Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZWB:2021:1421

Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak
25-03-2021
Datum publicatie
25-03-2021
Zaaknummer
02-210111-20
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Op tegenspraak
Inhoudsindicatie

: bezit kinderporno niet bewust, vrijspraak, beslag: kinderpornobestanden onttrekken aan het verkeer, privébestanden teruggeven

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Middelburg

parketnummer: 02-210111-20

vonnis van de meervoudige kamer van 25 maart 2021

in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren op [geboortedag] 1986 te [geboorteplaats] ,

wonende te [adres]

raadsman mr. M.C. van der Want, advocaat te Middelburg.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 11 maart 2021, waarbij de officier van justitie mr. M.C. Fimerius en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte kinderpornoafbeeldingen en -video’s in bezit heeft gehad op zijn computer.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het feit heeft begaan. Uit het dossier blijkt dat verdachte op 6 januari 2020 kinderpornobestanden op zijn computer heeft gehad en dat hij die heeft benaderd via een geautomatiseerd werk.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen. Verdachte heeft van meet af aan ontkend dat hij kinderpornobestanden op zijn computer heeft gezet. Hij heeft verklaard dat een back-up van de oude computer uit 2015 door zijn stiefvader op de nieuwe Toshiba computer is gezet. Stiefvader heeft dit bevestigd en hij heeft verklaard dat hij een aantal ‘foute’ bestanden heeft gewist. De verdediging heeft daarom aan de politie en de rechter-commissaris verzocht onderzoek te doen naar de thans aangetroffen bestanden en de bestanden uit de zaak van 2016 om te vergelijken of de thans aangetroffen bestanden ook in 2016 al waren aangetroffen.

Er zijn weliswaar dubieuze zoektermen gebruikt op de telefoon van verdachte, maar daar is geen kinderpornografisch materiaal op aangetroffen. Op de Toshiba computer zijn dergelijke zoektermen niet aangetroffen.

Niet blijkt dat verdachte de kinderpornobestanden op de computer heeft gezien. Een groot deel ervan was met speciale software niet terug te halen, en dus ook voor verdachte niet benaderbaar. De 14 bestanden die ‘accessible’ waren zijn door hem niet gezien.

De verdediging heeft gelet op het voorgaande vrijspraak bepleit.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Uit het dossier komt naar voren dat de computer van verdachte op 6 januari 2020 in beslag is genomen naar aanleiding van een aangifte in mei 2019 door de moeder van een destijds 8-jarig jongetje, dat had verklaard dat verdachte hem in verdachtes huis een kinderporno-grafische video had laten zien. Op de computer werden 65 foto’s en 15 video’s aangetroffen die werden aangemerkt als kinderpornografisch.

In 2016 is verdachte veroordeeld wegens het bezit van kinderpornografische bestanden op zijn computer. Deze computer is destijds in beslag genomen. Van de foto’s op die computer, waaronder ook privé-foto’s, is door verdachte een back-up gemaakt en verdachte heeft verklaard dat die back-up door zijn stiefvader op de nieuwe computer van verdachte is gezet. De stiefvader [naam 1] heeft in een schriftelijke verklaring bevestigd dat dit is gebeurd en dat de ‘foute’ afbeeldingen toen zijn verwijderd, maar dat er kennelijk toch enkele bestanden over het hoofd zijn gezien. De rechtbank begrijpt dat [naam 1] met ‘foute afbeeldingen’ kinderpornografische bestanden bedoelt.

Door de verdediging is meermaals verzocht om de thans aangetroffen bestanden te vergelijken met de bestanden die in de zaak uit 2016 zijn aangetroffen om de verklaring van verdachte te onderbouwen. Dit onderzoek heeft niet plaatsgevonden.

Uit het dossier komt naar voren dat van de aangetroffen kinderpornobestanden

14 afbeeldingen en 5 video’s ‘accessible’ waren. De rechtbank begrijp dat deze bestanden normaal toegankelijk waren. 14 afbeeldingen waren verwijderd. 37 afbeeldingen en 10 video’s werden aangetroffen in de prullenbak van de computer.

Dat laatste kan passen bij de verklaring van verdachte en [naam 1] dat kinderporno-grafische bestanden van de back-up na het overzetten op de Toshiba computer zijn verwijderd.

Verdachte heeft verklaard dat de kinderpornografische bestanden op de Toshiba computer voor hem niet zichtbaar waren. Het dossier bevat geen nadere logistieke data over de aangetroffen bestanden, zoals wanneer de bestanden op de computer zijn gezet, wanneer ze zijn verwijderd of in de prullenbak geplaatst en wanneer de bestanden voor het laatst zijn geopend. Verder is niet onderzocht of de inhoud van één van de video’s overeenkomt met de volgens zijn moeder door het 8-jarige jongetje omschreven inhoud van de film die hij met verdachte zou hebben bekeken.

Op de computer zijn geen zoektermen aangetroffen die verband zouden kunnen houden met kinderporno. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat verdachte op die computer niet heeft gezocht naar kinderporno, hetgeen ondersteunend is voor het standpunt van de verdediging dat verdachte geen kinderpornografische bestanden heeft gedownload en op de computer heeft opgeslagen.

Gelet op deze stand van zaken kan niet worden uitgesloten dat de verklaring van verdachte dat de bestanden afkomstig moeten zijn van de back-up van zijn vorige computer klopt. De rechtbank komt aldus tot de conclusie dat niet met een voor een bewezenverklaring vereiste mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat de verdachte welbewust kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit heeft gehad.

