Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2002:AE5993

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
31-07-2002
Datum publicatie
31-07-2002
Zaaknummer
200104983/1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200104983/1.

Datum uitspraak: 31 juli 2002

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats]

tegen de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te Almelo van 26 september 2001 in het geding tussen:

appellant

en

burgemeester en wethouders van Tubbergen.

1. Procesverloop

Bij besluit van 12 februari 2001 hebben burgemeester en wethouders van Tubbergen (hierna: burgemeester en wethouders) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het veranderen van een garage/berging op het perceel [locatie] te [plaats] tot een garage/berging/carport.

Bij besluit van 24 juli 2001 hebben zij naar aanleiding van het daartegen door appellant gemaakte bezwaar alsnog krachtens het bestemmingsplan vrijstelling verleend en vervolgens het bezwaar ongegrond verklaard. Dit besluit en het advies van de commissie voor bezwaar- en beroep, waarnaar in het besluit wordt verwezen, zijn aangehecht.

Bij uitspraak van 26 september 2001, op diezelfde dag verzonden, heeft de president van de arrondissementsrechtbank te Almelo (hierna: de president) het daartegen door appellant ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 oktober 2001, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 19 december 2001 hebben burgemeester en wethouders van antwoord gediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 14 mei 2002, waar appellant in persoon, bijgestaan door [gemachtigde], en burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door F.G.S. Droste, ambtenaar der gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het bouwplan voorziet erin dat de bestaande garage/berging wordt gedeeld door plaatsing van een tussenmuur met deur, aan het achter deel een stuk wordt aangebouwd en dit in gebruik blijft als garage/berging. Het voorste gedeelte wordt omgebouwd tot carport en het geheel wordt voorzien van een kap.

2.2. Ingevolge het ter plaatse van kracht zijnde bestemmingsplan “Fleringen 1980” rust op het perceel de bestemming “ Woningbouw E- en L-, klasse LO “.

Ingevolge artikel 4, eerste lid, van de planvoorschriften, voor zover thans van belang, is op gronden met die bestemming per woning op de aangegeven bebouwingsoppervlakken uitsluitend de volgende bebouwing toegestaan:

a. één aangebouwd bijgebouw met een oppervlakte van maximaal 30 m2 en een maximale goothoogte van 3 meter en een minimale afstand tot de zijdelingse terreingrens van 1 m;

b. één carport met een oppervlakte van maximaal 20 m2 en een goothoogte van maximaal 3 meter en een minimale afstand tot de zijdelingse terreingrens van 1 m.

Ingevolge artikel 4, twaalfde lid, aanhef en onder i, van de planvoorschriften, voor zover thans van belang, kan vrijstelling worden verleend van de voorschriften inzake de minimale afstand van een bijgebouw tot de terreingrens voor de bouw van bergplaatsen en/of garages op de terreingrens.

2.3. Appellant betoogt dat de president er ten onrechte aan voorbij is gegaan dat de garage/berging op circa 0,15 m uit de terreingrens zal worden opgericht, hoewel ingevolge de planvoorschriften een bijgebouw slechts op minstens 1 m uit de terreingrens mag worden gebouwd, of – na toepassing van vrijstelling – op die grens.

De president is er volgens appellant verder ten onrechte aan voorbij gegaan dat het bouwplan tevens voorziet in de oprichting van een carport op minder dan 1 m van de zijdelingse erfgrens, hetgeen in strijd is met artikel 4, eerste lid, aanhef en onder b, van de planvoorschriften.

2.4. Dit betoog slaagt. Voormeld artikel 4, twaalfde lid, aanhef en onder i, van de planvoorschriften voorziet in het verlenen van vrijstelling voor het oprichten van een bijgebouw op de terreingrens. Hiervan is geen sprake, nu de wand van de garage/berging niet op, maar circa 0,15 meter van de terreingrens zal worden geplaatst. Dat de rand van het dakoverstek ter hoogte van de terreingrens zal komen, maakt dit niet anders.

Verder voorziet het bouwplan in de oprichting van een carport op de terreingrens. De verleende vrijstelling heeft hierop evenwel geen betrekking. Dit was ook niet mogelijk, omdat het bestemmingsplan geen mogelijkheid kent om in afwijking van artikel 4, eerste lid, aanhef en onder b, van de planvoorschriften, met vrijstelling de bouw van een carport tot op de terreingrens te vergunnen.

2.5. Uit het vorenstaande volgt dat de op het bezwaarschrift genomen beslissing zich niet verdraagt met artikel 44, aanhef en onder c, van de Woningwet. De president heeft dit miskend.

2.6. Het hoger beroep is gegrond. Aan hetgeen appellant overigens heeft aangevoerd, komt de Afdeling niet toe. De aangevallen uitspraak zal worden vernietigd en doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het inleidende beroep bij de rechtbank alsnog gegrond verklaren, het besluit van 24 juli 2001 vernietigen en bepalen dat burgemeester en wethouders opnieuw op het bezwaar van appellant beslissen met in achtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen.

2.7. Burgemeester en wethouders dienen op de na te melden wijze in de proceskosten te worden verwezen.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te Almelo van 26 september 2001 in zaak 01/671 WW44J1 A;

III. verklaart het bij de rechtbank in die zaak ingestelde beroep alsnog gegrond;

IV. vernietigt het besluit van burgemeester en wethouders van Tubbergen van 24 juli 2001, nr. G-BWM/01-5785;

V. draagt burgemeester en wethouders van Tubbergen op om opnieuw op het bezwaarschrift te beslissen met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen;

VI. veroordeelt burgemeester en wethouders van Tubbergen in de door appellant in verband met de behandeling van in beroep en het hoger beroep gemaakte proceskosten tot een bedrag van € 1288,37, geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de gemeente Tubbergen aan appellant te worden betaald;

VII. gelast dat de gemeente Tubbergen aan appellant het door hem voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 256,39 vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. J.H. Roelfsema, ambtenaar van Staat.

w.g. Loeb w.g. Roelfsema

Lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 31 juli 2002

58-397.