Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:1999:AA3684

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
08-10-1999
Datum publicatie
08-10-1999
Zaaknummer
H01.99.0462/2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

448 / Raad van State

H01.99.0462/2.

Datum uitspraak: 8 oktober 1999

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State op het verzoek om toepassing van artikel 8:81 van de

Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot het hoger beroep van:

A te B,

verzoeker,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Utrecht van 9 maart

1999 in het geding tussen: verzoeker en de Algemene Raad van de

Nederlandse Orde van Advocaten.

1 . Procesverloop

Bij besluit van 14 september 1998 heeft de Raad van Toezicht der Orde van

Advocaten (hierna: de Raad van Toezicht) het verzoek van verzoeker om

vrijstelling te verlenen van de verplichting van een advocaat om als

stagiaire bij een patroon kantoor te houden alsmede een patroon aan te

wijzen, afgewezen.

Bij besluit van 30 oktober 1998 heeft de Algemene Raad van de Nederlandse

Orde van Advocaten (hierna: de Algemene Raad) het tegen dat besluit bij

hem ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en de zaak

terugverwezen naar de Raad van Toezicht.

Bij uitspraak van 9 maart 1999, verzonden op 11 maart 1999, heeft de

arrondissementsrechtbank te Utrecht (hierna: de rechtbank) het hiertegen

ingestelde beroep gegrond verklaard, de bestreden beslissing van de

Algemene Raad vernietigd en hem opgedragen binnen zes weken na

verzending van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen.

Tegen deze uitspraak heeft verzoeker bij brief van 26 maart 1999, bij de

Raad van State ingekomen op 30 maart 1999, hoger beroep ingesteld. Bij

brief van 30 augustus 1999, bij de Raad van State ingekomen op 31

augustus 1999, heeft verzoeker de Voorzitter verzocht een voorlopige

voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 30 september 1999,

waar verzoeker, in persoon, en de Algemene Raad vertegenwoordigd door

mevrouw mr. M. Duyser, gemachtigde, zijn verschenen. Tevens was ter

zitting aanwezig mevrouw mr. A. Gerritsen-BosseIaar, lid van de Algemene

Raad, tevens portefeuillehouder opleiding. De Raad van Toezicht is niet ter

zitting verschenen.

2. Overwegingen

2.1.In artikel 39, eerste lid, van de Wet op de Raad van State, voor

zover hier van belang, is bepaald dat hoofdstuk 8 van de Algemene wet

bestuursrecht (hierna: de Awb) van overeenkomstige toepassing is op het

hoger beroep.

2.2.Toepassing is gevraagd van artikel 8:81 van de Awb. Ingevolge dit

artikel, voor zover hier van belang, is het mogelijk om op verzoek een

voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat, gelet op de

betrokken belangen, vereist.

2.3.Het hoger beroep van verzoeker zal door de Afdeling op een op

1 november 1999 te houden zitting worden behandeld. Verzoeker was

hiermee bij het indienen van zijn verzoek om voorlopige voorziening

bekend.

In een situatie als deze kan er voor het in overweging nemen van het

verzoek om een voorlopige voorziening eerst aanleiding bestaan, indien er

tenminste sprake is van bijzondere, klemmende omstandigheden in verband

waarmee het voor verzoeker onevenredig bezwaarlijk zou zijn een uitspraak

ten principale te moeten afwachten. Van zodanige omstandigheden is de

Voorzitter niet gebleken. Het verzoek dient derhalve te worden afgewezen.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling zijn geen termen aanwezig.

3. Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

Wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.E. van der Does, als Voorzitter, in

tegenwoordigheid van mr. J. Soons, ambtenaar van Staat.

w.g. Van der Does w.g. Soons

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 8 OKT. 1999

128-55.

Verzonden 8 oktober 1999

Voor eensluidend afschrift, de Secretaris van de Raad van State, voor deze,