Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2021:874

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
02-03-2021
Datum publicatie
02-03-2021
Zaaknummer
02-247664-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Veroordeling voor een vijftal feiten; vier diefstallen en één poging daartoe. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden met aftrek van de tijd die hij in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummer: 02/247664-20

vonnis van de meervoudige kamer van 2 maart 2021

in de strafzaak tegen

[Verdachte]

geboren op [Geboortedag verdachte] 2002 te [Geboorteplaats- en Land verdachte]

thans gedetineerd in Penitentiaire Inrichting Ter Apel

raadsman mr. Buntsma, advocaat te Breda

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 16 februari 2021, waarbij de officier van justitie, mr. Pieters, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering. De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan twee pogingen tot woninginbraak, twee pogingen tot autoinbraak en één voltooide auto-inbraak.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht op basis van de bewijsmiddelen zoals deze uit het dossier naar voren komen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de tenlastegelegde feiten heeft gepleegd. Met betrekking tot feit 2 merkt de officier van justitie op dat gelet op de uiterlijke verschijningsvorm het niet anders kan zijn dan dat verdachte het oogmerk heeft gehad om spullen uit de woning weg te nemen. Dat de ruit slechts voor een klein gedeelte kapot is gemaakt doet daar niets aan af.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank op basis van de bewijsmiddelen tot een bewezenverklaring kan komen van de aan verdachte tenlastegelegde feiten. Voor feit 2 kan slechts een veroordeling volgen voor de vernieling, die subsidiair aan verdachte ten laste is gelegd, omdat geen sprake is van een deugdelijke poging tot inbraak of van opzet.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

4.3.1

De bewijsmiddelen

De bewijsmiddelen zijn in bijlage II aan dit vonnis gehecht.

4.3.2

De bijzondere overwegingen met betrekking tot het bewijs

Feit 2

De verdediging heeft ten aanzien van dit feit aangevoerd dat er sprake is van een ondeugdelijke poging tot woninginbraak danwel dat opzet ontbrak. Het raam dat is vernield was niet te openen en bovendien te klein om doorheen te gaan. Hoogstens kan er een veroordeling volgen voor vernieling. De rechtbank verwerpt dit verweer. Het feit dat het raampje klein was en niet te openen, maakt dat de voltooiing van het misdrijf wellicht werd bemoeilijkt, maar betekent niet zonder meer een beletsel om zich toegang te verschaffen tot de woning. Er was naar het oordeel van de rechtbank sprake van een deugdelijke poging. Ook is er naar het oordeel van de rechtbank wel degelijk sprak van opzet op inbraak. De uiterlijke verschijningsvorm, bestaande uit het inslaan van de ruit, is wel degelijk gericht op een inbraak, zeker in combinatie met het feit dat verdachte die nacht in korte tijd meerdere (pogingen) inbraak heeft gepleegd. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot woninginbraak aan de [Straatnaam 1] te Roosendaal.

4.4

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

Feit 1

op 2 oktober 2020 te Roosendaal

uit een voertuig (personenauto met kenteken [Kenteken 1] , welke

geparkeerd stond ter hoogte van [Straatnaam 1] )

een sigarendoosje eneen I-phone doosje met telefoon en15

euro, die toebehoorden aan [Naam 1] en/of [Naam 2] ,

heeft weggenomen

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen,

terwijl verdachte die weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft

gebracht door middel van braak ;

Feit 2

op 2 oktober 2020 te Roosendaal

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

uit een woning gelegen aan de [Straatnaam 1] ,

sieraden en/of geld en/of andere goederen van zijn gading, dat toebehoorde, te weten

aan [Naam 3] ,

weg te nemen

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen

en zich toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen door

middel van braak , immers heeft verdachte een ruit

van een erker van die woning vernield,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Feit 3

op 2 oktober 2020 te Roosendaal

tezamen en in vereniging met een ander,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

uit een woning gelegen aan het [Straatnaam 2] ,

sieraden en/of geld en/of andere goederen van hun gading, dat toebehoorde, te

weten aan [Naam 4]

