Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWO:2002:AD8683

Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum uitspraak
30-01-2002
Datum publicatie
31-01-2002
Zaaknummer
156464/CV/01-5857
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE

Sector Kanton

Locatie Lelystad

Rolnr. : 156464/CV/01-5857

Vonnis : 30 januari 2002

VONNIS VAN DE KANTONRECHTER

in de zaak van:

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie],

wonende te [woonplaats],

eiseres in conventie, verweerster in reconventie,

rolgemachtigde A. Flonk, deurwaarder te Zwolle,

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie, eiser in reconventie,

gemachtigde G.K. Drexhage.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- de dagvaarding d.d. 9 augustus 2001 van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie];

- het antwoord in conventie en de vordering in reconventie van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie];

- de conclusie van repliek in conventie en antwoord in reconventie van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie];

- de conclusie van dupliek in conventie en repliek in reconventie van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie];

- de conclusie van dupliek in reconventie van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie].

Vonnis is bij vervroeging bepaald op heden.

De vorderingen

In conventie heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gevorderd tot betaling aan haar van f. 5.000,- met rente en kosten. Daartegen heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verweer gevoerd.

In reconventie heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gevorderd tot betaling aan hem van f. 10.000,-. Daartegen heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] op haar beurt verweer gevoerd.

Het geschil en de beoordeling daarvan (in conventie en in reconventie)

1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd, dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een naaktfoto van haar heeft doen afdrukken in het blad Naturisme van juni 2000 (nummer 3), bladzijde 9, zonder dat zij daarvoor toestemming had gegeven. Zij heeft gesteld zulks tegen de achtergrond van de artikelen 21 Auteurswet, 6:162 Burgerlijk Wetboek en 8 Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden onrechtmatig te achten en heeft aanspraak gemaakt op een smartengeld van f. 5.000,-.

2.

Ter zitting van 22 augustus 2001 heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie], in persoon verschenen en de gelegenheid benuttend om op de vordering van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te antwoorden, diverse stukken in het geding gebracht. Ook zijn echtgenote, [echtgenote van gedaagde in conventie, eiser in reconventie], was aanwezig. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft van haar ([echtgenote van gedaagde in conventie, eiser in reconventie]) betoogd, dat zij en niet [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] degene was die in het betreffende nummer van Naturisme was afgebeeld. Ten bewijze daarvan had [echtgenote van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich er kennelijk op voorbereid het ongelijk van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ten overstaan van de kantonrechter onmiddellijk aan te tonen, getuige de zinsnede in haar overgelegde schriftelijke verklaring: "(....) dat ik hier nu sta om mijn lichaamsdelen te tonen voor de rechter". Zover heeft de kantonrechter het evenwel niet laten komen, alleen al niet omdat bewijslevering buiten aanwezigheid van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in strijd zou komen met de goede procesorde. Daarnaast maakte de afwezigheid van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een grondige vergelijking tussen de betrokken dames uiteraard onmogelijk.

3.

Bij repliek in conventie heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] de naakte waarheid onder ogen gezien: zij heeft geconcludeerd dat niet zij, maar [echtgenote van gedaagde in conventie, eiser in reconventie] staat afgebeeld. De daarmee gepaarde intrekking van de vordering zal in rechte worden vastgesteld. Het debat tussen partijen over de al dan niet treffende en met foto's geïllustreerde fysieke gelijkenis van de dames behoeft daarom geen verdere aandacht.

4.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft gesteld, dat er reden is tot veroordeling van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de proceskosten, omdat zij van meet af aan bereid is geweest de kwestie in der minne op te lossen. De kantonrechter oordeelt dat dit argument in dit geval weinig om het lijf heeft: [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft erkend een onterechte vordering te hebben ingesteld. Zij is als de in het ongelijk gestelde partij te beschouwen en zij zal derhalve overeenkomstig de hoofdregel van artikel 56, lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (oud) in de kosten van het geding in conventie worden veroordeeld.

5.

De vordering in reconventie, die bestaat uit een deel smartengeld en een deel kostenvergoeding, komt evenmin voor toewijzing in aanmerking. Het blote feit dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in conventie ten onrechte is aangesproken en dat daarmee spanning gepaard is gegaan rechtvaardigt niet de conclusie dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] onrechtmatig heeft gehandeld.

6.

In reconventie zal [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] als de in het ongelijk gestelde partij in de, gelet op de samenhang tussen conventie en reconventie gematigde, kosten worden veroordeeld.

De beslissing

De kantonrechter:

In conventie:

Verstaat dat de vordering is ingetrokken.

Veroordeelt [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de kosten van het geding, aan de zijde van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] begroot op € 235,- voor verschotten.

In reconventie:

Wijst de vordering af.

Veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de kosten van het geding, aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] begroot op € 235,- voor salaris gemachtigde.

Aldus gewezen door mr. G.P.M. van den Dungen, kantonrechter te Lelystad, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van woensdag 30 januari 2002 in tegenwoordigheid van de griffier.