hij er op mocht vertrouwen dat de zaak verder in een normale asielprocedure zou worden afgedaan.

2.1.1. Die grief faalt. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het besluit van 17 oktober 2001, waarbij de aanvraag van appellant in de aanmeldcentrum-procedure is afgewezen, diende te worden beoordeeld naar de stand van zaken ten tijde van dat besluit. Dat de staatssecretaris appellant op 10 januari 2002 voor de tweede maal een voornemen heeft doen toekomen, noch de omstandigheid dat appellant hierop bij brief van 8 februari 2002 heeft gereageerd, kan op de voet van artikel 83, eerste lid, van de Vw 2000 bij de beoordeling van het beroep worden betrokken. Overigens is het tweede voornemen tijdens de behandeling van de zaak ter zitting op 28 februari 2002 door de staatssecretaris ingetrokken.

2.2. Grief II klaagt dat de rechtbank appellant ten onrechte niet is gevolgd in het ter zitting op 28 februari 2002 door hem naar voren gebrachte betoog dat de aanvraag niet binnen 48 proces-uren is afgewezen.

2.2.1. Ook die grief faalt. De vraag of de aanvraag binnen 48 proces-uren is afgewezen heeft de rechtbank terecht niet ambtshalve bij de beoordeling van het bestreden besluit betrokken. Nu appellant zich ter zitting op 26 oktober 2001 op het standpunt heeft gesteld dat de 48-uurs termijn niet is overschreden en zich eerst tijdens de tweede zitting van de rechtbank op 28 februari 2002, zonder nadere toelichting, op het standpunt heeft gesteld dat dit wel het geval is, is de rechtbank appellant in dat laatste betoog evenzeer terecht niet gevolgd.

2.3. Het hoger beroep is kennelijk ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, Voorzitter, en mr. B. van Wagtendonk en mr. M.G.J. Parkins-de Vin, Leden, in tegenwoordigheid van mr. A.L. Frenkel, ambtenaar van Staat.

w.g. Loeb w.g. Frenkel

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 4 juni 2002

206-348.

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift

de Secretaris van de Raad van State

voor deze,