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te

eigenen

en zich toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of

dat/die weg te nemen goed/goederen onder hun bereik te brengen

door middel van braak ,

immers hebben verdachte enzijn mededaderde achterdeur

enhet rolluik van die woning geforceerd (met f

meerdere schroevendraaiers )

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Feit 4

op 2 oktober 2020 te Roosendaal

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

uit een voertuig (personenauto met kenteken [Kenteken 2] , welke

geparkeerd stond ter hoogte van [Straatnaam 3] )

een of meerdere goederen van zijn gading,, dat

toebehoorde, te weten aan mw. [Naam 5] ,

weg te nemen

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen

en zich toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en

dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn bereik te brengen door

middel van braak , immers heeft verdachte een ruit

van voornoemd voertuig ingeslagen ,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Feit 5

op 2 oktober 2020 te Roosendaal

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

uit een voertuig (personenauto met kenteken [Kenteken 3] , welke

geparkeerd stond ter hoogte van [Straatnaam 4] )

een of meerdere goederen van zijn gading, dat

toebehoorde, te weten aan [Naam 6]

, weg te nemen

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen

en zich toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen enf

dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn bereik te brengen door

middel van braak , immers heeft verdachte de ruit aan

de passagierszijde vernield,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf van

9 maanden met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

6.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en een lagere straf op te leggen dan is geëist door de officier van justitie.

6.3

Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft zich in een tijdsbestek van enkele (nachtelijke) uren schuldig gemaakt aan twee pogingen tot woninginbraak, twee pogingen tot autoinbraak en één voltooide autoinbraak. Een dergelijke serie (pogingen tot) inbraken zorgt voor onrust in een stad en een wijk. Dit geldt niet alleen voor de eigenaren van de desbetreffende woningen en auto’s, maar ook voor de omwonenden. Een woning behoort een veilige plek te zijn voor haar bewoners en het heeft dan ook groot effect op de bewoners als er in hun woning wordt ingebroken. Dit geldt temeer als dit in de nachtelijke uren plaatsvindt en de bewoners thuis zijn. Ook (pogingen tot) inbraken in auto’s leveren veel overlast op voor de gedupeerden. Aan de gedupeerden wordt materiële schade en hinder toegebracht. Verdachte heeft bij het plegen van de strafbare feiten slechts zijn eigen gewin in gedachten gehad en kennelijk geen rekening gehouden met de gevolgen van zijn daden voor de slachtoffers.

Verdachte heeft vanaf zijn eerste verhoor verklaard dat hij niet meer weet wat er in de desbetreffende nacht is gebeurd. Hij zou helemaal van de kaart zijn geweest vanwege medicijngebruik en om die reden niet meer weten wat hij heeft gedaan. De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij heeft nagelaten volledige openheid van zaken te geven. Hij heeft de rechtbank om die reden ook niet in staat gesteld om goed inzicht te verkrijgen in zijn persoon Dit klemt te meer nu het dossier aanknopingspunten biedt dat er wellicht meer aan de hand is in de persoonlijke levenssfeer van verdachte. De rechtbank betreurt dit gebrek aan openheid.

Uit het Uittreksel Justitiële Documentatie uit Frankrijk van 5 oktober 2020 blijkt dat verdachte meerdere keren is veroordeeld voor vermogensdelicten, namelijk in mei en juni 2018 en oktober 2019. De rechtbank houdt hier rekening mee bij de strafoplegging.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat de door de officier van justitie gevorderde straf passend en geboden is. Zij zal verdachte dan ook veroordelen tot een gevangenisstraf van 9 maanden met aftrek van de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht.

7 De benadeelde partij

De benadeelde partij [Naam 4] vordert een materiële schadevergoeding van € 1.250,25 voor feit 3.

De rechtbank is van oordeel dat uit de overgelegde stukken niet is gebleken dat de vlekken op de loungeset zijn veroorzaakt door dit feit. De schade aan de kastdeurtjes is ook onvoldoende onderbouwd en dit geldt tevens voor de kosten van vervanging. Uit de kassabon blijkt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet dat het daarop vermelde bedrag van € 79,96 (€ 99,95 met een keuzekorting van 20%) ziet op de aanschaf van kastdeurtjes.

