Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2021:1973

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
22-04-2021
Datum publicatie
22-04-2021
Zaaknummer
02/300809-19
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

Vrijspraak voor diefstal met geweld en afpersing, gelet op de tegenstrijdigheden in de verklaringen van aangever en het ontbreken van ondersteunend bewijs.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummer: 02/300809-19

vonnis van de meervoudige kamer van 22 april 2021

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag] 1989 te [geboorteplaats]

wonende te [adres]

raadsman mr. P.G. Grijpstra, advocaat te Breda, als waarnemer van mr. P. C. Schouten, advocaat te Breda.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 8 april 2021, waarbij de officier van justitie, mr. Smid, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte samen met een ander [slachtoffer] heeft beroofd van een geldbedrag en zijn telefoon, waarbij geweld is gebruikt waardoor [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte, tezamen met medeverdachte [medeverdachte] , [slachtoffer] een geldbedrag afhandig heeft gemaakt door middel van afpersing en zijn telefoon afhandig heeft gemaakt door middel van diefstal met geweld. De officier van justitie baseert zich daarbij op de verklaringen van [slachtoffer] . Zijn verklaringen worden op diverse punten ondersteund. [slachtoffer] heeft verklaard dat hij door een man is geslagen met een ijzeren staaf. Dit wordt ondersteund door de letselinformatie. Er is in de avond en in de vroege ochtend voorafgaand aan het strafbaar feit contact geweest tussen de telefoons van verdachte [verdachte] en aangever [slachtoffer] . De telefoon van [slachtoffer] straalt aan op de plaats delict en daarna in de omgeving van de woning van medeverdachte [medeverdachte] . Verdachte had ten tijde van het strafbare feit een relatie met medeverdachte [medeverdachte] en verbleef regelmatig bij hem. [slachtoffer] heeft verklaard dat verdachte [verdachte] , samen met een man op een witte motor, het feit heeft gepleegd. [slachtoffer] heeft medeverdachte [medeverdachte] herkend op een foto op Facebook en ook een foto van de motor aangetroffen. Dat [slachtoffer] wisselend verklaard heeft over het al dan niet dragen van een helm door de man, doet daaraan niet af. Deze wisselende verklaringen zijn verklaarbaar door de hectiek. Het letsel van [slachtoffer] kan worden gekwalificeerd als zwaar lichamelijk letsel. Er is onder andere sprake van een schedelbasisfractuur en er is nog altijd sprake van restletsel.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen en wijst daarbij op het volgende. De aangifte en nadere verklaringen van [slachtoffer] bevatten veel inconsistenties. Een aantal sms-jes en/of telefoontjes die slechts enkele seconden hebben geduurd of direct naar de voicemail over zijn gegaan tussen de telefoon van verdachte en de telefoon van [slachtoffer] , passen bij de verklaring van verdachte dat zij reageerde op telefoontjes/smsjes van een onbekende persoon. Op basis van het procesdossier stelt de verdediging zich op het standpunt dat de aangifte van [slachtoffer] onvoldoende steunbewijs vindt in andere bewijsmiddelen, waardoor de betrokkenheid van verdachte niet kan worden vastgesteld.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Op basis van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting stelt de rechtbank vast dat [slachtoffer] in de vroege ochtend van 8 juni 2019 te Etten-Leur is beroofd van in ieder geval zijn telefoon. [slachtoffer] heeft verklaard dat hij eerder die nacht van 8 juni 2019 zonder benzine was komen te staan. hij is op zoek gegaan naar benzine en heeft op enig moment met zijn telefoon contact gehad met [verdachte] . Zij zou benzine komen brengen. Op enig moment kwam er een witte motor aanrijden met daarop een jongen en [verdachte] . Via het pad liepen ze een stuk bos in. De jongen op de motor pakte een ijzeren staaf en sloeg hem daarmee meermalen, waaronder een aantal keer op zijn hoofd. Zijn telefoon is afgepakt en hij moest geld afgeven. De jongen zou de vriend van [verdachte] zijn. [slachtoffer] heeft later verklaard dat hij erachter is gekomen dat hij [medeverdachte] heet.

