Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2001:AB2681

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
08-06-2001
Datum publicatie
16-07-2001
Zaaknummer
200004129/2.
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Afwijzing van wrakingsverzoek van Staatsraad die rechter-plaatsvervanger is in de rechtbank die de aangevallen uitspraak heeft gedaan.

Verzoek om wraking, gedaan tijdens de openbare behandeling van het hoger beroep van verzoeker tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam, van Staatsraad X, omdat deze tevens rechter-plaatsvervanger is bij de rechtbank Amsterdam.

Afdeling: Staatsraad X. maakt geen deel uit van de kamer die uitspraak op het beroep van verzoeker heeft gedaan, zodat hier geen sprake is van een feit of omstandigheid waardoor zijn rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Hetgeen is aangevoerd omtrent de wijze waarop Staatsraad X. de zitting heeft geleid biedt evenmin aanleiding voor twijfel omtrent diens rechterlijke onpartijdigheid.

Verzoek afgewezen.

A te B, verzoeker.

mrs. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, R.H. Lauwaars, dr. ir. J.J.C. Voorhoeve

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht 8:15
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raad

van State

200004129/2.

Datum beslissing: 8 juni 2001

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Proces-verbaal van mondelinge beslissing met overeenkomstige toepassing van artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op een verzoek van:

A, wonend te B,

verzoeker,

om toepassing van artikel 8:15 van de Awb ten aanzien van Staatsraad mr. X in zijn hoedanigheid van Lid van de enkelvoudige kamer tijdens de zitting van 8 juni 2001

1 Procesverloop

Tijdens de openbare behandeling van zijn hoger beroep, inzake nummer 20004129/1, tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam (hierna: de rechtbank) van 3 augustus 2000, op 8 juni 2001 heeft verzoeker verzocht om wraking van Staatsraad mr. X.

De Afdeling heeft het verzoek op 8 juni 2001 ter zitting behandeld alwaar verzoeker zijn standpunt heeft toegelicht. Staatsraad X heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid te worden gehoord.

Bij mondelinge beslissing op 8 juni 2001 heeft de Afdeling, bestaande uit mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, Voorzitter, en mr. R.H. Lauwaars en dr. ir. J.J.C. Voorhoeve, Leden, in tegenwoordigheid van mr. G.A.A.M. Boot, ambtenaar van Staat, het verzoek afgewezen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 8:15 van de Awb kan op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

2.2. Verzoeker heeft om wraking van Staatsraad X verzocht, omdat deze tevens rechter-plaatsvervanger is bij de rechtbank.

2.3. Staatsraad X maakte echter geen deel uit van de kamer die uitspraak op het beroep van verzoeker heeft gedaan, zodat hier geen sprake is van een feit of een omstandigheid waardoor zijn rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

2.4. Voorts biedt hetgeen verzoeker heeft aangevoerd omtrent de wijze waarop Staatsraad X de zitting heeft geleid evenmin aanleiding voor twijfel omtrent diens rechterlijke onpartijdigheid.

2.5. Gelet op het bovenstaande is het verzoek om wraking afgewezen, zoals hiervoor is aangegeven.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling is geen aanleiding.

w.g. Ligtelijn-van Bilderbeek w.g. Boot

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 8 juni 2001

202.

Verzonden: 25 juni 2001

Voor eensluidend afschrift,

de Secretaris van de Raad van State,

voor deze,