Ook het gevorderde bedrag van € 300,- voor twee opgenomen vrije dagen is niet onderbouwd.

De kosten van aanschaf van de videodeurbel, de camera en de antiklimstrip zijn in beginsel niet toewijsbaar, aangezien de schade niet in voldoende rechtstreeks verband staat met het strafbare feit. Het is immers geen herstelschade, omdat de kosten worden gemaakt ter voorkoming van een nieuwe inbraak. De rechtbank ziet in dit geval geen aanleiding om van dit uitgangspunt af te wijken.

Nu niet is gebleken dat, voor zover sprake is van schade, de schade door dit feit is toegebracht zal de benadeelde partij niet-ontvankelijk worden verklaard in de vordering.

De benadeelde partij [Naam 7] vordert een schadevergoeding van € 765,72 voor feit 4.

Uit het dossier blijkt niet dat [Naam 7] gemachtigd was om een vordering tot schadevergoeding in te dienen namens de eigenaresse [Naam 5] , of dat hij anderszins vorderingsgerechtigd was. De benadeelde partij zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in de vordering.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 45, 47, 57 en 311 van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

Feit 1:

Diefstal waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft

gebracht door middel van braak;

Feit 2 primair:

Poging diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van

het misdrijf heeft verschaft door middel van braak;

Feit 3 primair:

Poging diefstal door twee of meer verenigde personen waarbij de

schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van

braak;

Feit 4 primair:

Poging diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft

verschaft door middel van braak;

Feit 5 primair:

Poging diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft

verschaft door middel van braak;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 9 maanden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf;

Benadeelde partijen

- verklaart de benadeelde partij [Naam 4] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- veroordeelt de benadeelde partij [Naam 4] in de kosten van verdachte, tot op heden begroot op nihil;

- verklaart de benadeelde partij [Naam 7] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- veroordeelt de benadeelde partij [Naam 7] in de kosten van verdachte, tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. Martens, voorzitter, mr. Los en mr. Veldhuizen, rechters, in tegenwoordigheid van De Klerk-Van Rijs, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 2 maart 2021.

De Klerk-Van Rijs is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

De tenlastelegging

Feit 1

hij op of omstreeks 2 oktober 2020 te Roosendaal

in/uit een voertuig (personenauto met kenteken [Kenteken 1] , welke

geparkeerd stond ter hoogte van [Straatnaam 1] )

een sigarendoosje en/of een I-phone doosje met telefoon en/of 15

euro, in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander

toebehoorde, te weten aan [Naam 1] en/of [Naam 2] ,

heeft weggenomen

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen,

terwijl verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft

verschaft en/of die weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft

gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming;

( art 310 Wetboek van Strafrecht, art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van

Strafrecht )

Feit 2

hij op of omstreeks 2 oktober 2020 te Roosendaal

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

uit een woning gelegen aan de [Straatnaam 1] ,

sieraden en/of geld en/of andere goederen van zijn gading, in elk geval

enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten

aan [Naam 3]

weg te nemen

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen

en zich toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of

dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn bereik te brengen door

middel van braak en/of verbreking, immers heeft verdachte een ruit

van een erker van die woning ingeslagen en/of vernield,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

( art 310 Wetboek van Strafrecht, art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van

Strafrecht, art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 2 oktober 2020 te Roosendaal opzettelijk en

wederrechtelijk een ruit (van een woning), in elk geval enig goed, dat

geheel of ten dele aan een ander, te weten aan [Naam 3]

toebehoorde, heeft vernield, beschadigd, onbruikbaar gemaakt en/of

weggemaakt;

( art 350 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

Feit 3

hij op of omstreeks 2 oktober 2020 te Roosendaal

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen,

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

uit een woning gelegen aan het [Straatnaam 2] ,

sieraden en/of geld en/of andere goederen van zijn/hun gading, in elk

geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te

weten aan [Naam 4]

weg te nemen met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te

eigenen

en zich toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of

dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn/hun bereik te brengen

door middel van braak en/of verbreking,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) de achterdeur

en/of het rolluik van die woning vernield en/of geforceerd (met een of

meerdere schroevendraaiers en/of een bladblazer)

