Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2001:AD0548

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
23-07-2001
Datum publicatie
29-08-2001
Zaaknummer
200002956/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raad

van State

200002956/1.

Datum uitspraak: 18 juli 2001

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

appellant,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Almelo van 8 mei 2000 op het verzoek van:

appellant

om herziening van de uitspraak van de rechtbank van 20 november 1997, in zaak nummers 97/962 WW44 WI A en 97/1056 WW 44 WI A.

1. Procesverloop

Bij uitspraak van de arrondissementsrechtbank Almelo van 8 mei 2000, registratienummer 99/937 WW V1 A, is afgewezen het verzoek van appellant om herziening als bedoeld in artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht van de uitspraak van de rechtbank van 20 november 1997, registratienummers 97/962 WW44 W1 A en 97/1056 WW44 W1 A, waarbij de rechtbank, voor zover hier van belang, het door appellant ingestelde beroep tegen de door burgemeester en wethouders genomen beslissing op bezwaar van 1 juli 1997 gegrond heeft verklaard, de bestreden beslissing op bezwaar heeft vernietigd en heeft bepaald dat burgemeester en wethouders met inachtneming van die uitspraak een nieuwe beslissing op bezwaar dienen te nemen.

Tegen de uitspraak van 8 mei 2000 heeft appellant bij brief van 16 juni 2000, bij de Raad van State ingekomen per faxbericht op 17 juni 2000, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 13 juli 2000.

Bij brief van 25 januari 2001 hebben burgemeester en wethouders een memorie van antwoord ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 mei 2001, waar appellant in persoon en burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door mr. W.D. Piek, ambtenaar der gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

Ingevolge het bepaalde in artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan de rechtbank op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van feiten of omstandigheden die:

a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak,

b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en

c. waren zij bij de rechtbank eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

In artikel 39, eerste lid, van de Wet op de Raad van State, voor zover hier van belang, is bepaald dat hoofdstuk 8 van de Awb van overeenkomstige toepassing is op het hoger beroep.

In artikel 37, eerste lid, van de Wet op de Raad van State, voor zover hier van belang, is bepaald dat een belanghebbende beroep kan instellen bij de Afdeling tegen een uitspraak van de rechtbank als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Awb.

De herziening is geregeld in titel 8.4 van de Awb. Gelet hierop kan de uitspraak op een verzoek om herziening niet aangemerkt worden als een uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Awb. In aanmerking genomen dat de uitspraak van de rechtbank van 8 mei 2000 strekt tot afwijzing van het verzoek om herziening, behelst zij ook overigens geen uitspraak in de zin van afdeling 8.2.6 van de Awb. Dit betekent dat tegen de uitspraak van de rechtbank geen hoger beroep openstaat. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt indien sprake is van evidente schending van beginselen van een goede procesorde dan wel van fundamentele rechtsbeginselen die een eerlijk proces waarborgen. Daarvan is evenwel niet gebleken. Concluderend is de Afdeling dan ook van oordeel dat zij onbevoegd is kennis te nemen van het hoger beroep van appellant.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart zich onbevoegd.

Aldus vastgesteld door mr. R. Cleton, Lid van de enkelvoudige kamer,

in tegenwoordigheid van mr. drs. M.A.G. Stolker, ambtenaar van Staat.

w.g. Cleton w.g. Stolker

Lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 juli 2001

27-369.

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de Secretaris van de Raad van State,

voor deze,