De verklaringen van [slachtoffer] vinden op een aantal punten ondersteuning in het dossier. Hij had fors letsel, waaronder een schedelbasisfractuur, bloed tussen schedel en hersenen, een neusfractuur, een fractuur van zijn middenhandsbeentje en diverse wonden op zijn hoofd. Op aanwijzen van [slachtoffer] heeft de politie onderzoek gedaan in het stukje bos. Er stonden enkele veegsporen in het zandpad die leken op bandensporen. Even verderop lag opnieuw een veegspoor, er lagen bloeddruppels en er lag een kapot horloge, waarvan is vastgesteld dat het van [slachtoffer] was.

De rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte dit feit, mogelijk tezamen met medeverdachte [medeverdachte] , heeft gepleegd.

Daarbij heeft te gelden dat de rechtstreekse betrokkenheid van [medeverdachte] en [verdachte] enkel blijkt uit de verklaringen van [slachtoffer] . Het dossier dient dus ondersteunend bewijsmateriaal van voldoende gewicht te bevatten. Daarnaast dienen de verklaringen van [slachtoffer] als voldoende betrouwbaar te kunnen worden aangemerkt. In dit verband is van belang dat [medeverdachte] en [verdachte] betrokkenheid bij dit feit ontkennen.

In het dossier zitten, naast de verklaringen van [slachtoffer] , de volgende aanknopingspunten die mogelijk in de richting van verdachte, en medeverdachte [medeverdachte] , wijzen als daders en een aantal zaken, naast de reeds hierboven genoemde feiten, die de verklaringen van [slachtoffer] over de details van het feit ondersteunen:

- [slachtoffer] heeft direct na het incident en in al zijn latere verklaringen verdachte [verdachte] als de vrouwelijke dader aangewezen en tegenover getuige [getuige 3] heeft [slachtoffer] verklaard dat haar nieuwe vriend hem geslagen heeft;

- Er is telefonisch contact, voorafgaand aan en rondom het tijdstip van het strafbaar feit, tussen de telefoons van verdachte [verdachte] en [slachtoffer] . Dat zou een ondersteuning van de verklaringen van [slachtoffer] kunnen opleveren;

- [slachtoffer] heeft verklaard dat verdachte [verdachte] samen met een man op een witte motor aan kwam rijden. Ten tijde van het strafbare feit had medeverdachte [medeverdachte] een witte motor in zijn bezit;

- Getuige [getuige 1] heeft rond het tijdstip van het strafbaar feit gegil gehoord en ook een motor, mogelijk een crossmotor, in het bos op het pad horen rijden;

- De telefoon van [slachtoffer] straalde rondom het tijdstip van het strafbare feit aan op een zendmast in de buurt van de plaats delicten en straalde daarna aan op zendmasten in de buurt van de woning van medeverdachte [medeverdachte] ;

- Het letsel van [slachtoffer] zoals vastgelegd in de medische informatie, sluit aan bij de verklaringen van [slachtoffer] over de gebeurtenis;

- verdachte en medeverdachte [medeverdachte] hadden ten tijde van het strafbare feit een relatie en [verdachte] verbleef regelmatig bij medeverdachte [medeverdachte] .

Daartegenover staat dat de verklaringen van [slachtoffer] diverse tegenstrijdigheden en opmerkelijkheden, bevatten:

- [slachtoffer] heeft tegenover getuige [getuige 2] wisselend verklaard over de plaats waar hij zijn auto geparkeerd heeft;

- [slachtoffer] heeft tegenover verbalisant [verbalisant] verklaard dat hij met een meid had afgesproken, rond 3 uur zonder benzine stond en dat de meid toen naar een benzinestation is gaan lopen. Omstreeks 6 uur is hij zelf richting het benzinestation gaan lopen omdat de meid nog niet terug was. Dit tijdsverloop is opvallend en [slachtoffer] heeft daarvoor geen verklaring gegeven;

- [slachtoffer] heeft wisselend verklaard over of de mannelijke dader wel of geen helm op had en of hij hem heeft herkend;

- [slachtoffer] heeft wisselend verklaard of er wel of niet een geldbedrag was weggenomen en over de hoogte van het geldbedrag;

- [slachtoffer] heeft wisselend verklaard of de man of de vrouw degene was die hem vroeg om zijn geld, telefoon en horloge af te geven.