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

( art 310 Wetboek van Strafrecht, art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van

Strafrecht, art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht, art 45 lid 1

Wetboek van Strafrecht )

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 2 oktober 2020 te Roosendaal tezamen en in

vereniging met een of meer anderen, althans alleen opzettelijk en

wederrechtelijk de achterdeur en/of het rolluik (van een woning), in elk

geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander dan aan

verdachte en/of zijn/haar mededader(s), te weten aan [Naam 4]

toebehoorde, heeft vernield, beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt

en/of weggemaakt;

( art 350 lid 1 Wetboek van Strafrecht, art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek

van Strafrecht )

Feit 4

hij op of omstreeks 2 oktober 2020 te Roosendaal

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

in/uit een voertuig (personenauto met kenteken [Kenteken 2] , welke

geparkeerd stond ter hoogte van [Straatnaam 3] )

een of meerdere goederen van zijn gading, in elk geval enig goed, dat

geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan [Naam 7]

en/of mw. [Naam 5] ,

weg te nemen

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen

en zich toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of

dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn bereik te brengen door

middel van braak en/of verbreking, immers heeft verdachte een ruit

van voornoemd voertuig heeft ingeslagen en/of vernield,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

( art 310 Wetboek van Strafrecht, art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van

Strafrecht, art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 2 oktober 2020 te Roosendaal opzettelijk en

wederrechtelijk een ruit van een voertuig (personenauto met kenteken

[Kenteken 2] ), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander,

te weten aan [Naam 7] en/of mw. [Naam 5] toebehoorde, heeft

vernield, beschadigd, onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt;

(art 350 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

Feit 5

hij op of omstreeks 2 oktober 2020 te Roosendaal

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om

in/uit een voertuig (personenauto met kenteken [Kenteken 3] , welke

geparkeerd stond ter hoogte van [Straatnaam 4] )

een of meerdere goederen van zijn gading, in elk geval enig goed, dat

geheel of ten dele aan een ander toebehoorde, te weten aan [Naam 6]

, weg te nemen

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen

en zich toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of

dat/die weg te nemen goed/goederen onder zijn bereik te brengen door

middel van braak en/of verbreking, immers heeft verdachte de ruit aan

de passagierszijde ingeslagen en/of vernield,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

( art 310 Wetboek van Strafrecht, art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van

Strafrecht, art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 2 oktober 2020 te Roosendaal opzettelijk en

wederrechtelijk een ruit van een voertuig (personenauto met kenteken

[Kenteken 3] ), in elk geval enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander,

te weten aan [Naam 6] toebehoorde, heeft vernield, beschadigd,

onbruikbaar gemaakt en/of weggemaakt;

( art 350 lid 1 Wetboek van Strafrecht )

Bijlage II

De bewijsmiddelen

De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit, waarop zij in het bijzonder betrekking hebben.

Wanneer hierna wordt verwezen naar een paginanummer, wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een pagina van het eindproces-verbaal met dossiernummer PL2000-2020262181 van de regionale eenheid politie Zeeland-West-Brabant, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren en doorgenummerd van 1 tot en met 198.

Feit 1

Het proces-verbaal van aangifte van [Naam 2] , pagina 180, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Hij deed aangifte namens het slachtoffer [Naam 1] de [Straatnaam 5]

Ik ben eigenaar van de witte Mercedes voorzien van het kenteken [Kenteken 1] . Ik had mijn personenauto op 01 oktober 2020 omstreeks 22.00 uur schadevrij en slotvast afgesloten, geparkeerd op het trottoir voor mijn woning. Ik kan u het navolgende verklaren:
Op vrijdag 02-10-2020 omstreeks 04.18 uur ben ik door u wakker gemaakt omdat er was ingebroken in mijn personenauto. Ik zag dat het linker achterruitje van mijn auto was ingeslagen. Ik zag dat er aan de buitenzijde van mijn auto een hoeveelheid bloed zat. Ik kan u verklaren dat dit niet mijn bloed is. U heeft mij laten zien dat er op diverse plaatsen in mijn auto bloedvlekken zitten. Ik heb zojuist in mijn auto gekeken en kan u verklaren dat ik de navolgende goederen mis:
Een bruin doosje met daarin 2 sigaren
Een grijs I-phone doosje met daarin een oude telefoon
En ongeveer 15 euro muntgeld uit de asbak van mijn auto.

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 51 en 52, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik zag ter hoogte van [Straatnaam 5] een rugzak en paraplu naast een witte Mercedes staan. Ik reed richting de witte Mercedes en stopte ter hoogte van de personenauto. Ik zag dat de achterruit van de Mercedes kapot was geslagen en dat er bloed om de braakschade zat. Ik zag dat er een manspersoon achter het stuur van het voertuig zat met een blauw mondkapje voor zijn mond. Ik stapte uit mijn voertuig en ik seinde met mijn handen naar de man. Ik zag dat hij niet reageerde op mij. Ik zag dat de man spullen in een tasje stopte die hij om zijn nek droeg. Ik zag dat de man zijn handen en jas flink onder het bloed zaten. Hieruit maakte ik op dat het bloed dat rondom de braakschade vermoedelijk van de persoon afkwam. Ik merkte hierop de persoon aan als verdachte van diefstal uit het voertuig. Ik zag dat het voertuig voorzien was van het volgend kenteken: [Kenteken 1] .

Collega [Naam 8] kwam ter plaatse en zocht het voertuig, voorzien van het kenteken [Kenteken 1] , op met het MEOS systeem. Ik hoorde dat collega [Naam 8] zei dat het voertuig thuis hoorde aan de [Straatnaam 5] in Roosendaal.
Collega [Naam 8] belde aan bij [Straatnaam 5] en de bewoner kwam naar buiten. Die gaf aan dat hij de persoon die we staande hielden niet kende en dat er spullen uit zijn voertuig in het tasje van de persoon zat.
Dit waren de volgende spullen:
- Apple telefoondoosje met een oud telefoontoestel, doosje van het merk Cohiba met twee sigaren erin, kleingeld ter waarde van ongeveer 15 euro.
Naast de spullen van de aangever had de verdachte ook het volgende in zijn tasje
zitten:
- klapmes, pepperspray en ramentikker.
Hierop heb ik de persoon om 04.18 uur aangehouden voor diefstal. De eenheid 22.05 kwam ook ter plaatse. Ik hoorde dat collega [Naam 9] en [Naam 10] , van de eenheid 22.05, zeiden dat ze de aangehouden persoon herkenden als zijnde één van de twee personen waren die ze eerder op de avond staande hielden. Hierdoor wist ik dat we te maken hadden met de volgende verdachte: [Verdachte] , [Geboortedag verdachte] -2002.

Feit 2

Het proces-verbaal van aangifte van [Naam 3] , pagina 175, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik wil aangifte doen van een poging tot inbraak in mijn woning. Mijn woning is een vrijstaande woning gelegen aan de [Straatnaam 1] te Roosendaal. Op vrijdag 02 oktober 2020 lag ik te slapen op de eerste verdieping van mijn woning. Ik werd wakker van een hard geluid. Ik kan dit geluid omschrijven als het geluid van een klap met een hamer. Ik heb het licht aangedaan en ben naar beneden gelopen. Ik zag in de huiskamer, aan de voorzijde, dat er een gat in het raam van de erker zat. Ik zag dat er een persoon wegliep.

Het proces-verbaal van aangifte van [Naam 3] , pagina 177, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Buiten het glas dat in mijn woning lag heb ik verder niks aangetroffen.

Het proces-verbaal vergelijkend schoensporenonderzoek, pagina 111-113, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Spoor:
[1]. Gipsafvorming van een schoenindrukspoor, gewaarmerkt PL2000-2020260008-130831 - AAMH4697NL.
Schoenen:
[2]. Een paar schoenen, merk Nike, type Air Max Plus III TN, kleur zwart/grijs, maat EUR 42, gewaarmerkt PL2000-2020259999-2250046-AALP0977NL, afkomstig van de verdachte [Verdachte] .


Vraagstelling

Is het schoenindrukspoor [1] veroorzaakt met de schoenen [2]?

Resultaten

Onderzoek tussen [1] en [2]
Tijdens het vergelijkend onderzoek tussen enerzijds schoenspoor [1] en anderzijds de zool van de rechterschoen [2] en de daarmee vervaardigde proefsporen is gebleken dat:
• het profiel overeenkomt;
• de afmetingen praktisch overeenkomen;
• de door schoenspoor [1] weergegeven slijtage overeenkomst vertoont met de slijtage aan de rechterschoen [2]
Onverklaarbare verschillen zijn niet waargenomen.

Conclusie
Op grond van het vergelijkend schoensporenonderzoek concludeer ik dat: schoenspoor [1] mogelijk is veroorzaakt met de rechterschoen [2].

Het proces-verbaal forensisch onderzoek woning ( [Straatnaam 1] Roosendaal), pagina 100, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Veiliggestelde sporen

Biologische sporen
Spoornummer : PL2000-2020260008-130828
SIN : AAMH4694NL
Spooromschrijving : Bloed
Wijze veiligstellen : Wattenstaafje
Datum/tijd veiligstellen : 2 oktober 2020 om 12:16 uur
Plaats veiligstellen : Buitenzijde raamkozijn

Spoornummer : PL2000-2020260008-130830
SIN : AAMH4695NL
Spooromschrijving : Bloed
Wijze veiligstellen : Wattenstaafje
Datum/tijd veiligstellen : 2 oktober 2020 om 12:19 uur
Plaats veiligstellen : Buitenzijde blad van binnenruiten dubbel glas

Spoornummer : PL2000-2020260008-130829
SIN : AAMH4696NL
Spooromschrijving : Bloed
Wijze veiligstellen : Wattenstaafje
Datum/tijd veiligstellen : 2 oktober 2020 om 12:18 uur
Plaats veiligstellen : Buiten zijde ruit

Het deskundigenrapport van het Nederlands Forensisch Instituut, zaaknummer 2020.10.14.089, d.d. 13 oktober 2020, pagina 108, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Tabel 1 Resultaten, interpretatie en conclusie van het vergelijkend DNA-onderzoek

Sin en omschrijving

Beschrijving DNA-profiel

Celmateriaal kan afkomstig zijn van

Matchkans

AAMH4694NL#01
Bloed

DNA-profiel van een man

[Verdachte]

kleiner dan één op één miljard

AAMH4695NL#01
Bloed

DNA-profiel van een man

[Verdachte]

kleiner dan één op één miljard

AAMH4696NL#01
Bloed

DNA-profiel van een man

[Verdachte]

kleiner dan één op één miljard

Feit 3

Het proces-verbaal van aangifte van [Naam 4] , pagina 171, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Adres: [Straatnaam 2]

Op 2 oktober 2020, omstreeks 00.25 uur, hoorde ik een aantal harde knallen. Ik herkende het geluid van de rolluiken en hoorde dat het bij onze woning vandaan kwam. Vanuit de keuken heb ik zicht op de achterdeur die was afgesloten middels cilinderslot en afgedekt met de rolluiken. Ik kwam beneden en ik zag via de keuken dat er twee mannen bezig waren bij het rolluik. Ik deed het licht aan en klopte op het keukenraam. Ik zag dat de mannen wegrenden via de achtertuin. Ik zag dat er schroevendraaiers in de achterdeur waren gestoken en het rolluik was geforceerd. De schroevendraaiers kwamen uit de kast die in de tuin stond. Er is niets weggenomen. Wel is er bloed achtergebleven op de achterdeur.

Het proces-verbaal forensisch onderzoek woning ( [Straatnaam 2] ), pagina 85, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Veiliggestelde sporen

Biologische sporen

Spoornummer : PL2000-2020259956-130832
SIN : AANS6777NL
Spooromschrijving : Bloed
Wijze veiligstellen : Wattenstaafje
Datum/tijd veiligstellen : 2 oktober 2020 om 11:29 uur
Plaats veiligstellen : Re-kastdeurdeel gereedschapskast nabij handgreep

Spoornummer : PL2000-2020259956-130833
SIN : AANS6778NL
Spooromschrijving : Bloed
Wijze veiligstellen : Wattenstaafje
Datum/tijd veiligstellen : 2 oktober 2020 om 11:25 uur
Plaats veiligstellen : Buitenzijde kozijnstijl buitendeur uitbouw linker zijgevel

Het deskundigenrapport The Maastricht Forensic Institute, d.d. 7 oktober 2020, pagina 93, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het DNA-profiel afkomstig van de bemonstering bloed rechter kastdeurdeel gereedschapskast AANS6777NL is op 29 oktober 2020 opgenomen in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken. Hierbij is een match gevonden met het DNA-profiel van verdachte [Verdachte] , geboren op [Geboortedag verdachte] 2002 (WAAI1557NL).

