Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2002:AD9422

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
23-01-2002
Datum publicatie
21-02-2002
Zaaknummer
200103984/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Ten onrechte geen bestuursorgaan aangewezen dat met terugbetaling van griffierecht dient te worden belast.

Het hoger beroep van appellant is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het door Holland Bean B.V. e.a. betaalde griffierecht wordt terugbetaald en de Staat der Nederlanden is aangewezen het griffierecht te voldoen. Appellant begrijpt dit oordeel aldus, dat de Staat der Nederlanden het griffierecht dient te vergoeden omdat zij de rechtspersoon is waartoe appellant behoort.

De rechtbank heeft in de aangevallen uitspraak weliswaar de Staat der Nederlanden aangewezen als het overheidslichaam ten laste van hetwelk het griffierecht dient te worden vergoed, maar verzuimd het bestuursorgaan te vermelden dat tot die vergoeding dient over te gaan. De Afdeling is van oordeel dat uitdrukkelijke aanwijzing van het orgaan dat met vergoeding van het griffierecht namens de Staat der Nederlanden is belast in het onderhavige geval niet achterwege had mogen blijven aangezien daardoor onduidelijk is welk orgaan de rechtbank met die terugbetaling heeft willen belasten. Het betreft hier immers een geval van onbevoegdverklaring door de rechtbank, in welk geval vergoeding door de griffier van de rechtbank (namens de Staat der Nederlanden) in de rede zou kunnen liggen, tenzij zou moeten worden vastgesteld dat het aan appellant te wijten is dat beroep is ingesteld bij een onbevoegde instantie.

Uit de aangevallen uitspraak kan niet worden afgeleid of, en zo ja op welke gronden, de rechtbank van oordeel is dat voor een zodanige vaststelling in dit geval plaats zou zijn.

Zaak terug gewezen naar de rechtbank.

mrs. J.H.B. van der Meer, H. Troostwijk, W. van den Brink

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, appellant.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 8:74
Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AB 2002, 258 met annotatie van B.J. Schueler
JB 2002/71
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raad

van State

200103984/1.

Datum uitspraak: 23 januari 2002

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

appellant,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Breda van 15 mei 2001 in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Holland Bean B.V.", gevestigd te Heerle, e.a.,

en

appellant.

1. Procesverloop

Bij besluiten van 4 mei 1999 heeft appellant aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Holland Bean B.V." en anderen (hierna: Holland Bean B.V. e.a.) op grond van de Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998 een tegemoetkoming toegekend.

Bij besluiten van 15 maart 2000 heeft appellant de daartegen gemaakte bezwaren deels gegrond, deels ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 18 december 2000 heeft de arrondissementsrechtbank te Breda (hierna: de rechtbank) de besluiten van 15 maart 2000 vernietigd en appellant opgedragen nieuwe besluiten op bezwaar te nemen.

Bij brief van 29 maart 2001 hebben Holland Bean B.V. e.a. beroep ingesteld bij de rechtbank tegen het niet tijdig nemen door appellant van nieuwe besluiten op bezwaar.

Bij uitspraak van 15 mei 2001, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard, het beroepschrift doorgezonden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bepaald dat het door Holland Bean B.V. e.a. betaalde griffierecht ten bedrage van f 450,- aan haar wordt terugbetaald en de Staat der Nederlanden aangewezen als de rechtspersoon die het griffierecht moet voldoen. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 12 juni 2001, bij de Raad van State ingekomen op 18 juni 2001, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 4 september 2001 hebben Holland Bean B.V. e.a. een memorie van antwoord ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 29 november 2001. Partijen zijn niet verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het hoger beroep van appellant is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het door Holland Bean B.V. e.a. betaalde griffierecht wordt terugbetaald en de Staat der Nederlanden is aangewezen het griffierecht te voldoen. Appellant begrijpt dit oordeel aldus, dat de Staat der Nederlanden het griffierecht dient te vergoeden omdat zij de rechtspersoon is waartoe appellant behoort.

2.2. De rechtbank heeft in de aangevallen uitspraak weliswaar de Staat der Nederlanden aangewezen als het overheidslichaam ten laste van hetwelk het griffierecht dient te worden vergoed, maar verzuimd het bestuursorgaan te vermelden dat tot die vergoeding dient over te gaan.

De Afdeling is van oordeel dat uitdrukkelijke aanwijzing van het orgaan dat met vergoeding van het griffierecht namens de Staat der Nederlanden is belast in het onderhavige geval niet achterwege had mogen blijven aangezien daardoor onduidelijk is welk orgaan de rechtbank met die terugbetaling heeft willen belasten. Het betreft hier immers een geval van onbevoegdverklaring door de rechtbank, in welk geval vergoeding door de griffier van de rechtbank (namens de Staat der Nederlanden) in de rede zou kunnen liggen, tenzij zou moeten worden vastgesteld dat het aan appellant te wijten is dat beroep is ingesteld bij een onbevoegde instantie. Uit de aangevallen uitspraak kan niet worden afgeleid of, en zo ja op welke gronden, de rechtbank van oordeel is dat voor een zodanige vaststelling in dit geval plaats zou zijn.

2.3. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd voorzover aangevallen. De Afdeling zal de zaak naar de rechtbank terugwijzen.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. vernietigt de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Breda van 15 mei 2001, 01/566 Beslu Z, voorzover aangevallen;

II. wijst de zaak terug naar de rechtbank te Breda.

Aldus vastgesteld door mr. J.H.B. van der Meer, Voorzitter, en mr. H. Troostwijk en mr. W. van den Brink, Leden, in tegenwoordigheid van mr. S.M. Schothorst, ambtenaar van Staat.

w.g. Van der Meer w.g. Schothorst

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 23 januari 2002

229-362.

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de Secretaris van de Raad van State,

voor deze,