Met betrekking tot de herkenning van [medeverdachte] overweegt de rechtbank dat [slachtoffer] in eerste instantie tegenover verbalisant [verbalisant] heeft verklaard dat hij de man op de motor niet heeft herkend, omdat hij een helm op had. In zijn aangifte heeft hij een omschrijving gegeven van de vriend van [verdachte] , die hij kennelijk als dader aanwees. In zijn nadere verklaring van 19 augustus 2019 heeft hij verklaard dat hij op Facebook op een foto [medeverdachte] herkende als de vriend van [verdachte] en als de man die op de motor aan kwam rijden en een ijzeren staaf tevoorschijn haalde. Hij zou toen zijn helm hebben afgezet. Tijdens het verhoor van 20 april 2020 heeft hij verklaard dat de bestuurder van een motor een helm op had en dat hij niet meer weet of hij die helm heeft afgezet of dat hij deze op had. wel zou het [medeverdachte] zijn geweest. Al met al blijft voor de rechtbank onduidelijk of [slachtoffer] de mannelijke dader op dat moment daadwerkelijk heeft herkend als [medeverdachte] en op welke wijze dat gebeurde.

Het belangrijkste ondersteunende bewijs in de richting van [verdachte] zou kunnen worden gevonden in het contact tussen de telefoons van [slachtoffer] en [verdachte] voorafgaand en rondom het delict. [verdachte] verklaart zich van deze contacten niets te kunnen herinneren en [slachtoffer] in het geheel niet te kennen. Gelet op de hoeveelheid contacten en het feit dat er tweemaal een gesprek lijkt te zijn geweest is dit opmerkelijk te noemen. Anderzijds valt hieruit niet zonder meer de conclusie te trekken dat [verdachte] en [medeverdachte] betrokken waren bij dit feit. De overige ondersteunende punten, zoals hierboven weergegeven acht de rechtbank niet voldoende, ook niet in onderlinge samenhang bezien.

Het dossier bevat geen direct bewijs, zoals bijvoorbeeld forensisch bewijs of getuigenverklaringen, waaruit volgt dat verdachte tijdens het strafbaar feit op de plaats delict is geweest en direct betrokken is geweest bij het strafbare feit.

Het ontbreken van dergelijk bewijs in combinatie met de tegenstrijdigheden in de verklaringen van [slachtoffer] maken dat de rechtbank niet de overtuiging heeft dat het incident heeft plaatsgevonden op de wijze zoals door aangever verklaard en dat verdachte het strafbare feit heeft gepleegd.

De rechtbank acht daarom niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het feit heeft begaan en zal haar dan ook van het feit vrijspreken.

5 De benadeelde partij

De benadeelde partij [slachtoffer] vordert een schadevergoeding van € 47.643,45 voor het feit.

Verdachte is vrijgesproken van het feit waaruit de schade zou zijn ontstaan. De rechtbank zal daarom de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de vordering.

6 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het tenlastegelegde feit;

Benadeelde partij

- verklaart de benadeelde partij [slachtoffer] niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- veroordeelt de benadeelde partij [slachtoffer] in de kosten van verdachte, tot nu toe begroot op nihil;

De voorlopige hechtenis

- heft op het geschorste bevel voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. Van der Linden, voorzitter, mr. Kooijman en mr. De Boer, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Smits, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 22 april 2021.

De griffier is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

7 Bijlage I

De tenlastelegging

zij op of omstreeks 8 juni 2019 te Etten Leur op of aan de Heistraat, in elk geval op de openbare weg, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van ongeveer 800 Euro, althans enig geldbedrag, en/of een telefoon (Alcatel), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s),

en/of met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft/hebben weggenomen een geldbedrag van ongeveer 800 Euro, althans enig geldbedrag, en/of een telefoon (Alcatel) in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen een persoon, genaamd [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond, dat zij, verdachte en/of haar mededaders(s):

-tegen het lichaam van die [slachtoffer] heeft geduwd en/of

-aan het lichaam en/of de kleding van die [slachtoffer] heeft getrokken en/of

-die [slachtoffer] dreigend heeft toegevoegd: “Geld,telefoon, horloge”, in elk geval woorden van

soortgelijke dreigende aard en/of strekking en/of

-met een ijzeren staaf/knuppel, in elk geval een hard voorwerp, meermalen, althans eenmaal

tegen het hoofd en/of de ribben en/of de hand, in elk geval het lichaam van die [slachtoffer] heeft geslagen,

terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel voor die [slachtoffer] (te weten een schedelfractuur en/of een neusfractuur en/of ribfractuur en/of een fractuur van een middenhandsbeentje) ten gevolge heeft gehad;

(Artikel art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht, art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht, art 317 lid 3 Wetboek van Strafrecht)