Onderzoek aan de gsm van verdachte heeft uitgewezen dat daarin zoektermen zijn gebruikt die zouden kunnen worden geïnterpreteerd als zoektermen die zien op kinderporno. De kans bestaat dat deze zoektermen treffers opleveren die bestaan uit 18+ -pornografisch materiaal. Op de gsm van verdachte zijn geen kinderpornografische bestanden aangetroffen. Deze onderzoeksgegevens zijn dan ook naar het oordeel van de rechtbank niet redengevend voor het bewijs. Hetzelfde geldt voor de aangetroffen chatgesprekken van ‘ [naam 2] ’ met anderen, nu onvoldoende is komen vast te staan dat ‘ [naam 2] ’ of één van de andere gespreksdeelnemers verdachte betreft.

Gelet op het voorgaande zal de rechtbank verdachte vrijspreken van het tenlastegelegde.

5 Beslag

5.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de onder de verdachte in beslag genomen laptop te onttrekken aan het verkeer.

5.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht om de teruggave van de laptop van de verdachte, omdat daarop foto’s van familieleden staan, waaronder zijn overleden vader. Teruggave kan gebeuren nadat de aangetroffen kinderpornografische bestanden met speciale apparatuur van de laptop is verwijderd.

5.3

Het oordeel van de rechtbank

Wanneer een computer met een ingebouwde gegevensdrager in beslag wordt genomen, dan wordt niet alleen een stoffelijk voorwerp in beslag genomen, maar worden ook alle gegevens op de gegevensdrager in beslag genomen. In deze zaak rust het beslag op een computer, met daarin een harde schijf, met daarop gegevens. Onttrekking van het voorwerp computer zonder beperking, zou tevens inhouden onttrekking van alle gegevens op de harde schijf.

Op de harde schijf van de computer van de verdachte zijn 80 bestanden aangetroffen met kinderporno. Het ongecontroleerde bezit van deze 80 bestanden is in strijd met de wet en het algemeen belang dus deze bestanden zullen worden onttrokken aan het verkeer.

Niet in geschil is dat buiten deze 80 bestanden ook andere gegevens (bestanden) op de harde schijf staan. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat zich tussen deze andere gegevens, bestanden bevinden waarvan het bezit strafbaar is. Immers, onderzoek aan de hele verzameling gegevens, heeft alleen de 80 bestanden opgeleverd.

Onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen computer zonder beperking, zou betekenen dat de andere (niet strafbare) bestanden verloren gaan, terwijl niet kan worden vastgesteld dat het ongecontroleerd bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang. Daarbij is van doorslaggevend belang dat dit onder andere onvervangbare foto’s van de overleden vader van verdachte betreft, die van grote waarde voor verdachte zijn.

De conclusie is dan ook dat de andere gegevens ter beschikking van de verdachte moet worden gesteld en in zoverre zal een last worden gegeven tot teruggave aan de verdachte.

Het is aan het openbaar ministerie om te besluiten op welke feitelijke wijze dit plaatsvindt. De rechtbank zal daarvoor een paar handvatten geven.

Twee voor de hand liggende methoden van verstrekking van de andere gegevens zijn deze:

I. Op de in beslag genomen computer worden van de harde schijf de 80 kinderpornografische bestanden zodanig gewist dat het terughalen van deze bestanden niet meer mogelijk is. Na het wissen van de 80 bestanden kan de computer dan worden teruggegeven.

II. De verdachte levert een (lege) gegevensdrager aan, waarop de politie de gegevens van de computer minus de 80 kinderpornografische bestanden kopieert.

Deze methoden sluiten andere methoden niet uit en zijn slechts bedoeld als mogelijke werkwijze; het is aan het openbaar ministerie om hier verder gevolg aan te geven. In elk geval wordt niet van het openbaar ministerie verlangd dat het zelf een lege gegevensdrager aanschaft om de andere gegevens op te kopiëren: dit ligt op de weg van de verdachte.

6 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van het tenlastegelegde feit;

Beslag

- verklaart onttrokken aan het verkeer de Toshiba computer en de 80 kinderpornografische bestanden op de harde schijf van de laptop van de verdachte;

- gelast de teruggave aan verdachte van: de overige bestanden op de harde schijf van de laptop van de veroordeelde;

Voorlopige hechtenis

- heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Gillesse, voorzitter, mr. N. van der Ploeg-Hogervorst en mr. A.B. Scheltema Beduin, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A.J. Moggré-Hengst, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 25 maart 2021.

Mr. Gillesse en de griffier zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen

7 Bijlage I

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 6 januari 2020 te Arnemuiden, gemeente Middelburg, althans

in Nederland, meermalen, althans eenmaal,

afbeeldingen (foto's en filmpjes), - en/of een gegevensdrager, bevattende

afbeeldingen, te weten een harddisk -

van seksuele gedragingen, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien

jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken,

heeft verspreid, aangeboden, openlijk tentoongesteld, vervaardigd, ingevoerd,

doorgevoerd, uitgevoerd, verworven, in bezit gehad en/of

zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking

van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft

welke seksuele gedragingen - zakelijk weergegeven -

bestonden uit:

het met de/een penis oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een penis oraal en/of anaal penetreren van het lichaam van een

(ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

had bereikt

( [fotobestand] )

en/of

het met de/een hand/vinger/penis betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel,

de billen van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

en/of

het met de/een hand/vinger/penis betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel,

de billen van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van

18 jaar nog niet had bereikt

(_ [fotobestand] )

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk

de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of

opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of in een erotisch getinte houding

(op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen

en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de

wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's /film(s)

nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van deze persoon

in beeld gebracht worden

(waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking

heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

( [fotobestand] )

en/of

het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht en/of lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt

(_ [fotobestand] ;

(art. 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht)