Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2001:AB3303

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
25-07-2001
Datum publicatie
13-08-2001
Zaaknummer
200000453/1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raad

van State

200000453/1

Datum uitspraak: 25 juli 2001

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

appellant,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Middelburg van

4 januari 2000 in het geding tussen:

appellant

en

burgemeester en wethouders van Axel.

1. Procesverloop

In hun vergadering van 30 mei 1996 hebben burgemeester en wethouders van Axel (hierna: burgemeester en wethouders) besloten een met de rijksarchivaris gesloten overeenkomst tot het in bewaring geven van rijksarchieven bij de gemeente Axel, op te zeggen en deze aan het Rijk over te dragen.

Bij besluit van 15 juli 1999 hebben burgemeester en wethouders het door appellant daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Dit besluit is aangehecht.

Bij uitspraak van 4 januari 2000, verzonden op dezelfde dag, heeft de arrondissementsrechtbank te Middelburg (hierna: de rechtbank) het door appellant tegen dit besluit ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 27 januari 2000 hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 14 juni 2000 hebben burgemeester en wethouders een memorie van antwoord ingediend.

Na afloop van het vooronderzoek zijn nog stukken ontvangen van appellant. Deze zijn aan de andere partij gezonden.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 februari 2001, waar appellant in persoon en bijgestaan door drs. O.W. Hoogerhuis, gemachtigde, en burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door J.M. van Schaik en J.P. van Sabben, gemachtigden, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. De raad van de gemeente Axel heeft op 22 december 1994 besloten alleen die archieven te bewaren en te onderhouden, waarvoor een zorgplicht geldt. Ter uitvoering van dit voornemen hebben burgemeester en wethouders op 30 mei 1996 besloten dat de met het Rijk gesloten overeenkomst tot het in bewaring geven van rijksarchieven bij de gemeente Axel wordt opgezegd en dat de archieven aan het Rijk worden overgedragen. Met instemming van de rijksarchivaris, zijn de rijksarchieven op 13 januari 1997 naar het rijksarchief te Middelburg overgebracht.

2.2. De Afdeling overweegt dat, ingevolge artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht, geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling. De beslissing tot opzegging van de tussen het Rijk en de gemeente Axel gesloten overeenkomst tot het in bewaring geven van de desbetreffende rijksarchieven bij de gemeente Axel, welke overeenkomst onmiskenbaar privaatrechtelijk van aard is, is een beslissing in de zin van artikel 8:3 van de Awb, zodat deze niet ter beoordeling staat van de bestuursrechter. De overdracht van de archieven is voorts louter het feitelijke gevolg van de opzegging van genoemde privaatrechtelijke overeenkomst, zodat hiertegen evenmin bezwaar of beroep openstaat. De rechtbank heeft één en ander miskend.

2.3. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep alsnog gegrond verklaren en het door appellant gemaakte bezwaar alsnog niet-ontvankelijk.

2.4. Er zijn geen termen voor een proceskostenveroordeling.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Middelburg van 4 januari 2000, reg.no. Awb 99/425;

III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep alsnog gegrond;

IV. vernietigt het besluit van 15 juli 1999;

V. verklaart het door appellant gemaakte bezwaar alsnog niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. J.J.R. Bakker, Voorzitter, en

mr. C. de Gooijer en mr. H. Troostwijk, Leden, in tegenwoordigheid van mr. R.E.A. Matulewicz, ambtenaar van Staat.

w.g. Bakker w.g. mr. L. van Duuren

Voorzitter ambtenaar van Staat

(bij afwezigheid van Matulewicz)

Uitgesproken in het openbaar op 25 juli 2001

293.

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de Secretaris van de Raad van State,

voor deze,