Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWO:2004:AO9009

Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum uitspraak
23-04-2004
Datum publicatie
07-05-2004
Zaaknummer
95869 / KG RK 04-239
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Artikel 27, aanhef en onder 1 EEX (openbare orde-clausule). Verzoekster wordt in haar verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis niet-ontvankelijk verklaard aangezien zij al eerder een verzoek heeft ingediend en in die procedure reeds onherroepelijk is beslist.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE

Kenmerk: 95869 / KG RK 04-239

Datum: 23 april 2003

beschikking verlof tenuitvoerlegging buitenlands vonnis

De president, als voorzieningenrechter, van de rechtbank Zwolle:

beschikking in de zaak van:

de vennootschap naar Portugees recht ERU PORTUGUESA LDA,

gevestigd te 2775 Carcavelos Codex (Portugal)

verzoekster,

procureur mr. J.A. van Wijmen,

advocaat Jkvr. mr. E.H.A. Sandberg te Rotterdam,

en

[gerekwestreerde],

wonende te [woonplaats gerekwestreerde],

gerekwestreerde.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Dit volgt uit de volgende (overgelegde) stukken:

- een verzoek tot verlof tot tenuitvoerlegging d.d. 26 maart 2004 van een tussen partijen op 18 maart 1999 gewezen vonnis (nr. 160/97) van het "tribunal do trabalho de Lisboa";

- voormeld vonnis;

- een dactilografische kopie van het vonnis;

- een vertaling van het vonnis;

- een vonnis van de rechtbank te 's-Hertogenbosch van 10 juli 2002;

- een vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 4 februari 2004.

MOTIVERING

1 Het verzoek strekt tot verlening van verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland van het vonnis op grond van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 27 september 1968 (Trb. 1969, 101), verder te noemen "EEX".

2 Al eerder heeft verzoekster de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch verzocht verlof te verlenen het vonnis in Nederland ten uitvoer te mogen leggen. Nadat bij beschikking van 27 december 1999 dit verlof is verleend heeft gerekwestreerde verzet daartegen ingesteld.

Bij vonnis van 10 juli 2002 is de beschikking vernietigd en het verzoek alsnog afgewezen.

3 In de artikelen 31 e.v. EEX is een regeling opgenomen omtrent het verkrijgen van een verlof tot tenuitvoerlegging, erop neerkomend dat na gegeven verlof door de gerekwestreerde verzet kan worden ingesteld. Tegen de op het verzet gegeven beslissing kan hoger beroep en vervolgens cassatie worden ingesteld. Blijkens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen vormt die procedure een zelfstandig en volledig stelsel, dat losstaat van de rechtsordes van de verdragsluitende staten (HvJEG 28-03-2000, Zaak C-7/98).

4 Het zou in strijd komen met het in het EEX neergelegde gesloten stelsel van rechtsmiddelen - en daarmee in strijd met artikel 27, aanhef en onder 1 EEX - indien de voorzieningenrechter op hetzelfde verzoek - dat wil zeggen betrekking hebbende op een buitenlands vonnis ten aanzien waarvan reeds eerder een verzoek is gedaan - (opnieuw) zou beslissen nadat reeds eerder een verlof is gegeven en het tegen dat verlof ingestelde verzet ongegrond is verklaard. Verzoekster kan derhalve niet in haar verzoek worden ontvangen.

BESLISSING:

De voorzieningenrechter

verklaart het verzoek niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven op 23 april 2004 door mr. E.A. Maan, President als voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. G.W.G. Wijnands als griffier.