Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2002:AE4320

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19-06-2002
Datum publicatie
19-06-2002
Zaaknummer
200105371/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 1:3
Algemene wet bestuursrecht 3:2
Algemene wet bestuursrecht 3:46
Gemeentewet
Gemeentewet 172
Gemeentewet 174
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Horeca 2002/2173
JB 2002/228
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200105371/1.

Datum uitspraak: 19 juni 2002

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Zutphen van 20 september 2001 in het geding tussen:

appellant

en

de burgemeester van Doetinchem.

1. Procesverloop

Bij besluit van 8 juni 2000 heeft de burgemeester van Doetinchem (hierna: de burgemeester) uit vrees voor verstoring van de openbare orde tijdens de voorjaarskermis besloten om op het parkeerterrein de Varkensweide te Doetinchem, waarop de kermis wordt gehouden, de verkoop en het voor de verkoop voorradig hebben van alcoholhoudende drank met ingang van 8 juni 2000 tot en met 13 juni 2000 te verbieden.

Bij besluit van 5 maart 2001 heeft de burgemeester het daartegen gemaakte bezwaar door appellant ongegrond verklaard. Dit besluit is aangehecht.

Bij uitspraak van 20 september 2001, verzonden op 20 september 2001, heeft de arrondissementsrechtbank te Zutphen (hierna: de rechtbank) het ingestelde beroep tegen het niet-tijdig beslissen op bezwaar door de burgemeester niet-ontvankelijk verklaard en het ingestelde beroep tegen het besluit van 5 maart 2001 ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 november 2001, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 3 januari 2002 heeft de burgemeester van antwoord gediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 mei 2002, waar appellant, vertegenwoordigd door mr. M.I. Pul, advocaat te Doetinchem, en de burgemeester, vertegenwoordigd door mr. A.B.T.M. Jansen en

R.P.J. Hengeveld, ambtenaren van de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet is de burgemeester bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde.

Ingevolge artikel 174, eerste lid, van de Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven.

Ingevolge artikel 174, tweede lid, van de Gemeentewet is de burgemeester bevoegd bij de uitoefening van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, de bevelen te geven die met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid nodig zijn.

2.2. Anders dan de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat geen sprake is van een besluit van algemene strekking, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, maar van een beschikking, nu het besluit van

8 juni 2000 zich feitelijk alleen richt tot appellant. Dit doet overigens aan de ontvankelijkheid van het bezwaar en beroep van appellant niet af.

2.3. Appellant kan zich niet verenigen met het oordeel van de rechtbank, dat niet kan worden staande gehouden dat de burgemeester niet in redelijkheid tot de bestreden beslissing heeft kunnen komen. Appellant betoogt terecht dat de burgemeester zijn besluit onzorgvuldig heeft voorbereid en dat sprake is van een ondeugdelijke motivering. Niet valt in te zien waarom de burgemeester eerst op 8 juni 2000, de eerste dag van de kermis, het besluit heeft genomen. Immers, dat de kermis zou plaatsvinden in de periode waarin het Europese Kampioenschap voetbal zou worden gehouden, was ruimschoots van te voren bekend. Dat appellant in de week voorafgaande aan 8 juni 2000, in het kader van de voorbereiding van het bestreden besluit, is geïnformeerd over het voornemen van de burgemeester, zodat hij hiermee rekening kon houden, is niet aannemelijk geworden. Het standpunt van de burgemeester dat in verband met het samenvallen in tijd van het Europese Kampioenschap voetbal en de kermis te Doetinchem de vrees was gewettigd voor ordeverstoringen, is niet deugdelijk gemotiveerd. In Doetinchem werden geen wedstrijden voor dit kampioenschap gespeeld. Uit de omstandigheid dat zich elders in Europa ordeverstoringen hebben voorgedaan bij wedstrijden van landen die deelnamen aan het Europese Kampioenschap voetbal kunnen geen conclusies worden getrokken voor de plaatselijke situatie in Doetinchem. Voorts is ook niet komen vast te staan dat de voorgaande jaren ordeverstoringen hebben plaatsgevonden tijdens de kermis, die de vrees wettigden voor verstoring van de openbare orde en veiligheid.

2.4. Het vooroverwogene leidt tot de slotsom dat het hoger beroep gegrond is. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. De Afdeling zal, doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, het beroep bij de rechtbank gegrond verklaren en de bestreden beslissing op bezwaar wegens strijd met artikel 3:2 en artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht vernietigen.

2.5. De burgemeester dient op na te melden wijze te worden veroordeeld in de proceskosten.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Zutphen van 20 september 2001, 01/185 GEMWT 58;

III. verklaart het beroep bij de rechtbank gegrond;

IV. vernietigt het besluit van de burgemeester van Doetinchem van 5 maart 2001, no. 2000.04911/2000.08129/pvg;

V. draagt de burgemeester van Doetinchem op met inachtneming van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen;

VI. veroordeelt de burgemeester van Doetinchem in de door appellant in verband met de behandeling van het beroep en het hoger beroep gemaakte proceskosten tot een bedrag van € 1288,00, welk bedrag geheel is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het bedrag dient door de gemeente Doetinchem te worden betaald aan appellant;

VII. gelast dat de gemeente Doetinchem aan appellant het door hem voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep betaalde griffierecht

(€ 256,39) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, Voorzitter, en mr. T.M.A. Claessens en mr. A.W.M. Bijloos, Leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Zwemstra, ambtenaar van Staat.

w.g. Ligtelijn-van Bilderbeek w.g. Zwemstra

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 juni 2002

91-421.