Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2000:AA6841

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
05-06-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
199903929/1.
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Onderwijs Totaal 2000/375
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Raad van State

199903929/1.

Datum uitspraak: 5 JUNI 2000

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

burgemeester en wethouders van Den Haag, appellanten, en

de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 1 juli 1999 heeft de raad der gemeente Den Haag (hierna: de raad) vastgesteld het Plan van nieuwe scholen 2000-2001, 2001-2002 en 2002-2003 met daarop een Islamitische basisschool uitgaande van de Stichting Islamitische Onderwijsgroep Nederland voor ten minste 333 leerlingen in het voedingsgebied Laakkwartier/Spoorwijk (stadsdeel Laak), te starten op 1 augustus 2000.

Bij besluit van 19 november 1999 heeft verweerder aan dit plan van scholen goedkeuring onthouden.

Tegen dit besluit hebben appellanten bij brief van 23 december 1999, bij de Raad van State ingekomen op 27 december 1999, beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 22 februari 2000 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 mei 2000, waar appellanten, vertegenwoordigd door drs. J. Bartelds en mr. drs. A.C.B. van Dam, ambtenaren der gemeente, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. M.Y. van Hattum, ambtenaar ten departemente, zijn verschenen. Tevens is gehoord A.H. Jarmohamed, coördinator van SION.

2. Overwegingen

2.1. Bij besluit van 19 november 1999 heeft verweerder goedkeuring onthouden aan het bij besluit van 1 juli 1999 door de raad der gemeente Den Haag vastgestelde Plan van scholen voor de periode 2000-2003 waarop voorkomt de basisschool, uitgaande van de Stichting Islamitische Onderwijsgroep Nederland, omdat niet aannemelijk is gemaakt dat deze school overeenkomstig de artikelen 77 en 78 van de Wet op het primair onderwijs zal worden bezocht door het ingevolge artikel 77 vereiste aantal leerlingen.

2.2. Ingevolge artikel 77, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs (hierna: de WPO) neemt de gemeenteraad een bijzondere school in eik geval in het plan op, indien op grond van de bij het verzoek overgelegde gegevens aannemelijk is dat zij binnen vijf jaar vanaf de datum van ingang van de bekostiging en voorts gedurende vijftien jaar na die periode van vijf jaar zal worden bezocht door ten minste het aantal leerlingen dat overeenkomt met de voor de gemeente geldende stichtingsnorm.

De stichtingsnorm voor de gemeente Den Haag bedraagt 333 leerlingen.

Ingevolge artikel 79, vierde lid, aanhef en onder b.1o, van de WPO onthoudt de Minister zijn goedkeuring voorzover op grond van de bij het verzoek om goedkeuring overgelegde gegevens niet aannemelijk is dat een school overeenkomstig de artikelen 77 en 78 zal worden bezocht door het ingevolge artikel 77 vereiste aantal leerlingen.

2.3. Appellanten hebben aangevoerd dat volgens de prognose de stichtingsnorm in de eerste vijf jaren wel gehaald wordt doch dat het aantal leerlingen tussen 2002 en 2010 zal schommelen tussen 313 en 332, hetgeen resulteert in een afwijking van de stichtingsnorm van maximaal zes procent. Een weigering tot stichten van een basisschool op grond van dit verschil is een te formalistische en rigide toepassing van prognosecijfers en van de bedoeling van de wetgever met betrekking tot nieuwe scholen, aldus appellanten.

2.4. Niet in geschil is, dat de school niet gedurende vijftien jaar na de periode van vijf jaar na ingang van de bekostiging zal worden bezocht door tenminste 333 leerlingen. Verweerder heeft zich dan ook terecht op het standpunt gesteld dat de gewenste school niet voldoet aan de criteria van artikel 77, eerste lid, van de WPO en derhalve op goede gronden goedkeuring aan het plan van scholen onthouden. Het betoog van appellanten dat slechts sprake is van een geringe afwijking en dat een weigering tot stichten van een basisschool op grond van dit verschil een te formalistische en rigide toepassing van prognosecijfers en van de bedoeling van de wetgever met betrekking tot nieuwe scholen is, kan niet worden gevolgd. Gelet op de dwingende en niet voor meerdere uitleg vatbare bewoordingen van artikel 79, vierde lid, van de WPO dient verweerder immers in de in deze bepaling genoemde gevallen zonder meer goedkeuring aan het plan van scholen te onthouden.

2.5. Het beroep is ongegrond.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling zijn geen termen.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, Voorzitter, en mr. J.H.B. van der Meer en mr. J.A.M. van Angeren, Leden, in tegenwoordigheid van mr. S.W. Schortinghuis, ambtenaar van Staat.

w.g. Ligtelijn-van Bilderbeek w.g. Schortinghuis

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 5 juni 2000

66-284

Verzonden:

Voor eensluidend afschrift,

de Secretaris van de Raad van State,

voor deze,