Bemonstering

DNA-profiel

mogelijke donor van celmateriaal

Rechter kastdeurbel gereedschapskast
AANS6777NL

DNA-profiel van een man. De frequentie van het DNA profiel is kleiner dan één op één miljard.

Het DNA-profiel matcht met het DNA-profiel van verdachte [Verdachte]

Buitenzijde kozijnstijl buitendeur AANS6778NL

DNA-profiel van een man. De frequentie van het DNA-profiel is kleiner dan één op één miljard

Het DNA-profiel matcht met het DNA-profiel van verdachte [Medeverdachte]

Het proces-verbaal van bevindingen, pagina 36, d.d. 2 oktober 2020, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik hoorde collega [Naam 10] zeggen dat ze op de kruising Hoogstraat met de Griendweg een tweetal Franse mannen had gezien, waarvan er 1 behoorlijk letsel had aan zijn

gezicht. Ik spreek de Franse taal redelijk goed, dus ik ben met [Naam 10] ter plaatse

gegaan om het verhaal aan te horen van de mannen. De man zei dat hij deze niet had, dat deze thuis in Parijs lag, maar hij gaf mij de volgende gegevens op:

[Verdachte] , geboren op [Geboortedag verdachte] - 2002. Na enige tijd kwam er een andere

man aangelopen. Hij had ongeveer hetzelfde signalement als de vorige man.

Via die gegevens kwam ik in MEOS op: [Medeverdachte] , geboren op [Geboortedag medeverdachte] - 2004.

Feit 4

Het proces-verbaal van aangifte van [Naam 7] , pagina 162, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Adres: [Straatnaam 3]

Ik doe aangifte van diefstal uit een personenauto. Het voertuig Fiat 500 is van mijn

vrouw [Naam 5] . Op donderdag 1 oktober is het voertuig geparkeerd op de parkeerplaats aan de straat voor onze woning [Straatnaam 3] . Op donderdag 1 oktober omstreeks 23.00 uur was het voertuig nog intact. Op vrijdag 2 oktober omstreeks 06.15 uur keek ze uit het raam en zag dat ruit aan de bijrijderszijde was ingeslagen en kapot. Er is bloed aan de binnenkant van de bestuurdersdeur en in het middenconsole.

Het proces-verbaal van aangifte van [Naam 7] , pagina 168, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Uiteindelijk bleek er niks weggenomen.

Het proces-verbaal forensisch onderzoek woning ( [Straatnaam 3] , Roosendaal), pagina 130 en 131, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Veiliggestelde sporen

Biologische sporen

Spoornummer : PL2000-2020260153-130836
SIN : AANS7168NL
Spooromschrijving : Bloed
Wijze veiligstellen : Wattenstaafje
Datum/tijd veiligstellen : 2 oktober 2020 om 10:55 uur
Plaats veiligstellen : Dashboard voertuig rechterzijde bedieningspaneel

Spoornummer : PL2000-2020260153-130837
Spooromschrijving : Bloed
Wijze veiligstellen : Wattenstaafje AANS7169NL
Datum/tijd veiligstellen : 2 oktober 2020 om 11:00 uur
Plaats veiligstellen : Achterzijde rechts rugleuning bestuurderszitting

Het deskundigenrapport The Maastricht Forensic Institute, d.d. 7 oktober 2020, pagina 137, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het DNA-profiel afkomstig van de bemonstering dashboard voertuig rechterzijde bedieningspaneel AANS7168NL is op 29 oktober 2020 opgenomen in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken. Hierbij is een match gevonden met het DNA-profiel van verdachte [Verdachte] , geboren op [Geboortedag verdachte] 2002 (WAAI1557NL).

bemonstering

DNA-profiel

Mogelijke donor van celmateriaal

dashboard voertuig rechterzijde bedieningspaneel
AANS7168NL

DNA-profiel van een man. De frequentie van het DNA- profiel is kleiner dan één op één miljard.

