Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2002:AE5435

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17-07-2002
Datum publicatie
17-07-2002
Zaaknummer
200104301/1 en 200104133/1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200104301/1 en 200104133/1.

Datum uitspraak: 17 juli 2002.

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

1. [appellant], wonend te [woonplaats],

2. [appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar van 20 juli 2001 in het geding tussen:

appellanten

en

burgemeester en wethouders van Alkmaar.

1. Procesverloop

Bij besluit van 28 februari 2001 hebben burgemeester en wethouders van Alkmaar (hierna: burgemeester en wethouders) aan [vergunninghouder] vergunning verleend voor het vergroten van de woning op het perceel [locatie] te [plaats].

Bij besluiten van 7 mei 2001 hebben burgemeester en wethouders de daartegen door appellanten gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Deze besluiten zijn aangehecht.

Bij uitspraak van 20 juli 2001, verzonden op 26 juli 2001, heeft de president van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar (hierna: de president) de daartegen ingestelde beroepen ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben appellant sub 1 bij brief van 19 augustus 2001, bij de Raad van State ingekomen op 21 augustus 2001, en appellant sub 2 bij brief van 28 augustus 2001, bij de Raad van State ingekomen op 29 augustus 2001, hoger beroep ingesteld. [Appellant sub 2] heeft zijn hoger beroep aangevuld bij brief van 10 oktober 2001. Deze brieven zijn aangehecht.

Bij brief van 27 november 2001 hebben burgemeester en wethouders een memorie van antwoord ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 25 juni 2002, waar [appellant sub 1] in persoon, [appellant sub 2] , in persoon, bijgestaan door mr. O.H. Minjon, advocaat te Alkmaar, en burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door A. van het Ende, ambtenaar der gemeente, zijn verschenen. Voorts is daar [vergunninghouder] als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Ter zitting is komen vast te staan dat [appellant sub 1] vanaf zijn perceel geen zicht heeft op het perceel van [vergunninghouder]. Voorts is komen vast te staan dat hij geen bezwaar heeft tegen het bouwplan. [appellant sub 1] heeft algemene bezwaren tegen de wijze waarop door burgemeester en wethouders het bestemmingsplan wordt toegepast. Op grond hiervan kan hij niet geacht worden rechtstreeks in zijn belang te zijn getroffen. [Appellant sub 1] kan derhalve niet worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, zodat hij niet gerechtigd was tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 28 februari 2001 bezwaar te maken. De president heeft dit miskend. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak moet in zoverre worden vernietigd, evenals de beslissing op bezwaar. De Afdeling zal, met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht het door [appellant sub 1] ingediende bezwaar alsnog niet-ontvankelijk verklaren. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

2.2. [appellant sub 2] betoogt dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan. Volgens hem wordt tot aan de perceelsgrens gebouwd, wordt het bouwplan slechts gedeeltelijk gerealiseerd binnen het op de plankaart aangegeven bebouwingsvlak en wordt een deel van de uitbreiding ten onrechte voorzien van een plat dak.

2.3. Het perceel, waarop het bouwplan is gesitueerd, heeft ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan “uitwerking woongebied van het bestemmingsplan Oudorperolder-Noord” de bestemming “Woningen met tuin en erven (vrijstaand)”. Voor de hier van belang zijnde planvoorschriften wordt verwezen naar de aangehechte uitspraak van de rechtbank.

2.3.1. De Afdeling stelt voorop dat het bouwplan ingevolge artikel 44, aanhef en onder c, van de Woningwet getoetst dient te worden aan het bestemmingsplan. Zoals de president terecht heeft overwogen geldt bij het bepalen van de omvang en de bestemming van de gronden waarop krachtens het bestemmingsplan bebouwing is toegestaan de begrenzing zoals deze is aangegeven op blad 1 van de plankaart, met nummer 22.251, als uitgangspunt.

2.3.2. Ter zitting is komen vast te staan dat de uitbreiding plaatsvindt binnen het bebouwingsvlak van het perceel. Voorts is niet gebleken dat het bouwplan overigens in strijd is met het bestemmingsplan. De president is terecht en op goede gronden tot hetzelfde oordeel gekomen.

2.3.3. Het betoog van [appellant sub 2] dat er vanuit moet worden gegaan dat ondanks de eigendomsoverdracht op het perceel van [vergunninghouder] een strook van 3 m. met de aanduiding “erven III” is gelegen faalt. Zoals de president terecht heeft overwogen zou dit betekenen dat daarmee de planvoorschriften hun betekenis zouden verliezen en anders dan op de bij wet voorgeschreven wijze het bestemmingsplan zou worden herzien. Ook zou dit afbreuk doen aan de bouwaanspraken die [vergunninghouder] rechtens kan ontlenen aan de plankaart en de planvoorschriften.

2.4. Het hoger beroep van [appellant sub 2] is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling ten gunste van [appellant sub 2] bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep van [appellant sub 1] gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar van 20 juli 2001, 01/995, 01/996, 01/1046 en 01/1047, voorzover het beroep van [appellant sub 1] ongegrond is verklaard;

III. vernietigt het besluit van burgemeester en wethouders van Alkmaar van 7 mei 2001, BZ/5224;

IV. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het besluit dat is vernietigd;

V. bevestigt de aangevallen uitspraak voor het overige;

VI. gelast dat de gemeente Alkmaar aan [appellant sub 1] het door hem voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep betaalde griffierecht (€ 256,39) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. H. Troostwijk, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. B. Bastein, ambtenaar van Staat.

w.g. Troostwijk w.g. Bastein

Lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 17 juli 2002.

13.