Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2001:AE3886

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
24-07-2001
Datum publicatie
10-06-2002
Zaaknummer
200100704/4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raad

van State

200100704/4.

Datum uitspraak: 24 juli 2001

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het door [verzoeker] e.a. gedane verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

1. burgemeester en wethouders van Landerd

2. de vereniging “Motor Sport Verenigingen Landerd”, gevestigd te Schaijk

appellanten,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 8 december 2000 in het geding tussen:

[verzoeker] e.a.

en

appellanten sub 1.

1. Procesverloop

Bij besluit van 30 maart 1999 hebben appellanten sub 1 (hierna: burgemeester en wethouders) het verzoek van [verzoeker] e.a. (hierna: verzoekers) om met bestuursdwang op te treden tegen motorcrossactiviteiten op het crossterrein aan de Rustvenseweg te Reek, kadastraal bekend gemeente Landerd, sectie b, nummer 762, afgewezen.

Bij besluit van 21 september 1999 hebben burgemeester en wethouders het daartegen door verzoekers gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 8 december 2000, verzonden op 3 januari 2001, heeft de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (hierna: de rechtbank) het daartegen door verzoekers ingestelde beroep gegrond verklaard, de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd en bepaald dat burgemeester en wethouders een nieuw besluit nemen met inachtneming van hetgeen in die uitspraak is overwogen.

Tegen deze uitspraak hebben appellanten bij brieven, bij de Raad van State ingekomen op 9 februari 2001 onderscheidenlijk 13 februari 2001 hoger beroep ingesteld. Tevens hebben burgemeester en wethouders de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bij uitspraak van 13 maart 2001 heeft de Voorzitter bij wijze van voorlopige voorziening bepaald dat burgemeester en wethouders geen nieuwe beslissing op bezwaar hoeven te nemen, voordat de Afdeling in hoger beroep heeft beslist.

Bij brief van 31 mei 2001, bij de Raad van State ingekomen op 1 juni 2001, hebben verzoekers de Voorzitter verzocht de voorziening, die bij de uitspraak van 13 maart 2001 in deze zaak onder nr. 200100704/3 is getroffen, aldus te wijzigen dat burgemeester en wethouders binnen drie weken dienen op te treden tegen elke intensivering en uitbreiding van het gebruik van het crossterrein die heeft plaatsgevonden na 13 maart 2001, danwel de na 13 maart 2001 geplaatste geluidswallen te verwijderen, danwel te voorkomen dat deze geluidswallen zullen worden uitgebreid.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 10 juli 2001, waar verzoekers, bij monde van mr. H.A. Pasveer, advocaat te Rosmalen, burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door mr. J.P.A. Thijssen, advocaat te Nijmegen, zijn verschenen. Voorts is daar als partij de vereniging “Motor Sport Verenigingen Landerd”, vertegenwoordigd door mr. P.F.M. Verstegen, advocaat te Nijmegen, gehoord.

2. Overwegingen

2.1. De Voorzitter is met verzoekers eens dat in een geval als het onderhavige de bestaande situatie zoveel mogelijk ongewijzigd zou moeten blijven totdat de Afdeling uitspraak in het bodemgeschil heeft gedaan. De gevraagde voorziening is evenwel niet toewijsbaar. Niet aannemelijk is geworden dat sprake is van een intensivering van het gebruik van het motorcrossterrein door het verleggen van de baan op eigen terrein. Indien burgemeester en wethouders niet uit eigener beweging optreden tegen de door appellante sub 2 zonder aanlegvergunning aangebrachte geluidswallen kan dat niet in dit geding worden betrokken. Immers, verzoekers moeten desgewenst een daartoe strekkend verzoek bij burgemeester en wethouders indienen. Tegen de eventuele afwijzing van dit verzoek staat (nog) bezwaar en beroep open.

2.2. Gelet hierop ziet de Voorzitter aanleiding het verzoek af te wijzen.

2.3. Voor een proceskostenveroordeling zijn geen termen.

3. Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.E. van der Does, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. C.E.C.M. van Roosmalen, ambtenaar van Staat.

Bij verhindering van de

ambtenaar van Staat:

w.g. Van der Does w.g. Roelfsema

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 24 juli 2001

53.

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de Secretaris van de Raad van State,

voor deze,