Het DNA-profiel matcht met het DNA-profiel van verdachte [Verdachte]

achterzijde rechts rugleuning van bestuurderszitting AANS7169NL

DNA-profiel van een man. De frequentie van het DNA- profiel is kleiner dan één op één miljard.

Het DNA-profiel matcht met het DNA-profiel van verdachte [Verdachte]

Feit 5

Het proces-verbaal van aangifte van [Naam 6] , pagina 153, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Op donderdag 1 oktober 2020, om omstreeks 17.30 uur, parkeerde ik mijn auto, een BMW 3 serie, voorzien van het kenteken [Kenteken 3] , bruin/beige van kleur, voor mijn woning aan de [Straatnaam 4] te Roosendaal. Ik parkeerde mijn auto hier zonder schade. Op vrijdag 2 oktober 2020, om omstreeks 07.15 uur, hoorde ik van mijn vrouw dat zij een bericht had ontvangen van de buurvrouw woonachtig aan de [Straatnaam 3] te Roosendaal. Ik hoorde dat zij zei dat er in hun auto was ingebroken. Ik hoorde ook dat zij zei dat er ook in mijn auto was ingebroken.
Ik liep hierna naar buiten naar mijn auto. Ik zag dat het raam aan de passagierszijde aan de voorzijde kapot was. Ik zag dat er stukken glas op de grond lagen. Ik zag dat de handgreep van mijn dashboardkastje kapot was. Ik zag dat deze naar buiten gebogen stond. Ik doe het dashboardkastje altijd op slot.
Ik zag dat er op verschillende plekken in de auto een aantal bloedspetters zaten. Ik zag dat de inhoud van de middenconsole door de auto verspreid lag. Ik zag verder dat het portier aan de passagierszijde op een kier stond en dat het palletje van het slot omhoog stond.

Het proces-verbaal van aangifte van [Naam 6] , pagina 160, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Er is dus niks weggenomen.

Het proces-verbaal forensisch onderzoek auto (BMW [Kenteken 3] ), pagina 143-145, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Veiliggestelde sporen

Biologische sporen

Spoornummer : PL2000-2020260213-130839
SIN : AANS7222NL
Spooromschrijving : Bloed
Wijze veiligstellen : Wattenstaafje
Datum/tijd veiligstellen : 2 oktober 2020 om 11:45 uur
Plaats veiligstellen : Onderzijde / voorzijde klep middenconsole

Spoornummer : PL2000-2020260213-130840

SIN : AANS7223NL
Spooromschrijving : Bloed
Wijze veiligstellen : Wattenstaafje
Datum/tijd veiligstellen : 2 oktober 2020 om 11:50 uur
Plaats veiligstellen : Binnenzijde middenconsole voertuig

Het deskundigenrapport The Maastricht Forensic Institute, d.d. 7 oktober 2020, pagina 150, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het DNA-profiel afkomstig van de bemonstering onderzijde, voorzijde klep middenconsole AANS7222NL is op 29 oktober 2020 opgenomen in de Nederlandse DNA-databank voor strafzaken. Hierbij is een match gevonden met het DNA-profiel van [Verdachte] , geboren op [Geboortedag verdachte] 2002 (WAAI1557NL).

bemonstering

DNA-profiel

Mogelijke donor van celmateriaal

Onderzijde voorzijde klep middenconsole AANS7222NL

DNA-profiel van een man. De frequentie van het DNA- profiel is kleiner dan één op één miljard.

Het DNA-profiel matcht met het DNA-profiel van verdachte [Verdachte]

Middenzijde middenconsole voertuig AANS7223NL

DNA-profiel van een man. De frequentie van het DNA- profiel is kleiner dan één op één miljard.

Het DNA-profiel matcht met het DNA-profiel van verdachte [Verdachte]